Aktuální informace

Aktuálně platné rozhodnutí rektora k chodu VŠPJ (od 26. 10. 2020) RR č. 40/2020

Aktuální stupeň pohotovosti

ZELENÁ - Zvýšené riziko nebo výskyt nákazy bez komunitního přenosu

Preventivní opatření

Studenti:
 • Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
Zaměstnanci:
 • Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
 • Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
Provoz budovy:
 • Standardní
 • V případě karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
 • Osoby externích subjektů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
 • Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od zahraničních studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
Provoz menzy:
 • Bez omezení
Provoz knihovny a vrátnice:
 • Bez omezení

Preventivní opatření

Studenti:
 • Povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
 • Povinnost evidence při vstupu do učebny s využitím čipu
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka hybridní.
Zaměstnanci:
 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Omezeno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách pak nad 200 osob.
Provoz budovy:
 • Standardní
 • V případě karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
 • Osoby externích subjektů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
 • Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od všech studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení (dále jen „SÚZ“)
Provoz menzy:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ
Provoz knihovny a vrátnice:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

Preventivní opatření

Studenti:
 • Omezený vstup studentů do budovy VŠPJ.
  • Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů.
 • Povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Kontaktní výuka je zrušena, výuka probíhá pouze distančně.
Zaměstnanci:
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 10 osob. Ve venkovních prostorách nad 20 osob. V případě více účastníků jednání povolena pouze bez osobní účasti online.
Provoz budovy:
 • Omezený
 • V případě nařízené karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
 • Osoby externích subjektů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
 • Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ
Provoz menzy:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ
Provoz knihovny a vrátnice:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

Preventivní opatření

Studenti:

 • vstup studentů do budovy VŠPJ povolen v následujích případech:
  • zkoušky dle SZŘ čl. 23 a čl. 24 za přítomnosti max. 10 osob
  • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
  • individuální konzultace (pouze jeden student a jeden akademický pracovník)
  • přijímací zkoušky na vysokou školu za účasti nejvýše 10 osob
 • povolena účast studentů zdravotnických studijních programů na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
 • vstup studentů, kterým je udělena výjimka, povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
  • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
  • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
  • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
  • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
  • povinnost po vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu

Zaměstnanci:

 • Je zajištěn základní provoz pracovišť. Zaměstnanci budou po dohodě se zaměstnavatelem plnit úkoly plynoucí z pracovní smlouvy mimo budovu školy, pokud jejich přítomnost v budově není nezbytně nutná (probíhající experiment apod.). Vstup povolen pouze oprávněným osobám.
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání je povoleno pouze distančně
 • Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorem VŠPJ v odůvodněných případech.
Provoz budovy:
 • Budova je pro veřejnost uzavřena
Provoz kolejí:
 • Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ
Provoz menzy:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ

Provoz knihovny a vrátnice:

Aktuality

 • 22. 1. 2021 - Na základě usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 4/2021), kterým se prodlužuje účinnost stávajících výjimek z RR č. 40/2020 pro vstup studentů do budovy VŠPJ.

 • 8. 1. 2021 - Na základě usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 2/2021), kterým je s účinností od 11. ledna 2021:
  • udělena výjimka z RR č. 40/2020 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujících případech:
   • zkoušky dle SZŘ čl. 23 a čl. 24 za přítomnosti max. 10 osob
   • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
   • individuální konzultace (pouze jeden student a jeden akademický pracovník)
   • přijímací zkoušky na vysokou školu za účasti nejvýše 10 osob
  • povolena účast studentů zdravotnických studijních programů na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
  • provoz knihovny i nadále umožněn formou rezervačního systému a e-výpůjčky
  • vstup studentů, kterým je udělena výjimka, povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
   • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
   • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
   • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
   • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
   • povinnost po vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu
 • 29. 12. 2020 - Na základě usnesení vlády ČR č. 1377 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 53), kterým je s účinností od 4. ledna 2021:
  • udělena výjimka z RR č. 40 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujích případech:
   • zkoušky (semestrální, státní závěrečné, přijímací) za přítomnosti max. 10 osob
   • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
  • povolena účast studentů zdravotnických studijních programů na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
  • provoz knihovny i nadále umožněn formou rezervačního systému a e-výpůjčky
  • vstup studentů povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
   • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
   • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
   • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
   • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
 • 17. 12. 2020 - Bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 52), které se týká chodu VŠPJ v souvislosti s preventivními protiepidemickými opatřeními. Na základě tohoto rozhodnutí platí v období vánočních prázdnin AR 2020/2021, tedy od 21. 12.  do 3. 1. 2021 úplný zákaz vstupu studentů do budovy VŠPJ.
 • 2. 12. 2020 - Kovidová koordinační skupina VŠPJ (KOKOS) na svém jednání odsouhlasila, že v souvisloti s přechodem na stupeň 3 Protiepidemického systému (PES) dojde od pondělí 7. 12. 2020 na VŠPJ k dalšímu uvolnění výuky. Výuka bude do konce zimního semestru probíhat i nadále distančně, nově však bude studentům prvních ročníků umožněno účastnit se skupinových konzultací s vyučujícím v počtu max. 20 studentů.
 • 24. 11. 2020 - Na základě usnesení vlády ČR č. 1198 a č. 1199 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 44), kterým je s účinností od 25. listopadu 2020:
  • udělena výjimka z RR č. 40 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujích případech:
   • zkoušky (semestrální, státní závěrečné, přijímací) za přítomnosti max. 10 osob
   • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
   • laboratorní a experimentální výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
   • individuální konzultace
  • povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
  • provoz knihovny i nadále umožněn formou rezervačního systému a e-výpůjčky
  • vstup studentů povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
   • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
   • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
   • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
   • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
 • 26. 10. 2020 - Bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 40), které se týká chodu VŠPJ v souvislosti s preventivními protiepidemickými opatřeními. Na základě tohoto rozhodnutí platí v souvislosti s aktuálním stupněm pohotovosti 3 od 26. 10. 2020 úplný zákaz vstupu studentů do budovy VŠPJ, zakázán je i vstup veřejnosti. V odůvodněných případech stanovuje výjimky z tohoto rozhodnutí rektor (viz přehled výše).
 • 9. 10. 2020 - Bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 38), které se týká chodu VŠPJ v souvislosti s preventivními protiepidemickými opatřeními. Na základě tohoto rozhodnutí platí od 12. 10.  do 25. 10. 2020 úplný zákaz vstupu studentů do budovy VŠPJ s výjimkou účasti na klinické a praktické výuce a praxi studentů Katedry sociální práce a Katedry zdravotnických studií.

