Vysoká škola polytechnická Jihlava pomáhá v boji s koronavirem

Členové akademické obce VŠPJ nenápadně, ale aktivně vstupují do dobrovolné pomoci nejen regionálním institucím, které to potřebují v souvislosti s postupem epidemie způsobené novým koronavirem. Studenti posledního ročníku denního studia oboru Všeobecná sestra a studenti všech ročníků oboru Zdravotně sociální pracovník jsou aktivováni a připraveni pomoci na výzvu hejtmana Kraje Vysočina při nedostatku kvalifikovaného personálu u poskytovatelů jak zdravotní, tak sociální péče. V současné době vysoká škola nabízí a koordinuje dobrovolnickou pomoc studentů i pracovníků školy prostřednictvím Poradenského a kariérního centra. „Děkuji velmi všem, kteří jsou si vědomi svých povinností, ale zejména si cením dobrovolníků z řad studentů a pracovníků naší vysoké školy, kteří svou prací ukazují nejen sounáležitost akademické obce, ale také zásadně naplňují poslání třetí role vysokých škol“, vyjádřil své poděkování rektor VŠPJ, prof. Báča.

Studentky a studenti Katedry zdravotnických studií kombinované formy studia již nyní pracují v nemocnicích v rámci svých dohod či pracovních úvazků. Studenti oboru Zdravotně sociální pracovník kombinované formy studia působí v zařízeních sociálních služeb nebo ve zdravotních službách v rámci svých pracovních poměrů. Část studentů prezenčního studia obnovila v zařízeních sociálních služeb dobrovolně výkon své odborné praxe, další studenti nástup aktuálně dojednávají dle potřeb poskytovatelů. Studenti i akademičtí pracovníci se zapojují do potřebných aktivit jako dobrovolníci.

„Situace je vážná, další obtíže nás čekají a bude to hodně těžké. Velice si vážíme všech zdravotníků, zasluhují si velké poděkování za práci, kterou odvádí. Zároveň patří poděkování i všem našim studentům - dobrovolníkům“, zdůraznila vedoucí Katedry zdravotnických studií Dr. Dvořáková. „Prosím, poděkujme také všem pracovníkům, kteří zajišťují péči o potřebné v pobytových a terénních sociálních službách“, připojuje se vedoucí Katedry sociální práce Dr. Dubnová.

Vedoucí Katedry technických studií upozorňuje také na činnost a spolupráci pracovníků, kteří nepatří mezi zdravotníky, ale také pomáhají v rámci svých kvalifikací. Pracovníci katedry se zapojili do experimentálního využití 3D tisku, spolupracují na výrobě ochranných štítů. Rovněž  zkoumají možnosti vzdálené diagnostiky potenciálně nemocných pomocí monitorování termokamerou. „Velmi děkuji všem, kteří se do těchto aktivit zapojují, protože je nezbytné zdravotníkům a dalším pracovníkům v první linii vytvořit zázemí, aby se mohli soustředit pouze na svou práci“, okomentoval situaci vedoucí katedry, doc. Horák.

Vysoká škola polytechnická Jihlava, její studenti a pracovníci jsou v současné době i do budoucna schopni a ochotni kvalifikovaně podpořit boj s pandemií COVID 19.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá