Studijní plány

Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/CR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Ryšková
Evropská ekonomická integrace P 1 1 1 3 Z,ZK Dvořák
Kulturní dědictví a cestovní ruch A P 1 1 1 3 Z,ZK Netolička
Management P 1 1 1 3 Z,ZK Fiala
Matematika 1/C1 PV 1 2 2 5 ZA Gurka
Metodika průvodcovské činnosti 1 PV 1 2 2 5 ZA Rux
Microeconomics P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Mikroekonomie P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/CR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Brychtová
Podniková ekonomika P 1 2 1 4 Z,ZK Jánský
Právo P 1 2 0 2 ZA Prchalová
Anglický jazyk 1/CR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Ryšková
Databázové systémy pro ekonomy P 2 1 2 4 ZA Bureš
Finanční účetnictví 1 P 2 1 2 4 ZA Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Fabešová
Italský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Zažímalová
Macroeconomics P 2 2 1 5 Z,ZK Musil
Makroekonomie P 2 2 1 5 Z,ZK Hedija
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 2/C2 PV 2 2 2 6 Z,ZK Gurka
Metodika průvodcovské činnosti 2 PV 2 2 2 6 Z,ZK Rux
Německý jazyk 1/CR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Brychtová
Obchodní právo P 2 2 0 3 Z,ZK Prchalová
Ruský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Tomanová
Anglický jazyk 1/CR-u3 CJ 3 0 3 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 1 P 3 2 2 6 Z,ZK Linderová
Finanční účetnictví 2 P 3 1 2 5 Z,ZK Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Fabešová
Geografie CR 1/C3 P 3 2 1 3 ZA Janoušková
Italský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Zažímalová
Management cestovních kanceláří a agentur P 3 1 1 4 Z,ZK Doležalová
Německý jazyk 1/CR-u3 CJ 3 0 3 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Brychtová
Pravděpodobnost a statistika P 3 2 2 6 Z,ZK Zámková
Probability and Statistics P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Ruský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Tomanová
Tourismus 1 P 3 2 2 6 Z,ZK Šedivá Neckářová
Anglický jazyk 1/CR-u4 CJ 4 0 3 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 2 P 4 2 2 6 Z,ZK Pachrová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Fabešová
Geografie CR 2/C4 P 4 2 1 4 Z,ZK Janoušková
Italský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Zažímalová
Marketing cestovního ruchu P 4 1 1 3 Z,ZK Šedivá Neckářová
Německý jazyk 1/CR-u4 CJ 4 0 3 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Brychtová
Statistical Methods P 4 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Statistické metody P 4 2 2 6 Z,ZK Zámková
Španělský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Tomanová
Tourismus 2 P 4 2 2 6 Z,ZK Šedivá Neckářová
Trvale udržitelný CR P 4 1 1 4 Z,ZK Pachrová
Veřejné finance P 4 2 2 6 Z,ZK Nečadová
Anglický jazyk 1/CR-u5 CJ 5 0 3 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Ryšková
Aplikovaná sociální psychologie P 5 1 1 3 Z,ZK Černá
Diplomový seminář P 5 0 2 2 ZA Chalupa
Francouzský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Fabešová
Informační a rezervační technologie v CR P 5 1 2 3 ZA Smrčka
Italský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Zažímalová
Management destinace P 5 1 1 3 Z,ZK Pachrová
Management ubytovacích zařízení P 5 1 1 3 Z,ZK Scholz
Německý jazyk 1/CR-u5 CJ 5 0 3 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Tomanová
Praxe CR P 6 0 0 28 ZA Scholz

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze dvou možností (z těchto předmětů musí získat 11 kreditů):
a) matematika
b) metodika průvodcovské činnosti

Volně volitelné předměty si student volí podle aktuální nabídky.

Legenda:
ZA - zápočet
ZK - zkouška

Cizí jazyk 1: Student si volí jeden první jazyk s možnost volby mezi AJ a NJ.
Cizí jazyk 2: Student si volí jeden druhý jazyk s možnost volby mezi AJ, NJ,ŠP,RJ,FJ,ITJ
Volí-li si student jako 1.jazyk NJ, volí si povinně jako 2.jazyk AJ
Praxe 1 týden po 2.semestru a 1.týden po 4.semestru
Prázdninová praxe 3 týdny po 1.ročníku a 3 týdny po 2.ročníku
Souvislá praxe 14 týdnů v 6.semestru

Sport: volitelné dle zájmu studenta (aerobik, míčové hry, tenis, plavání)


Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku z následujících okruhů:

 • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
 • Management podniků cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Management cestovních kanceláří a agentur + Management ubytovacích zařízení)
 • Řízení a marketing cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Evropská ekonomická integrace, Management destinace, Marketing cestovního ruchu)
 • Ekonomika (patří sem okruhy z předmětu Podniková ekonomika)

 • Kontakty

  Vysoká škola polytechnická Jihlava
  Tolstého 16
  586 01 Jihlava

  Kontakt:
  Telefon: +420 567 141 111
  Fax: +420 567 300 727
  Email: vspj@vspj.cz
  ID datové schránky: w9ej9jg

  IČ: 71226401
  DIČ: CZ71226401

  Studijní oddělení:
  Telefon: +420 567 141 181
  Email: studijni@vspj.cz

  Čekejte prosím, stránka se načítá