 • 2. 10. 2020 - Bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 37), které se týká chodu VŠPJ v souvislosti s preventivními protiepidemickými opatřeními.
 • 1. 10. 2020 - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina vydala nařízení týkající se omezení provozu škol na území Kraje Vysočina s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020. Tímto nařízením se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce, výuka bude tedy probíhat distančně. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihovny, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti max. 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti max. 15 osob, klinickou výuku a praxi.

 • 30. 9. 2020 - Vláda ČR vyhlásila usnesením ze dne 30 . 9. 2020 nouzový stav na dobu 30 dnů a přijala krizová opatření s účinností 5. - 18. 10. 2020. Mezi tato krizová opatření patří např. zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorách nad 10 osob, ve vnějších prostorách nad 20 osob.
 • 24. 9. 2020 - Od 24. 9. 2020 od 0:00 hod. nabývá účinnosti nové mimořádné opatření týkající se zákazu a omezení hromadných akcí. Veškeré informace a výjimky jsou uvedeny v přiloženém mimořádném opatření.

 • 21. 9. 2020 - Na základě četných dotazů upozorňujeme,  že nošením ochranného štítu bez roušky není splněna povinnost "nosit roušku či jinou ochranu nosu a úst", kterou ukládá RR 34 /2020 - Opatření COVID-19: zajištění chodu VŠPJ. Na základě stanoviska MZ ČR musí osoba, která se setká s COVID-19 pozitivním za použití ochranného štítu bez roušky, do karantény.
 • 18. 9. 2020 - Od 18. 9. 2020 od 00.00 hod. je povinné nosit roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), a v prostředcích veřejné dopravy.

  Výjimku z povinnosti mají například žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci podle školského zákona a studenti a akademičtí pracovníci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje); zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby; sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. Další informace a veškeré výjimky jsou uvedeny v přiloženém mimořádném opatření.

 • 18. 9. 2020 - Od 18. 9. 2020 od 18.00 hod. nabývá účinnosti mimořádné opatření týkající se zákazu a omezení hromadných akcí. Veškeré informace a výjimky jsou uvedeny v přiloženém mimořádném opatření.

 • 17. 9. 2020 - Byla vydána nová rozhodnutí rektora (RR č. 34 a RR č. 35), která se týkají chodu VŠPJ v souvislosti s preventivními protiepidemickými opatřeními.

Postup pro studenty a zaměstnance

Studenti VŠPJ jsou povinni:

 • hlásit absolvování testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem především prostřednictvím Informačního systému VŠPJ (dále jen „IS“), případně e-mailem nebo prostřednictvím infolinky uvedených níže
 • oznámit prostřednictvím IS ukončení izolace, související s pozitivním výsledkem testu na COVID-19

Studenti s překážkou ve studiu související s onemocněním COVID-19 (karanténa/izolace, riziková skupina, zamezen přístup do ČR) mohou prostřednictvím IS požádat o studium bez průběžné účasti ve výuce. Žádost o studium bez průběžné účasti ve výuce je nutné doložit lékařským potvrzením, nařízením Krajské hygienické stanice, případně čestným prohlášením, které mají studenti ke stažení v IS. V případě, že bude zrušena kontaktní výuka, není nutné žádost o studium bez průběžné účasti ve výuce podávat.

Zaměstnanci VŠPJ jsou povinni:

 • hlásit absolvování testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem především prostřednictvím Informačního systému VŠPJ (dále jen „IS“), případně e-mailem nebo prostřednictvím infolinky uvedených níže
 • oznámit prostřednictvím IS ukončení izolace, související s pozitivním výsledkem testu na COVID-19

Zaměstnanci s překážkou ve výkonu práce související s onemocněním COVID-19 (karanténa/izolace, riziková skupina, zamezen přístup do ČR) jsou dále povinni o této skutečnosti informovat svého přímého nadřízeného dle nastavených standardů.

Důležité kontakty

Informace pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá