nadcházející

Rozvoj a řízení profesní kariéry a osobního života

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Rozvoj a řízení profesní kariéry a osobního života" proběhne v úterý 21. 3. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Bc. Marie Novotná ze společnosti TechHunt zabývající se kariérním poradenstvím vrcholovým manažerům.


Inovace v aditivních technologiích 2023

Aula, zasedací místnost

Konference Inovace v aditivních technologiích 2023 (INAM2023), která se uskuteční 22. března 2023, se věnuje inovacím v oblasti aditivních technologiích, 3D tisku kovových, plastových, kompozitních, betonu a dalších materiálů. Dále budou diskutována téma měření a testování fyzikálních a mechanických vlastností 3D tištěných materiálů, struktur a těles v návaznosti na technologičnost produktů. Konference si klade za cíl propojení akademické sféry s aplikačními a průmyslovými partnery.

Detail akce

Jak bojovat s trémou a naučit se mluvit před lidmi

ZSP 2

Srdečně Vás zveme na workshop Jak bojovat s trémou a naučit se mluvit před lidmi pod vedením MgA. Ivy Hájkové Pelákové, který se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 12:30 do 16:00 v učebně ZSP 1.

Detail akce

Pracovně právní vztahy

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Pracovně právní vztahy" proběhne v úterý 28. 3. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Bc. Kateřina Peštová Úřadu práce v Jihlavě.


Jak uspět ve veřejném sektoru. Vytváření pracovních míst.

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Jak uspět ve veřejném sektoru. Vytváření pracovních míst." proběhne v úterý 4. 4. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Mgr. Věra Častová z Magistrátu města Jihlavy.


Cestovatelské promítání - East Coast USA

Výukové centrum VŠPJ

Zveme všechny zájemce na další cestovatelské promítání, tentokrát na téma "East Coast USA". Promítání se bude konat ve středu 5. 4. 2023 od 18.00 hod. ve Výukovém centru VŠPJ (vchod od autobusového nádraží). Vstup je zdarma.
Prohlédněte si také program dalších cestovatelských promítání.


Jak být úspěšný na trhu práce

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Jak být úspěšný na trhu práce" proběhne v úterý 11. 4. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Mgr. Jaroslav Mátl, HR Manager společnosti Benteler Automotiv.


Přednáška dr. Petra Musila: "České veřejné finance míří do Řecka. Jak je vrátit zpět do Evropy?"

Výukové centrum VŠPJ

Katedra ekonomických studií VŠPJ zve všechny zájemce o aktuální ekonomické problémy ČR na přednášku Ing. Petra Musila Ph.D. na téma "České veřejné finance míří do Řecka. Jak je vrátit zpět do Evropy?", která se uskuteční ve středu 12. dubna od 12:30 ve Výukovém centru VŠPJ.

 

 

Detail akce

EURES zaměstnání v cizině

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "EURES zaměstnání v cizině" zabývající se praktickými aspekty pro uchazeče o zaměstnání v zemích EU proběhne v úterý 18. 4. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Mgr. Miloš Hejsek z Úřadu práce ČR.


Adaptační proces a péče o zaměstnance

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Adaptační proces a péče o zaměstnance" proběhne v úterý 25. 4. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Bc. Jaroslava Merunková ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.


Genetická genealogie, aneb informace o našich předcích nosíme sami v sobě

Aula VŠPJ

Historik a genealog Mgr. Bc. Martin Kotačka představí ve své přednášce novou cestu k odhalení našich předků a našeho původu, genetickou genealogii.

Detail akce

Přednáška PhDr. Petra Fejka Jak se dělá ZOO

Výukové centrum VŠPJ

Katedra ekonomických studií VŠPJ pořádá v rámci předmětu Marketing zvanou přednášku bývalého ředitele ZOO Praha PhDr. Petra Fejka na téma Jak se dělá ZOO.

Přednáška proběhne ve středu 26. dubna 2023 od 11:30 ve Výukovém centru.

Všichni zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni.

Detail akce

Využití odborných a měkkých kompetencí v praktickém životě

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Využití odborných a měkkých kompetencí v praktickém životě" proběhne v úterý 2. 5. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Ing. Zdeněk Šprynar.


Trh práce z pohledu statistických dat

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Trh práce z pohledu statistických dat" proběhne v úterý 9. 5. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Ing. Jitka Číhalová z Krajské správy ČSÚ v Jihlavě.


Cestovatelské promítání - Korsika v pohybu

Výukové centrum VŠPJ

Zveme všechny zájemce na další cestovatelské promítání, tentokrát na téma "Korsika v pohybu". Promítání se bude konat ve středu 10. 5. 2023 od 18.00 hod. ve Výukovém centru VŠPJ (vchod od autobusového nádraží). Vstup je zdarma.
Prohlédněte si také program dalších cestovatelských promítání.


Trendy a technologie 2023

Aula, zasedací místnost

Konference Trendy a technologie 2023 je tradiční konference, pořádaná Katedrou technických studií VŠPJ již mnoho let. Cílem konference je zprostředkovat setkání významných zástupců průmyslu v Kraji Vysočina se studenty a akademickými pracovníky VŠPJ a pomoci tak transferu informací o inovacích a trendech v průmyslu.

 

Detail akce

Kompetenční model a hodnocení pracovníků

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Kompetenční model a hodnocení pracovníků" proběhne v úterý 16. 5. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová z Krajského úřadu Kraje Vysočina.


15. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence

VŠPJ
18. 05. 2023 - 19. 05. 2023

Cílem patnáctého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata konkurenční výhody, konkurenčního postavení regionů, konkurenceschopnosti a lidských zdrojů a dalších teoretických a praktických aspektů konkurence.  Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science a Scopus. 


Systém vzdělávání zaměstnanců

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Systém vzdělávání zaměstnanců" proběhne v úterý 23. 5. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Ing. Martin Alexa ze společnosti Bosch Diesel s.r.o.


Peer lektoři ve výuce

AULA , Zasedací místnost VŠPJ

Zajímá vás, jak lze využít vlastní zkušenost s zotavováním se z duševního onemocnění v oblasti práce a vzdělávání? Nechte se inspirovat na mezinárodní konferenci 24. 5. 2023 na VŠPJ. Více informací ZDE.

Detail akce

Výzkum duševního zdraví jako demokratický proces/ Mental Health Research as a Democratic process

Ateliér ARTE

Workshop s profesory z Norska s překladem na téma Výzkum duševního zdraví jako demokratický proces se uskuteční 25. 5. v ateliéru ARTE.

Detail akce

Životopis, motivační dopis, přijímací řízení

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Životopis, motivační dopis, přijímací řízení" proběhne v úterý 30. 5. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Ing. Ivana Šteklová z Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Motivace a osobní rozvoj

učebna U18

V rámci předmětu Kariérní poradenství pořádá Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s externími odborníky sérii přednášek zaměřených na toto téma. Další z přednášek s názvem "Motivace a osobní rozvoj" proběhne v úterý 25. 4. 2023 od 13:30 do 15:05 hod. v učebně U18. Přednáší Bc. Jaroslava Merunková ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.


Cestovatelské promítání - Tanzánie včetně Zanzibaru

Výukové centrum VŠPJ

Zveme všechny zájemce na další cestovatelské promítání, tentokrát na téma "Tanzánie včetně Zanzibaru". Promítání se bude konat ve středu 7. 6. 2023 od 18:00 ve výukovém centru VŠPJ (vchod od autobusového nádraží). Vstup je zdarma.


Konference Informatika 2023

Vysoká škola Polytechnická Jihlava
04. 09. 2023 - 05. 09. 2023

Konference Informatika 2023 se zaměřuje na prezentaci pedagogických zkušeností akademických pracovníků především v ICT.

Detail akce

Noc vědců 2023

VŠPJ

Vědecko-popularizační akce již potřetí na půdě VŠPJ. Na jaké téma ožije Vysoká škola polytechnická Jihlava vědou tentokrát? To je zatím tajemství... Těšíme se - těšte se s námi! www.nocvedcu.cz


archiv akcí »

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá