Sociální podnikání a místní komunity

  • Datum konání: 09. 10. 2018
  • VŠPJ, aula, zasedací místnost

Sociální podnikání zaznamenává v České republice masivní rozvoj. Po více než 10leté historii už pomalu odrůstá z dětských nemocí a profiluje se jako významný pilíř sociální ekonomiky. Cílem této konference je ukázat na význam sociálního podnikání pro místní komunity a na to, jak mohou subjekty veřejné správy tyto aktivity podporovat. Představeny budou konkrétní kritická místa dalšího rozvoje sociálního podnikání u nás a také příklady dobré praxe z míst, kde se sociální podnikání úspěšně do rozvoje regionu již zapojilo. Konference je určena pro zástupce samospráv, stávajících i budoucích sociálních podniků a všechny, kterým je sociální ekonomika blízká a chtěli by využívat produktů sociálního podnikání. Součástí konference bude prezentace nabídky sociálních podniků působících v Kraji Vysočina a prostor pro vzájemné sdílení

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá