Etická komise

Vysoká škola polytechnická Jihlava si je vědoma své společenské odpovědnosti k zaměstnancům, studujícím na VŠPJ a veřejnosti a proto přijímá tento Etický kodex. Etický kodex VŠPJ obsahuje základní principy, hodnoty a pravidla chování závazná pro všechny zaměstnance a studenty VŠPJ.

V souladu s článkem 5 odst. 3) Statutu Vysoké školy polytechnické Jihlava, Etickým kodexem Vysoké školy polytechnické Jihlava a Jednacím řádem Etické komise Vysoké školy polytechnické Jihlava jmenuji členy Etické komise VŠPJ jako poradní orgán rektora VŠPJ ve složení:

předseda

členové

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá