Doručování veřejnou vyhláškou studentům a uchazečům

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád)

Vysoká škola polytechnická Jihlava oznamuje, že osoby uvedené v seznamech na níže uvedených odkazech si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu nahlášenou škole jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. V případě písemností dle § 68 Zákona 111/1998 Sb. v platném znění (zákon o vysokých školách) začíná den po doručení běžet třicetidenní lhůta pro podání žádosti o přezkoumání. Pokud tato lhůta marně uplyne, 31. den rozhodnutí nabývá právní moci. 

Nedoručené písemnosti

Nedoručené písemnosti - ÚČETNÍ A  MAJETKOVÉ ODDĚLENÍ

Nedoručené písemnosti - KANCELÁŘ REKTORA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá