04. 01. 2022

Logos Polytechnikos poukazuje na rozvoj informačních a komunikačních technologií

Vysoká škola polytechnická Jihlava vydala další číslo odborného periodika Logos Polytechnikos. Číslo vydané na přelomu kalendářního roku obsahuje kromě již tradičních ekonomicko-matematických příspěvků i témata související s rozvojem informačních a komunikačních technologií (ICT).

„Ačkoli to většina příspěvků explicitně neuvádí, spojitost s některými aktuálními problémy či souvislost s vlivem pandemie COVID-19 na chod podniků a rozvoj ICT je více než zřejmá,“ uvádí Ing. Martina Kuncová, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomických studií VŠPJ. Část příspěvků se věnuje finančnímu zdraví firem z oblasti ubytování, stravování či stavebnictví, tedy odvětvím, která byla krizí značně zasažena. Nechybí ani ekonometrický pohled na spotřebu a investice zemí V4. Zvýšený zájem o ICT je patrný jak z článků věnovaných problematice rozvoje mobilních aplikací či chytrých zařízení pro sport (tzv. wearables), tak i z oblastí zaměřených na výrobní logistiku či zvyšování konkurenceschopnosti firem prostřednictvím rozvoje ICT.

V roce 2022 vyjdou tři čísla časopisu Logos Polytechnikos. I ta budou reflektovat zaměření oborových kateder VŠPJ. Dubnové číslo tradičně pojednává zejména o ošetřovatelství a porodní asistenci, srpnové číslo je věnováno především zdravotnickým oborům a sociální práci, prosincové pak ekonomice, managementu a cestovnímu ruchu.

Elektronický časopis Logos Polytechnikos vydává Vysoká škola polytechnická Jihlava již od roku 2010. Jedná se o odborný recenzovaný časopis, který slouží pro publikační aktivity akademických pracovníků VŠPJ i jiných vysokých škol, univerzit a výzkumných organizací. Časopis je veden na seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a společenských věd ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá