Podmínky přijímacího řízení do akreditovaných studijních oborů/programů

Podmínky přijímacího řízení do akreditovaných studijních programů/oborů jsou vyhlašovány až po schválení Akademickým senátem VŠPJ.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 - podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 byly schváleny Akademickým senátem VŠPJ dne 16. 12. 2020.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022_navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 pro navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi byly schváleny Akademickým senátem VŠPJ dne 19. 5. 2021.

Podrobné podmínky přijímacího řízení do jednotlivých akreditovaných studijních oborů/programů naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá