Aktuální informace

Aktuálně platné rozhodnutí rektora k chodu VŠPJ (od 26. 10. 2020) RR č. 40/2020

Související platná rozhodnutí k chodu VŠPJ RR č. 20/2021 a RK č. 5/2021

Aktuální stupeň pohotovosti

ZELENÁ - Zvýšené riziko nebo výskyt nákazy bez komunitního přenosu

Preventivní opatření

Studenti:
 • Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
Zaměstnanci:
 • Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
 • Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
Provoz budovy:
 • Standardní
 • V případě karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
 • Osoby externích subjektů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
 • Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od zahraničních studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
Provoz menzy:
 • Bez omezení
Provoz knihovny a vrátnice:
 • Bez omezení

Preventivní opatření

Studenti:
 • Povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
 • Povinnost evidence při vstupu do učebny s využitím čipu
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka hybridní.
Zaměstnanci:
 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Omezeno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách pak nad 200 osob.
Provoz budovy:
 • Standardní
 • V případě karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
 • Osoby externích subjektů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
 • Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od všech studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení (dále jen „SÚZ“)
Provoz menzy:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ
Provoz knihovny a vrátnice:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

Preventivní opatření

Studenti:
 • Omezený vstup studentů do budovy VŠPJ.
  • Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů.
 • Povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na COVID-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Kontaktní výuka je zrušena, výuka probíhá pouze distančně.
Zaměstnanci:
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, dezinfekce rukou u všech vstupů
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 10 osob. Ve venkovních prostorách nad 20 osob. V případě více účastníků jednání povolena pouze bez osobní účasti online.
Provoz budovy:
 • Omezený
 • V případě nařízené karantény nebo vykazování symptomů COVID-19 osoby nevstupují do budovy VŠPJ
 • Osoby externích subjektů se evidují na vrátnici VŠPJ
Provoz kolejí:
 • Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ
Provoz menzy:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ
Provoz knihovny a vrátnice:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

Preventivní opatření

Studenti:

 • vstup studentů do budovy VŠPJ povolen v následujích případech:
  • v odůvodněných případech klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů po povolení prorektorem pro studium
 • povolena účast studentů zdravotnických studijních programů na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
 • vstup do budovy VŠPJ je studentům, kterým je udělena výjimka, povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
  • Předložení negativního výsledku antigenního testu vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne staršího 7 kalendářních dní. Nebo předložení potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech. Nebo předložení certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle platné metodiky MZ ČR. Nebo negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného v prostorách VŠPJ. V případě pozitivního výsledku testu je student povinen postupovat dle platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
  • povinnost nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), které brání šíření kapének
  • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
  • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
  • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
  • povinnost po vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu

Zaměstnanci:

 • Od 17. března 2021 je na pracoviště VŠPJ umožněn vstup pouze zaměstnancům, kteří se prokáží negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Platnost testu je 7 kalendářních dní. Nebo předloží potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech. Nebo předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle platné metodiky MZ ČR.
 • Povinnost nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), které brání šíření kapének.
 • Je zajištěn základní provoz pracovišť. Zaměstnanci budou po dohodě se zaměstnavatelem plnit úkoly plynoucí z pracovní smlouvy mimo budovu školy, pokud jejich přítomnost v budově není nezbytně nutná (probíhající experiment apod.). Vstup povolen pouze oprávněným osobám.
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání je povoleno pouze distančně
 • Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorem VŠPJ v odůvodněných případech.
Provoz budovy:
 • Budova je pro veřejnost uzavřena
Provoz kolejí:
 • Při prvním vstupu na koleje vysoké školy je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění COVID-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ
Provoz menzy:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí SÚZ

Provoz knihovny a vrátnice:

 • Provoz knihovny je zrušen.

Aktuality

 • 12. 4. 2021 nabývají účinnosti rozhodnutí rektora (RR č. 20/2021) a rozhodnutí kvestora (RK č. 5/2021), která nově ukládají povinnost v budově VŠPJ nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), které brání šíření kapének

 • 15. 3. 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 14/2021), které mimo jiné ukládá studentům, kterým je na základě tohoto rozhodnutí udělana výjimka pro vstup do budovy VŠPJ, povinnost předložit negativní výsledek antigenního testu vystaveného poskytovalem zdravotních služeb na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne staršího 7 kalendářních dní. Nebo předložení potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech. Nebo předložení certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle platné metodiky MZ ČR. Nebo negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného v prostorách VŠPJ. V případě pozitivního výsledku testu je student povinen postupovat dle platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • 28. 2. 2021 bylo vydáno:
  • nové rozhodnutí rektora (RR č. 12/2021), kterým je mimo jiné s účinností od 1. 3. 2021 udělěna výjimka z RR č. 40/2020 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v odůvodněných případech pro klinickou a praktickou výuku a praxi studentů zdravotnických studijních programů po povolení prorektorem pro studium. Provoz knihovny je zrušen.

  • rozhodnutí kvestora (RK č. 4/2021), které s účinností od 1. 3. 2021 ukládá povinnost v budově VŠPJ nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • 24. 2. 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 11/2021), které s účinností 25. 2. 2021 mimo jiné ukládá studentům, kterým je na základě tohoto rozhodnutí udělena výjimka pro vstup do budovy VŠPJ, povinnost nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

 • 15. 2. 2021 - Na základě usnesení vlády ČR č. 129 ze dne 14. února 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 8/2021), kterým se stanovují výjimky z RR č. 40/2020 pro vstup studentů do budovy VŠPJ s účinností od 15. února 2021.
 • 22. 1. 2021 - Na základě usnesení vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 4/2021), kterým se prodlužuje účinnost stávajících výjimek z RR č. 40/2020 pro vstup studentů do budovy VŠPJ.

 • 8. 1. 2021 - Na základě usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 2/2021), kterým je s účinností od 11. ledna 2021:
  • udělena výjimka z RR č. 40/2020 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujících případech:
   • zkoušky dle SZŘ čl. 23 a čl. 24 za přítomnosti max. 10 osob
   • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
   • individuální konzultace (pouze jeden student a jeden akademický pracovník)
   • přijímací zkoušky na vysokou školu za účasti nejvýše 10 osob
  • povolena účast studentů zdravotnických studijních programů na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
  • provoz knihovny i nadále umožněn formou rezervačního systému a e-výpůjčky
  • vstup studentů, kterým je udělena výjimka, povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
   • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
   • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
   • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
   • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
   • povinnost po vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu
 • 29. 12. 2020 - Na základě usnesení vlády ČR č. 1377 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 53), kterým je s účinností od 4. ledna 2021:
  • udělena výjimka z RR č. 40 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujích případech:
   • zkoušky (semestrální, státní závěrečné, přijímací) za přítomnosti max. 10 osob
   • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
  • povolena účast studentů zdravotnických studijních programů na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
  • provoz knihovny i nadále umožněn formou rezervačního systému a e-výpůjčky
  • vstup studentů povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
   • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
   • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
   • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
   • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
 • 17. 12. 2020 - Bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 52), které se týká chodu VŠPJ v souvislosti s preventivními protiepidemickými opatřeními. Na základě tohoto rozhodnutí platí v období vánočních prázdnin AR 2020/2021, tedy od 21. 12.  do 3. 1. 2021 úplný zákaz vstupu studentů do budovy VŠPJ.
 • 2. 12. 2020 - Kovidová koordinační skupina VŠPJ (KOKOS) na svém jednání odsouhlasila, že v souvisloti s přechodem na stupeň 3 Protiepidemického systému (PES) dojde od pondělí 7. 12. 2020 na VŠPJ k dalšímu uvolnění výuky. Výuka bude do konce zimního semestru probíhat i nadále distančně, nově však bude studentům prvních ročníků umožněno účastnit se skupinových konzultací s vyučujícím v počtu max. 20 studentů.
 • 24. 11. 2020 - Na základě usnesení vlády ČR č. 1198 a č. 1199 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 44), kterým je s účinností od 25. listopadu 2020:
  • udělena výjimka z RR č. 40 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujích případech:
   • zkoušky (semestrální, státní závěrečné, přijímací) za přítomnosti max. 10 osob
   • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
   • laboratorní a experimentální výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
   • individuální konzultace
  • povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
  • provoz knihovny i nadále umožněn formou rezervačního systému a e-výpůjčky
  • vstup studentů povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
   • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
   • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
   • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
   • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
 • 26. 10. 2020 - Bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 40), které se týká chodu VŠPJ v souvislosti s preventivními protiepidemickými opatřeními. Na základě tohoto rozhodnutí platí v souvislosti s aktuálním stupněm pohotovosti 3 od 26. 10. 2020 úplný zákaz vstupu studentů do budovy VŠPJ, zakázán je i vstup veřejnosti. V odůvodněných případech stanovuje výjimky z tohoto rozhodnutí rektor (viz přehled výše).

Postup pro studenty a zaměstnance

Studenti VŠPJ jsou povinni:

 • hlásit absolvování testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem především prostřednictvím Informačního systému VŠPJ (dále jen „IS“), případně e-mailem nebo prostřednictvím infolinky uvedených níže
 • oznámit prostřednictvím IS ukončení izolace, související s pozitivním výsledkem testu na COVID-19

Studenti s překážkou ve studiu související s onemocněním COVID-19 (karanténa/izolace, riziková skupina, zamezen přístup do ČR) mohou prostřednictvím IS požádat o studium bez průběžné účasti ve výuce. Žádost o studium bez průběžné účasti ve výuce je nutné doložit lékařským potvrzením, nařízením Krajské hygienické stanice, případně čestným prohlášením, které mají studenti ke stažení v IS. V případě, že bude zrušena kontaktní výuka, není nutné žádost o studium bez průběžné účasti ve výuce podávat.

Zaměstnanci VŠPJ jsou povinni:

 • hlásit absolvování testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem především prostřednictvím Informačního systému VŠPJ (dále jen „IS“), případně e-mailem nebo prostřednictvím infolinky uvedených níže
 • oznámit prostřednictvím IS ukončení izolace, související s pozitivním výsledkem testu na COVID-19

Zaměstnanci s překážkou ve výkonu práce související s onemocněním COVID-19 (karanténa/izolace, riziková skupina, zamezen přístup do ČR) jsou dále povinni o této skutečnosti informovat svého přímého nadřízeného dle nastavených standardů.

Důležité kontakty

Informace pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá