Studijní plány

Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie 1 P 1 15 5 0 3 ZK
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 10 0 2 ZA Straňák
Biofyzika P 1 5 5 0 3 Z,ZK
Etika/VSPA P 1 5 0 0 2 ZA
Komunikace 1 P 1 5 5 0 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 10 0 2 ZA Nevrklová
Obecná psychologie P 1 6 0 0 3 ZK Černá
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 5 0 2 ZA Nevrklová
Ošetřovatelská péče v gynekologii P 1 10 5 0 4 Z,ZK
Ošetřovatelské postupy 1/PA P 1 0 5 0 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 10 5 0 2 ZA Cetlová
První pomoc P 1 0 6 0 2 ZK Cetlová
Základy teorie porodní asistence P 1 14 0 0 3 Z,ZK Dvořáková
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 10 0 2 ZA Straňák
Fyziologie P 2 10 5 0 3 ZK Franěk
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 5 0 2 ZA Vojáčková
Komunikace 2 P 2 0 5 0 2 ZA Gulášová
Konceptuální modely P 2 5 3 0 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 10 0 2 ZA Nevrklová
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 5 0 2 Z,ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 1/PA P 2 0 150 0 1 ZA Dvořáková
Odborná praxe 1/PA P 2 0 50 0 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelské postupy 2/PA P 2 0 10 0 2 ZK Dvořáková
Patologie P 2 10 5 0 3 Z,ZK Kaštan
Porodnická a klinická propedeutika P 2 10 10 0 3 Z,ZK
Porodnictví 1 P 2 10 5 0 3 ZA Roztočil
Výchova k reprodukčnímu zdraví P 2 5 0 0 2 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 10 0 2 ZA Straňák
Biochemie a hematologie P 3 5 5 0 2 ZK
Dovednosti v porodní asistenci 1 P 3 0 12 0 2 ZA Dvořáková
Německý jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 10 0 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 2/PA P 3 0 50 0 3 ZA Dvořáková
Ošetřovatelská péče o dítě 1 P 3 10 5 0 3 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1/PA P 3 10 5 0 3 ZA
Porodnictví 2 P 3 10 5 0 4 ZK Roztočil
Seminář k bakalářské práci P 3 5 0 0 2 ZA Juhásová
Sociologie P 3 5 0 0 2 ZA Hanzl
Úvod do filozofie P 3 4 4 0 2 ZA Hudáková
Výzkum v porodní asistenci P 3 5 3 0 3 ZK Juhásová
Zdravotnická psychologie P 3 6 5 0 2 ZK
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 10 0 2 Z,ZK Straňák
Dovednosti v porodní asistenci 2 P 4 0 12 0 3 ZA Dvořáková
Farmakologie P 4 10 0 0 3 ZA Žáková
Historie porodnictví P 4 6 0 0 2 ZA Dvořáková
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1 P 4 6 0 0 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 10 0 2 Z,ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 2/PA P 4 0 150 0 2 ZA Dvořáková
Odborná praxe 3/PA P 4 0 50 0 3 ZA Dvořáková
Ochrana zdraví a zdravý životní styl P 4 10 0 0 2 ZA
Ošetřovatelská péče o dítě 2 P 4 10 10 0 3 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech P 4 10 10 0 3 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 5 10 0 4 ZK
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 P 4 0 10 0 2 ZA Cvrček
Dovednosti v porodní asistenci 3 P 5 0 12 0 3 ZA Dvořáková
Edukační činnost v porodní asistenci P 5 5 6 0 3 ZA Görnerová
Management ve zdravotnictví P 5 10 10 0 2 ZK Cmuntová
Multikulturní ošetřovatelství P 5 5 0 0 2 ZA Gulášová
Odborná praxe 4/PA P 5 0 50 0 3 ZA
Ošetřovatelská péče v neurologii P 5 4 5 0 2 ZA Škoda
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 P 5 6 6 0 2 ZK Cvrček
Ošetřovatelství v neonatologii P 5 6 10 0 3 Z,ZK
Radiologie a nukleární medicína P 5 6 5 0 2 ZA Neubauer
Vývojová psychologie/PA P 5 6 5 0 2 ZA Škoda
Výživa a dietika P 5 6 0 0 2 ZA
Arteterapie P 6 0 8 0 2 ZA
Dovednosti v porodní asistenci 4 P 6 0 12 0 4 ZK Dvořáková
Ekonomika a pojišťovnictví P 6 3 3 0 2 ZK
Embryologie P 6 6 0 0 2 ZA Báča
Genetika P 6 5 0 0 2 ZA Hořínová
Odborná praxe 5/PA P 6 0 80 0 4 ZK
Ošetřovatelská péče v psychiatrii P 6 5 5 0 2 ZK Zajícová Špinarová
Porodní asistentka v primární a komunitní péči P 6 5 5 0 2 ZA Görnerová
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky P 6 8 6 0 2 ZA Görnerová
Rehabilitace v porodní asistenci P 6 6 6 0 2 ZA Hudáková
Veřejné zdravotnictví P 6 10 0 0 2 ZA Urban
Základy ultrazvukové diagnostiky P 6 0 6 0 2 ZA Roztočil
Zdravotnické právo a profesní legislativa P 6 5 3 0 3 ZA Prchal

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 2 volitelné předměty během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:

Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 5
2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá