11. 05. 2023

VŠPJ zavádí moderní digitální prvky do svého vzdělávání

Dne 10. května 2023 byl na půdě VŠPJ organizován již druhý interaktivní seminář určený akademickým pracovníkům, kteří obohatí svoji výuku o nové vzdělávací metody výuky v podobě doprovodných edukativních videí. MgA. Vojtěch Votýpka, zkušený a kvalifikovaný odborník z umělecké (filmové) branže, vedl v prostorách Výukového centra VŠPJ tříhodinový instruktážní seminář na téma Tvorba edukativních videí pro vysokoškolskou výuku, jehož cílem bylo seznámit přítomné pedagogické pracovníky s postupem a možnostmi při tvorbě scénářů a natáčením vzdělávacích videí.  Tato akce se konala v rámci projektu NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022; 3.2.1 Transformace vysokých škol.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá