nadcházející

Tvorba rozvrhu pro studenty prvních ročníků

Výukové centrum VŠPJ

Zorientovat se ve studijním plánu, vybrat si z široké nabídky předmětů a následně sestavit rozvrh – to vše může být velmi náročné, zvláště pro prváky, kteří se v prostředí vysoké školy teprve rozkoukávají. Naštěstí na to ale nemusíte být sami. Přijďte si sestavit rozvrh společně! Kdy a kde? 14. září od 10:30 ve výukovém centru VŠPJ.

Detail akce

Konference Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad u seniorů

VŠPJ

Konference je zaměřena na sluchové vady seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. V jejím rámci budou představeny výstupy projektu „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad
u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“, zejména mobilní aplikace k orientačnímu posouzení existence vady sluchu a Metodika individuálního plánování péče o seniory se sluchovou vadou.

Detail akce

Noc vědců

VŠPJ

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. VŠPJ se v letošním roce poprvé zapojí do této celostátní akce, která se v České republice koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.
Pro děti i dospělé - vstup zdarma


HUMANITAS 2021

Aula VŠPJ

Katedra sociální práce VŠPJ Vás zve na konferenci HUMANITAS 2021.

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích. Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

 

 

 

Detail akce

25. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Výukové centrum VŠPJ
26. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je největší festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Festival probíhá tradičně koncem října v Jihlavě v České republice, v roce 2021 proběhne ve dnech 26. - 31. října jeho 25. ročník. 


Mezinárodní vědecká konference Konkurence/Competition - 13. ročník

VŠPJ
11. 11. 2021 - 12. 11. 2021

Cílem třináctého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence organizované Vysokou školou polytechnickou Jihlava je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata konkurenční výhody, konkurenčního postavení regionů, konkurenceschopnosti a lidských zdrojů a dalších teoretických a praktických aspektů konkurence.  

Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science.

Detail akce

archiv akcí »

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá