Studijní plány

Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie 1 P 1 1 1 3 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Straňák
Biofyzika P 1 1 1 2 Z,ZK
Gynekologie P 1 3 0 4 ZK Roztočil
Kommunikation 1 P 1 0 1 2 ZA Nevrklová
Komunikace 1 P 1 0 1 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Nevrklová
Obecná psychologie P 1 2 0 2 ZA Černá
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 1 2 ZA Nevrklová
Ošetřovatelská praxe P 1 0 100 2 ZA
Ošetřovatelské postupy 1/PA P 1 0 6 3 ZA Dvořáková
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 1 0 2 ZA Cetlová
První pomoc P 1 0 1 2 ZK Cetlová
Teorie ošetřovatelství P 1 1 0 2 ZK Cetlová
Anatomie 2 P 2 1 1 3 Z,ZK Báča
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Straňák
Fyziologie P 2 2 1 3 ZK Franěk
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 1 1 ZA Vojáčková
Klinická propedeutika P 2 2 1 2 ZK
Kommunikation 2 P 2 0 1 2 ZA Nevrklová
Komunikace 2 P 2 0 1 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Nevrklová
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 1 2 Z,ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 1/PA P 2 0 200 1 ZA Dvořáková
Odborná praxe 1/PA P 2 0 150 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelské postupy 2/PA P 2 0 2 3 ZK Dvořáková
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 1 0 2 Z,ZK Cetlová
Porodní asistence 1 P 2 0 3 3 ZA Dvořáková
Porodnictví 1 P 2 3 0 3 ZA Roztočil
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Straňák
Biochemie a hematologie P 3 0 1 2 ZK
Konceptuální modely P 3 1 0 2 ZK Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 2/PA P 3 0 200 2 ZA Dvořáková
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 3 1 0 2 ZA Gulášová
Ošetřovatelská péče o dítě 1 P 3 2 2 2 ZA
Patologie P 3 2 1 3 Z,ZK Kaštan
Porodní asistence 2 P 3 0 2 2 ZA Dvořáková
Porodnictví 2 P 3 4 0 3 ZK Roztočil
Seminář k bakalářské práci P 3 1 0 2 ZA Juhásová
Sociologie P 3 1 0 2 ZA Hanzl
Úvod do filozofie P 3 1 0 2 ZA Hudáková
Vývojová psychologie/PA P 3 2 0 2 ZK Škoda
Základy statistiky P 3 0 1 1 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Straňák
Cvičení pro těhotné ženy, plavání P 4 0 1 1 ZA
Farmakologie P 4 1 1 3 ZA Slíva
Klinická výživa P 4 1 0 2 ZK
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1 P 4 1 0 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 2/PA P 4 0 200 1 ZA Dvořáková
Odborná praxe 3/PA P 4 0 200 3 ZA Dvořáková
Ošetřovatelská péče o dítě 2 P 4 2 1 3 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech P 4 2 2 3 ZK
Ošetřovatelství v domácí, primární a hospicové péči P 4 1 1 2 ZK
Porodní asistence 3 P 4 0 3 3 ZA
Výzkum v ošetřovatelství P 4 1 1 3 ZK Juhásová
Etika/VSPA P 5 1 1 2 ZA
Krizová připravenost ve zdravotnictví PV 5 1 0 1 ZA
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 2 P 5 0 1 2 ZA
Odborná praxe 4/PA P 5 0 250 3 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech P 5 2 3 3 ZK
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 P 5 1 1 2 ZA Cvrček
Ošetřovatelství v neonatologii P 5 1 1 2 Z,ZK
Porodní asistence 4 P 5 0 4 3 ZK
Porodní asistentka v komunitní péči 1 P 5 0 1 1 ZA
Radiologie a nukleární medicína P 5 1 1 2 ZA Neubauer
Sexuální výchova a plánované rodičovství PV 5 1 0 1 ZA
Sociální psychologie P 5 1 1 2 ZK
Veřejné zdravotnictví P 5 1 0 2 ZA Urban
Zdravotnická psychologie P 5 1 1 2 ZK
Educational activities in the work of midwives P 6 1 1 3 ZA Dvořáková
Edukační činnost v práci porodní asistentky P 6 1 1 3 ZA
Ekonomika a pojišťovnictví P 6 1 1 2 ZK
Genetika P 6 1 1 2 ZK Hořínová
Management ve zdravotnictví P 6 1 1 3 ZK Cmuntová
Multikulturní ošetřovatelství P 6 1 1 3 ZA Gulášová
Odborná praxe 5/PA P 6 0 350 4 ZK
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 P 6 1 1 3 ZK Cvrček
Porodní asistentka v komunitní péči 2 P 6 0 2 3 ZA
Právo ve zdravotnictví P 6 2 0 3 ZA
Přenosné choroby P 6 1 0 2 ZA

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Státní závěrečná zkouška:

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:

1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxi 4.

2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)

Bakalářské práce Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá