Odborné katedry a další útvary

Vysoká škola polytechnická Jihlava byla založena jako neuniverzitní vysoká škola, která se ze zákona nečlení na fakulty. Pedagogická a tvůrčí činnost akademických pracovníků se rozvíjí na jednotlivých odborných katedrách. Všechny odborné katedry sídlí v hlavní budově školy na Tolstého ulici 16.

Odbornou katedru řídí vedoucí katedry. Členy odborných kateder jsou akademičtí pracovníci, případně další externě spolupracující odborníci.

Na stránkách příslušné odborné katedry naleznete údaje o sekretariátech kateder i kontakty a konzultační hodiny jednotlivých akademických pracovníků.

Odborné katedry

Zde je zajišťována výuka a rozvoj akreditovaných studijních oborů.

Ostatní útvary zajišťující výuku

Kabinet sportů zajišťuje výuku dílčích předmětů pro akreditované studijní obory.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá