26. 04. 2022

VŠPJ získala Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Vysoká škola polytechnická Jihlava se stala držitelem Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za roky 2020-2021. Ocenění v kategorii veřejný sektor a nestátní neziskové organizace převzal rektor VŠPJ Václav Báča v rámci slavnostního udílení cen, které se uskutečnilo v pondělí 25. dubna 2022 v sídle Kraje Vysočina.

(Foto: archiv VŠPJ)

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje každoročně Kraj Vysočina se záměrem ocenit regionální firmy a organizace, které do svých provozních činností integrují sociální, environmentální, etické a lidskoprávní zájmy. Vysoká škola polytechnická Jihlava se do soutěže, kterou 6. rokem pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o., přihlásila poprvé. V kategorii veřejný sektor a nestátní neziskové organizace, podkategorii nestátní neziskové organizace, zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti a ostatní veřejnosprávní subjekty se VŠPJ umístila mezi třemi organizacemi s nejvyšším počtem bodů.

(Foto: archiv Kraje Vysočina)

Vyhlášení cen se uskutečnilo v pondělí 25. dubna 2022 v sídle Kraje Vysočina. Slavnostního odpoledne se zúčastnili rektor VŠPJ Václav Báča a prorektor Zdeněk Horák, vedoucí katedry technických studií VŠPJ a zároveň nově zvolený kandidát na rektora VŠPJ. Ti převzali ocenění v podobě skleněné plastiky symbolicky propojující modrou a zelenou barvu Kraje Vysočina.

(Foto: archiv VŠPJ)

Děkuji všem studentům a zaměstnancům VŠPJ, kteří pomáhají naplnit třetí roli vysoké školy, do které společenská odpovědnost bezesporu patří. Vážíme si toho, že Kraj Vysočina toto téma aktivně podporuje, a děkujeme celému jeho vedení a dalším zapojeným institucím, že ocenily to, čím se naše akademická obec snaží přispět k prospěchu společnosti,“ uvedl rektor Václav Báča.

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jako jediná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina důležitým centrem vzdělanosti. Kromě poskytování profesně orientovaného bakalářského a navazujícího magisterského studia, které umožňuje získání vysokoškolské vzdělání bez nutnosti opouštět region, se VŠPJ aktivně zapojuje do mnoha tvůrčích projektů a spolupracuje s regionálními firmami i institucemi veřejné správy v oblasti aplikovaného výzkumu. Dlouhodobě se podílí také na popularizaci vědy a zpřístupňuje vědu a výzkum obyvatelům regionu všech věkových kategorií například zapojením do celorepublikové akce Noc vědců. Seniorům z regionu poskytuje VŠPJ možnost vzdělávání a socializace prostřednictvím Univerzity třetího věku. VŠPJ také dlouhodobě podporuje dobrovolnické aktivity svých studentů i zaměstnanců i regionální instituce v rámci charitativních akcí, jako jsou Vánoce na VŠPJ. V rámci svého provozu zohledňuje VŠPJ také ekologickou i ekonomickou udržitelnost, ať už podporou recyklace, opětovného využití zdrojů a ekologicky odpovědného jednání studentů i zaměstnanců, posuzováním environmentálních aspektů při rekonstrukcích a nových výstavbách či zapojením do akcí zaměřených na úklid veřejného prostoru, jako je Čistá Vysočina.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá