02. 07. 2021

VŠPJ má po červnových státnicích téměř 200 nových absolventů

Akademický rok 2020/2021 na VŠPJ již zná své první absolventy. Mezi 196 studenty, kteří úspěšným složením státních závěrečných zkoušek ukončili své studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava, jsou nejenom čerství bakaláři, ale například i 11 nových držitelů titulu Mgr. z oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Úctyhodnému počtu 10 nových magistrů tohoto oboru se přitom podařilo díky vynikajícím studijním výsledkům dosáhnout na červený diplom. Kromě nich obdrželo červený diplom také 16 nových bakalářů.

studenti bakalářského studijního programu Cestovní ruch při čekání na státní závěrečné zkoušky
 
Červnové státnice byly obzvlášť významné pro katedru technických studií, jak uvádí její vedoucí doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.: „Je velmi potěšující zprávou, že v tomto akademickém roce máme vůbec poprvé možnost přivítat mezi novými absolventy také bakaláře z kombinované formy bakalářského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.“ Doc. Horák, který je zároveň garantem nového navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, s úsměvem dodává: „Už se těšíme, že za dva roky budou promovat také první inženýři tohoto studijního programu.“
 
Jak vnímají noví absolventi náročné období státnic a ukončení studia? „Byl to pro mě jeden velký stres a určitě bych doporučila budoucím absolventům, aby toto období nepodcenili a řádně se na to připravili,“ říká v rozhovoru pro podcast Polytechnicast Klára Vrbová, čerstvá absolventka prezenční formy bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra, a dodává: „Měla jsem štěstí, že jsem si vytáhla otázku, kterou jsem uměla na sto procent. Díky tomu ze mě stres opadnul a věděla jsem, že jsem na dobré cestě.“ Celý rozhovor s Klárou Vrbovou, ve kterém přibližuje například i okolnosti vzniku své bakalářské práce s názvem Ošetřovatelská péče o ventilovaného pacienta, si můžete poslechnout zde.
 
Státní závěrečné zkoušky určitě nejsou pro čerstvé absolventy tím posledním setkáním s naší vysokou školou. Většina z nich se chystá zúčastnit se slavnostního předání diplomů u příležitosti promocí, které jsou plánovány na září. Ti, kdo by rádi zůstali v kontaktu se svojí alma mater i nadále, se navíc mohou zapojit do Klubu absolventů a těšit se ze zajímavých výhod a bonusů jako například možnost bezplatně využívat kariérní poradenství a terapeutické služby či účastnit se kurzů, seminářů a přednášek pořádaných VŠPJ. Od svého založení v roce 2004 má VŠPJ téměř 6000 absolventů, zhruba pětina z nich je v Klubu absolventů zaregistrována.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá