Ohlédnutí za JOBStartem

V úterý 8. listopadu 2016 se na VŠPJ konal již 5. ročník veletrhu pracovních příležitostí pro studenty JOBStart. Akce, jejímž cílem bylo zprostředkovat přímý kontakt mezi studenty VŠPJ a jejich potenciálními zaměstnavateli, se zúčastnilo 24 regionálních, celostátních, ale i nadnárodních subjektů z veřejného i soukromého sektoru a přibližně 350 studentů. Složení vystavovatelů reflektovalo studijní obory VŠPJ – účastnili se zástupci nemocnic i společností s technickým, ekonomickým či sociálním zaměřením, ale i firmy orientované na cestovní ruch a hotelnictví. Nechyběl ani stánek Krajského úřadu Kraje Vysočina a Statutárního město Jihlava.

Studenti, učitelé a garanti praxí měli možnost seznámení se zástupci firem a institucí. U jednotlivých stánků studenti probírali své možnosti pracovního uplatnění v konkrétní firmě či instituci, zjišťovali, jak v těchto společnostech probíhají výběrová řízení a jakým způsobem informují o volných pracovních místech. Subjekty z veřejného i soukromého sektoru navíc prezentovaly během dne své nabídky praxí, prací, brigád i trainee programů na přednáškách.

Studenti navštěvovali hojně nejen přednášky, ale také využívali možnost konzultovat své životopisy a motivační dopisy se zkušenými personalisty, zástupci zúčastněných společností a také s pracovnicí Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání z Úřadu práce ČR. Akce se dále zúčastnilo zkouškové centrum British Council VŠPJ, kde studenti testovali své znalosti angličtiny. Na dojem z JOBStartu jsme se ptali studentky 2. ročníku oboru Finance a řízení Dagmar Filipenské, jejíž vyplněný dotazník byl vylosován a stala se tak výherkyní hlavní ceny - poukazu do Hotelu Medlov. Akci zhodnotila následovně:„Na JOBStart jsem šla s cílem získat co nejvíce informací o možnostech praxe při studiu. Mé očekávání bylo naplněno, zjistila jsem, jaké mám možnosti praxe, brigády a práce v různých firmách a institucích a během akce jsem si rovnou u jedné z firem domluvila spolupráci a účast na semináři.“

„Vystavovatelé kladně hodnotili zájem studentů o jejich nabídky zaměstnání, zájem učitelů a garantů praxí a možnost spolupráce a také vstřícné prostředí naší školy.“ Uvedla Mgr. Věra Častová z Poradenského a kariérního centra VŠPJ.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá