Společné vzdělávání

  • Datum konání: 06. 03. 2019
  • VŠPJ, P3

U příležitosti DNE SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI zveme zájemce na přednášku PhDr. Věry Trávníkové z Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina s názvem Společné vzdělávání.

Obsah přednášky:
• Možnosti dětí se speciálně vzdělávacími potřebami ve školství
• Vzdělávací soustava (druhy škol)
• Rámcové vzdělávacími programy pro intaktní žáky a žáky se speciálně vzdělávacími
potřebami, plnění povinné školní docházky včetně specifik (jiný způsob plnění
povinné školní docházky) atd.
• Přestupy mezi jednotlivými školami včetně škol/tříd zřízených v souladu s § 16 odst. 9
školského zákona

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá