Nabídky zaměstnání

Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí spolupráci akademickým pracovníkům s titulem docent nebo profesor v oblasti akreditovaných nebo k akreditaci připravovaných studijních oborů a programů. V případě zájmu můžete nezávazně kontaktovat vedoucího kanceláře rektora.

Akademické pozice

Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků (Katedra technických studií)


Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 2021

Přihlášky lze podávat e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz nebo v písemné formě poštou na adresu Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na průmyslovou automatizaci
  (např. teorie automatického řízení, prostředky průmyslové automatizace, základy mechatroniky, mechatronické systémy a robotika)

  Požadavky: Minimální požadované vzdělání – ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na Průmysl 4.0
  (např. technologie a standardy Průmyslu 4.0, Průmysl 4.0)

  Požadavky: Minimální požadované vzdělání – ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku specifických informatických a kybernetických předmětů
  (např. počítačová grafika a virtuální realita, plánování, návrh a vyhodnocení experimentů, modelování a simulace diskrétních událostí, návrh uživatelských rozhraní, umělá inteligence, deterministické a stochastické systémy, teorie automatického řízení atd.)

  Požadavky: Minimální požadované vzdělání – ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent) nebo doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou

 • Profesor, docent nebo odborný asistent pro výuku specifických předmětů elektrotechniky a elektroniky
  (např. základy elektrotechniky, zpracování signálů a obrazu, elektronika, architektura počítačů atd.)

  Požadavky: Minimální požadované vzdělání – ukončené doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou

 • Asistent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na tvorbu mobilních aplikací, programování a počítačových sítí
  (např. tvorba internetových stránek, základy programování, tvorba mobilních aplikací, úvod do počítačových sítí, objektově orientované programování, bezpečnost a ochrana dat, programování v Javě, webové technologie atd.)

  Požadavky: Minimální požadované vzdělání – ukončené magisterské vzdělání (asistent), ukončené doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou

 • Asistent nebo odborný asistent pro výuku předmětů zaměřených na multimédia
  (např. multimédia, multimediální tvorba)

  Požadavky: Minimální požadované vzdělání – ukončené magisterské vzdělání (asistent), ukončené doktorské vzdělání (odborný asistent), pedagogická praxe výhodou


Neakademické pozice

Kuchař/kuchařka

Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2021

Přihlášky včetně životopisu zasílejte v písemné formě poštou na adresu Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01, nebo v elektronické podobě na adresu chudobova@vspj.cz.