12. 03. 2021

VŠPJ odpilotovala pro IBM metodiku hodnocení rozvoje měkkých a odborných kompetencí

Katedra ekonomických studií společně s Katedrou matematiky VŠPJ pokračují v řešení smluvního výzkumu „Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH“ pro společnost IBM Česká republika, spol. s r.o. Projekt byl zahájen v roce 2020 a jeho cílem je příprava metodiky umožňující průběžné vyhodnocování dopadů vzdělávacího programu P-TECH na středních školách, kde je program implementován. Díky metodice je možné průběžně vyhodnocovat posun studentů v rozvoji měkkých a odborných kompetencí definovaných podle Evropského kvalifikačního rámce (EQF).

Metodika byla po dobu prvního pololetí školního roku 2020/2021 otestována na Střední škole průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě učiteli a studenty, kteří jsou zapojení do programu P-TECH. Studenti tak mají možnost nahlédnout pod pokličku svého přístupu k učení a zjistit, jaké cesty ve vzdělávání jim nejvíce vyhovují a jak se profesně i osobnostně posouvají. Stejně tak tyto informace využívají učitelé, kteří díky nim mohou přizpůsobovat vyučování, což dokládají i pozitivní recenze odborníků z akademické i odborné sféry, z oblasti pedagogické psychologie, obecné didaktiky a řízení lidských zdrojů. Největšími pozitivy metodiky je její univerzálnost, přenositelnost a komplexnost v kognitivních procesech a v rozvoji měkkých kompetencích. Sleduje aktuální trendy ve vzdělávání a je podložena teorií a výzkumem. Metodika je oficiálně používaná a spektrum zapojených středních škol se rozrůstá.

IBM Česká republika, spol. s r.o., spustila digitální bezplatnou vzdělávací platformu Open P-TECH, která byla speciálně vytvořena pro studenty a učitele. Po úspěšném dokončení kurzů na Open P-TECH lze zažádat o přidělení digitálního certifikátu, který si můžete přidat do svého životopisu nebo na profil svých sociálních sítí. Personalisté na aktivity Open P-TECH reagují velmi pozitivně. Mnoho kurzů se soustředí na nově vznikající moderní technologie a odborné i měkké dovednosti (například Mindfulness nebo práce v týmu).

Více informací je možné se dozvědět v tomto videu.

Jak to vypadá po přihlášení do Open P-TECH můžete zhlédnout zde.

A jaké jsou reakce studentů, kteří již měli možnost se zúčastnit některých vzdělávacích kurzů Open P-TECH? To se můžete dozvědět například v tomto videu

Pokud by Vás platforma Open P-TECH zaujala, kontaktujte hlavní řešitelku, Ing. Kateřina Berkovou, Ph.D. (katerina.berkova@vspj.cz), která poskytne více informací. Popřípadě se můžete přímo obrátit na firmu IBM Česká republika, spol. s r.o. (Monika.Sochorova@ibm.com).

 

     

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá