23. 08. 2021

Seminář Data jako základ digitalizace otevře téma digitalizace výroby

Seminář Data jako základ digitalizace, který je součástí série seminářů Digitalizace MSP 2021 organizované agenturou CzechInvest a Národním centrem Průmyslu 4.0., představí téma dat a digitalizace v průmyslové výrobě. V rámci odborných přednášek a prezentací firem se blíže zaměří na konkrétní oblasti jako sběr a ukládání dat, zabezpečení výrobních dat či moderní technologie v logistice.

Kromě odborných přednášek se budou moci návštěvníci semináře zúčastnit také praktických workshopů, během kterých se na příkladech z praxe dozvědí, jak postupovat a na co si dát pozor při sběru a vyhodnocování dat i jejich zabezpečení. Účastníci také budou mít přímo na místě možnost konzultace finančních nástrojů na infopointech Technologické agentury ČR, CzechInvestu nebo Agentury pro podnikání a inovace. Program, který začne ve středu 8. září 2021 v 9:00, nabídne návštěvníkům také komentované prohlídky výukové továrny Cyber Physical Factory.

„Jsme velmi rádi, že se tento seminář, který zdůrazňuje aktuálnost a potřebu diskuse na téma digitalizace a zpracování dat uskuteční právě na půdě VŠPJ. Tomuto tématu se věnujeme na naší vysoké škole již dlouhodobě a má své nezastupitelné místo zejména ve výuce technických studijních programů. Svědčí o tom například to, že jsme v roce 2020 otevřeli výukovou továrnu CP Factory využívající technologií Průmyslu 4.0, i to, že v nadcházejícím akademickém roce otevíráme nový navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Ten vůbec poprvé umožní získat titul Ing. v technickém oboru na Vysočině, a komplexně tak připraví budoucí absolventy na potřeby Průmyslu 4.0,“ uvádí doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., prorektor VŠPJ pro tvůrčí a projektovou činnost a vedoucí Katedry technických studií VŠPJ.

Bliží informace o semináři včetně programu a časového harmonogramu semináře naleznete ZDE.

Registrační formulář pro zájemce o účast naleznete ZDE.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá