13. 04. 2021

Chcete se aktivně podílet na budoucnosti naší školy? Kandidujte do Akademického senátu VŠPJ!

Získání cenných zkušeností i nových přátelství a zážitků, možnost reprezentovat školu během nejrůznějších akcí, a především jedinečná příležitost spolupodílet se na rozhodování o chodu VŠPJ. Nejen to může přinést členství v Akademickém senátu VŠPJ, o jehož novém složení rozhodnou volby, které proběhnou 4. a 5. května 2021. Není Vám lhostejné budoucí směřování školy a rádi byste přispěli k jejímu dalšímu rozvoji? Využijte příležitost stát se zástupcem studentů či akademických pracovníků a kandidujte do Akademického senátu VŠPJ. Uzávěrka pro příjem přihlášek kandidátů prostřednictvím Informačního systému je ve středu 21. dubna 2021 ve 14:00 hodin. 

Rozhodnutí, která ovlivňují chod vysokých škol, nevznikají jen tak ve vzduchoprázdnu. Schvalování rozpočtu a hospodaření, volba rektora, schvalování členů akademické rady a vybraných strategických dokumentů – tyto a mnohé další pravomoci má ve své kompetenci akademický senát, demokratická instituce složená ze zástupců akademických pracovníků a studentů školy. „Akademický senát VŠPJ má celkem 15 členů, pět ve studentské komoře a 10 v akademické komoře. Jeho členy může volit prostřednictvím tajného hlasování ze svých řad kterýkoli člen akademické obce, tedy student nebo akademický pracovník. Zatímco studenti si volí zástupce do studentské komory senátu, tak akademičtí pracovníci volí své zástupce do komory akademické,“ uvádí Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., zástupkyně vedoucího Katedry technických studií VŠPJ a předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ).

Každý student i akademický pracovník díky tomu má jedinečnou možnost významným způsobem ovlivnit budoucí směřování školy, a to nejenom zvolením svého senátora, ale i aktivní účastí ve studentské či akademické komoře v případě úspěšné kandidatury do AS VŠPJ. „V příštím roce čeká Akademický senát VŠPJ nesmírně důležité rozhodovávání. Vzhledem k tomu, že současnému rektorovi prof. Báčovi skončí v roce 2022 druhé funkční období, což je maximální doba, po kterou může jedna osoba stát v čele veřejné vysoké školy, budou senátoři volit jeho nástupce,“ uvádí předsedkyně AS VŠPJ jednu z jeho pravomocí. 

Příležitost prosadit změny i zažít nezapomenutelné události

V minulých letech se v AS VŠPJ podařilo prosadit celou řadu změn vedoucích ke zpříjemnění prostředí školy jako například zřízení odpočinkových zón v podobě dodatečných míst k sezení na chodbách či prodloužení otevírací doby bufetu. „Během doby mého angažmá jsme se snažili hájit zájmy studentů, propagovat školu a celkově přinášet nové nápady do prostředí vysoké školy. Snažili jsme se například aktivně zlepšovat studentské vyžití, též jsme lobbovali za zájmy studentů při projektu rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, dnes CZ LOKO Arény, kam jsme byli, jakožto zástupci školy, přizváni investorem,“ uvádí bývalý člen studentské komory akademického senátu Dominik Janák, absolvent studijního programu Aplikovaná informatika.

Hana Vojtová, absolventka VŠPJ a bývalá členka studentské komory AS VŠPJ, při imatrikulaci studentů

Členství v AS VŠPJ přináší nejenom možnost přispět k dalšímu rozvoji VŠPJ, ale i jedinečnou příležitost podílet se na organizaci různých akcí a zúčastnit se zajímavých událostí. „Rád vzpomínám například na spoluorganizaci pietního aktu za Jana Palacha. Díky členství ve studentské komoře jsem se také zúčastnil oslav 17. listopadu, kdy jsem tehdy s doc. Horákem zastupoval VŠPJ u Hlávkovy koleje. Podílel jsem se také na organizaci školních akcí, jako jsou Vánoce na VŠPJ nebo Den otevřených dveří,“ vzpomíná Martin Folejtar, absolvent VŠPJ, který byl členem studentské komory AS VŠPJ v období od prosince 2017 do června roku 2019. „Senát mi umožnil být členkou Rady vysokých škol, díky čemuž jsem měla mimo jiné příležitost zúčastnit se koncertu Studenti sametu k Mezinárodnímu dni studenstva, na kterém byla předána Cena Jana Opletala. Zde jsem měla možnost se osobně setkat s ministrem školství Robertem Plagou. Tímto bych chtěla poděkovat celému akademickému senátu za zkušenosti, které jsem po dobu mé činnosti v senátu získala. Jsem si jistá, že z toho budu těžit po celý život,“ popisuje  bývalá členka studentské komory senátu Hana Vojtová, která na VŠPJ vystudovala obor Cestovní ruch.