Škola zotavení Jihlava – O projektu

Rádi bychom se připojili k platformě škol, které podporují vzdělávání prostřednictvím expertů se zkušeností. Na příklad ve Velké Británii je tento inovativní přístup ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků povinný.

V České republice byla pozice peer lektora zavedena Centrem rozvoje péče o duševní zdraví (CRPDZ). V roce 2013/2014 realizovalo CRPDZ projekt nazvaný „Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví“. V rámci projektu bylo vyškoleno peer lektory z Nizozemí a Velké Británie prvních 10 peer lektorů v ČR. Díky CRPDZ jsme mohli zavést výuku s participací peer lektorů i na VŠPJ.

V rámci studia oboru Zdravotně sociální pracovník je výuka s peer lektory součástí povinného předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie od roku 2017 a máme tak vlastní zkušenost s efektem výuky a jeho působením zejména na postoje studentů k lidem se zkušeností s duševními obtížemi. Výuka s peer lektory nám dává smysl, je to praktický způsob destigmatizace. Momentálně máme zmíněný povinný předmět, který absolvují všichni studenti oboru Zdravotně sociální pracovník. Prostřednictvím projektu „Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví“ financovaného z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, bychom chtěli rozšířit základnu peer lektorů i nabídku kurzů, jak studentům, tak veřejnosti. V projektu spolupracujeme s CRPDZ a městem Bergen, Norsko.

Citáty z rozhovorů se studenty, kteří předmět s peer lektory absolvovali:

„Diagnóza až tak důležitá není jako ten přístup těch ostatních lidí, rodiny a těch sociálních pracovníků a organizace, do které se dostali.“

Pro jinou studentku bylo důležitým zjištěním: „jak jsou tihle lidé citliví na reakce okolí a že jsou vlastně mnohem empatičtější než třeba normální lidi.“

Další přiznala svou původní představu: „jsem si prostě myslela, že tito lidé jsou nebezpeční a tady se mi ukázalo, že prostě jsou to normální lidi, kteří jsou mezi námi.“

Další studentka popsala vývoj změny postojů následovně: „poprvé...jsem označila přednášející i tou diagnózou…. po poslední přednášce jsem řekla, že přijeli pánové z (název města) a přednášeli nám o duševních nemocech.“

Výuku její účastníci hodnotili jako přínosnou, zábavnou, probouzející vzájemnou důvěru, která vedla ke stmelení kolektivu.

Za formující se tým „Škola zotavení Jihlava“ Vlasta Řezníková

 

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá