12. 05. 2022

Projektový tým sbíral v Norsku zkušenosti v oblasti péče o duševní zdraví

 

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví realizuje Katedra sociální práce VŠPJ ve spolupráci s Centrem pro rozvoj duševního zdraví a s norským městem Bergen. Cílem projektu je zkvalitnit výuku povinného předmětu pro studenty programu Zdravotně sociální péče a vytvořit nový volitelný kurz, který bude přístupný studentům dalších studijních programů a oborů vyučovaných na VŠPJ i zájemcům z řad širší veřejnosti. 

V rámci aktivit spojených s realizací tohoto projektu navštívili čeští členové projektového týmu ve dnech 2. až 7. května 2022 partnerské město Bergen v Norsku. Čekal je zde nabitý program, jehož cílem bylo představení služeb a aktivit zaměřených na zotavení osob s problémy v oblasti duševního zdraví. V Bergenu je poskytována řada těchto služeb nejen na úrovni lékařské péče, ale i neziskovými organizacemi, dobrovolníky a také samotnými pracovníky města Bergen nebo zřizovanými organizacemi.

První den strávil celý projektový tým složený z českých i norských zástupců společně a věnoval se diskuzi. Debatovalo se zejména o rozdílech v nastavení systému péče o duševní zdraví v České republice a Norsku, úloze jednotlivých institucí či o otázkách financování v této oblasti. Následující den se česká část týmu rozdělila do tří pracovních skupin, které postupně navštěvovaly různé organizace v Bergenu. „Z dlouhého výčtu můžeme jmenovat zejména Školu zotavení Bergen, psychiatrickou nemocnici, poskytovatele chráněného bydlení nebo Centrum pro přípravu na povolání a vzdělávání pro peer pracovníky, dále rehabilitační, kulturní a sportovní centra,“ upřesňuje Ing. Stanislava Lemperová, členka realizačního týmu projektu a pracovnice Projektového centra VŠPJ. V závěru celého týdne proběhl společný seminář s norskými partnery.

Po návratu do České republiky čeká českou část realizačního týmu nejdůležitější fáze projektu. V jejím průběhu budou postupně připravovány materiály pro inovaci výuky předmětů v oblasti duševního zdraví, do jejichž výuky budou zapojeni experti se zkušeností s duševním onemocněním. „Rádi bychom v této fázi přípravy co nejvíce navázali na příklady dobré praxe norských organizací, které jsme na stáži v Bergenu měli možnost poznat,“ uvádí Dr. Vlasta Řezníková z Katedry sociální práce VŠPJ, která je hlavní řešitelkou projektu. Norští partneři by měli v rámci projektu také přijet do České republiky za účelem konzultace připravovaných kurzů a návštěvy místních organizací, které se zabývají péčí o duševní zdraví.

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví (EHP-CZ-ICP-3-002) je financován z programu Vzdělávání Fondů EHP 2014–2021.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá