01. 11. 2021

VŠPJ se účastní Týdne Akademie věd ČR

Nejenom přednášky, výstavy či exkurze na odborná pracoviště, ale i dokumentární filmy, workshopy a další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory… to vše nabízí účastníkům z řad studentů středních škol i široké veřejnosti 1. ročník festivalu s názvem Týden Akademie věd ČR probíhající v termínu od 1. do 7. listopadu 2021. Součástí vědeckého festivalu plynule navazujícího na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je i bohatý online program. V jeho rámci uvede Vysoká škola polytechnická Jihlava dvě přednášky připravené katedrou sociální práce.

Od pondělí 1. listopadu 2021 9:00 můžete v online premiéře zhlédnout přednášku Bc. Olgy Klepáčkové s názvem Odkaz stále živý: Co se můžeme naučit ze sociální práce v terezínském ghettu? Jak již název napovídá, přednáška se věnuje ojedinělému systému sociální péče především o děti, seniory či nemocné, který fungoval v terezínském ghettu v období druhé světové války. Sociální práce v terezínském ghettu nepřináší jen svědectví o naplňování hodnot tohoto oboru na pozadí tragické historické události, ale je také mozaikou příběhů odvahy, resilience, síly, kreativity a lidskosti. Online přenos přednášky je dostupný až do neděle 7. listopadu zde.

V týdnu od 1. do 7. listopadu 2021 můžete online sledovat také přenášku Praktické aspekty v péči o seniory se sluchovou vadou. Specialistka v oboru otorinolaryngologie a foniatrie MUDr. Olga Bendová, která působí jako vedoucí Sluchového centra Medical Healthcom spol. s r.o. v Praze, v ní seznámí posluchače s klíčovými informacemi k tématu sluchových vad u seniorů a poskytne informace o výsledcích aktuálního výzkumu. Problematika sluchových vad u seniorů, které ve svém důsledku vedou ke zhoršení komunikace a kognitivních funkcí, je v České republice zatím okrajovým tématem. Chybí systémové řešení, které by zohledňovalo celý proces kompenzace sluchových vad u této cílové skupiny, od screeningu až po odpovídající péči na úrovni foniatrické, ošetřovatelské i sociální. Bližší informace o přednášce včetně odkazu na online přenos naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá