08. 04. 2021

Veronika Hedija jmenována docentkou v oboru Podniková ekonomika a management

Vysoká škola polytechnická Jihlava slaví úspěch jednoho ze svých akademických pracovníků. Veronika Hedija z Katedry ekonomických studií VŠPJ úspěšně prošla habilitačním řízením a obhájila před Vědeckou radou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě svou habilitační práci s názvem Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru. S platností od 1. dubna 2021 tak byla jmenována docentkou v oboru Podniková ekonomika a management.

 

doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

Doc. Hedija je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2008 úspěšně dokončila doktorské studium v oboru Ekonomie. Svou pedagogickou činnost zahájila v roce 2003 na MUNI, později působila také na Vysoké škole obchodní a hotelové a VUT Brno. Na Vysoké škole polytechnické Jihlava začala doc. Hedija působit v roce 2008.

Na Katedře ekonomických studií VŠPJ vyučuje předměty Makroekonomie a Mikroekonomie, které garantuje a pro něž vytvořila interaktivní e-learningový kurz. Je také garantkou předmětu Akademické psaní. Od roku 2018 je garantkou studijního programu Ekonomie a management, oboru Finance a řízení, od roku 2019 pak garantkou nově akreditovaného studijního programu Finance a řízení. Během své pedagogické kariéry vyučovala také předměty Ekonomika řízení cestovního ruchu, Finanční řízení a investování a Finance podniku.

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se Hedija věnuje ekonomickým aspektům genderové problematiky. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří zkoumání mzdových rozdílů mezi muži a ženami a odhalení jejich příčin. Intenzivně se věnuje také problematice žen v managementu a vlivu tohoto faktoru na mzdové rozdíly a podnikovou výkonnost.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá