nové

24. 11. 2021

STARTupUJ NA VYSOČINĚ zná své vítěze

V úterý 23. listopadu proběhlo v historické aule Vysoké školy polytechnické Jihlava slavnostní vyhlášení soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ. Soutěž cílenou na inovativní projekty nebo záměry realizované či plánované na území Kraje Vysočina vyhlásila agentura CzechInvest, přihlásilo se do ní jedenáct projektů. Vítězi se stali Petr Petz s projektem Radononline, Maria Šimůnková s projektem Nekrachni a student VŠPJ Jan Filipi s projektem MathBox.

více

18. 11. 2021

Pětina oceněných Dobrochů je z VŠPJ

V pátek 12. 11. 2021 se v Hotelu Gustav Mahler Jihlava konal již 15. ročník slavnostního ocenění dobrovolníků, které pořádá Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava. Ocenění Dobroch z rukou hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, radního města Jihlavy Bc. Daniela Škarky, ředitelky Oblastní charity Jihlava Ing. Hany Fexové a hlavního koordinátora dobrovolníků Romana Mezlíka převzaly také zástupkyně Vysoké školy polytechnické Jihlava. Jednalo se o studentku oboru Zdravotně sociální pracovník Lucii Mátlovou, o akademické pracovnice katedry sociální práce Mgr. Janu Gabrielovou, PhD., a Mgr. Martinu Černou, Ph.D., spolu s Ing. Pavlínou Novou, která působí na Projektovém centru VŠPJ.

více

17. 11. 2021

VŠPJ si 17. listopad připomněla v Jihlavě i v Praze

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si Vysoká škola polytechnická Jihlava připomněla v Jihlavě i v Praze. V předvečer státního svátku setkáním studentů, zaměstnanců a posluchačů univerzity třetího věku u památníku Klíče v Jihlavě. Ve středu 17. listopadu se pak zástupci VŠPJ zúčastnili tradičních pietních aktů na Národní třídě, u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici v Praze.

více

16. 11. 2021

VŠPJ hostila 13. ročník mezinárodní konference Konkurence

Ve dnech 11. a 12. listopadu se v historické aule Vysoké školy polytechnické Jihlava uskutečnil 13. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence. V rámci programu zaměřeného na teoretické i praktické aspekty konkurence vystoupili akademičtí pracovníci Katedry ekonomických studií VŠPJ, která konferenci pořádala, zástupci katedry cestovního ruchu a katedry technických studií i přednášející z dalších českých a slovenských univerzit.

více

16. 11. 2021

Katedra ekonomických studií komentuje aktuální ekonomické dění

Odborný asistent Katedry ekonomických studií VŠPJ Ing. Petr Musil, Ph.D., působí mimo jiné jako redaktor CNN Prima News. Jeho články se věnují aktuálnímu ekonomickému dění v ČR i ve světě. Komentáře do článků připojuje také garantka bakalářského studijního programu Finance a řízení Ing. Veronika Hedija, Ph.D., z téže katedry. 

více

12. 11. 2021

POLYTECHNICAST #18: DAVID ŠČERBA a ONDŘEJ ŠRYTR (Stormware s.r.o.): Nejdůležitější jsou znalosti a zájem

Jak to chodí na praxích studentů VŠPJ "v praxi"? Na to nám odpoví 18. epizoda podcastu Polytechnicast. Pozvání k rozhovoru tentokrát přijali David Ščerba, ředitel vývoje ve společnosti Stormware s.r.o., a Ondřej Šrytr, student třetího ročníku bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Katedře technických studií VŠPJ. Ten se v této softwarové firmě s centrálou v Jihlavě zapojil do trainee programu určeného studentům a během poměrně krátké doby se vypracoval z pozice praktikanta na pozici stálého zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou. 

více

11. 11. 2021

Digitalizace je naděje pro cestovní ruch

Katedra cestovního ruchu VŠPJ realizuje od konce roku 2019 přeshraniční projekt prostřednictvím programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika k tématu digitalizace v cestovním ruchu. Zaměření na toto téma se ukázalo v kontextu celosvětové pandemie a souvisejících restrikcí jako velice aktuální.

více

09. 11. 2021

Nadaní středoškoláci představili na VŠPJ své projekty

pondělí 8. listopadu se v historické aule VŠPJ uskutečnilo setkání žáků a pedagogů středních škol z Kraje Vysočina, zástupců Vysoké školy polytechnické Jihlava a Kraje Vysočina. Během setkání proběhlo vyhodnocení projektu Nadaní studenti, který byl ve školním roce 2020/2021 realizován pod záštitou Kraje Vysočina, a diskuzi zúčastněných stran o podporování zájmu nadaných žáků středních škol o vzdělání, vědu a výzkum v širokém spektru zdravotních, ekonomických a technických oborů.

více

08. 11. 2021

Jubilejní JOBStart přilákal okolo 400 návštěvníků

Ve dnech 2. až 4. listopadu 2021 se ve Výukovém centru VŠPJ uskutečnil veletrh JOBStart 2021. Jubilejní 10. ročník veletrhu pracovních příležitostí nabídnul studentům a absolventům Vysoké školy polytechnické Jihlava jedinečnou příležitost kontaktovat potenciální zaměstnavatele i zajímavé přednášky či možnost otestovat znalost anglického jazyka.

více

archiv aktualit

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá