Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ondřej Chalupa, DiS.
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení správy sítě
Telefon +420 567 141 140
E-mail chalupao@vspj.cz
Místnost 2N030

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2023
Projekt si klade za cíl zajistit rozvoj a nasazení sdílených postupů, technologií a politik pro koordinované řízení a zajištění kyberbezpečnosti v digitálním prostředí všech 26 VVŠ v ČR. Cílem je zvyšování kybernetické a informační bezpečnosti v kyberprostoru všech zapojených VVŠ na základě budování komplexního situačního povědomí o dění v ICT prostředí. Projekt se bude zabývat zajištěním krizového plánování a podporou krizového řízení v podobě návrhu, rozvoje a integrace krizových plánů pro potřeby zajištění kontinuity činností a obnovení chodu organizace po katastrofě. K tomu bude využívat znalostí z oblasti řízení rizik, krizového řízení a knowledge managementu, pro zajištění reakce na případné národní či mezinárodní krizové situace. Součástí projektu je provedení potřebných právních analýz z pohledu reálných dopadů a přípravy na nově příchozí povinnosti plynoucí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) „NIS2 Directive“. Součástí projektu je také oblast klasifikace informací a oblast řízení rizik spojených s dodavatelským řetězcem. V rámci projektu by měla být i příprava phishingové kampaně a penetračního testovaní VIS, kterých se účastnit nebudeme jelikož jsme je provedli už v 2021 a 2022.

Vedoucí projektu: Bc. Marek Štark

Celková částka: 500 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Žadatel: Masarykova univerzita

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2023
Navrhovaný projekt Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol je navazujícím projektem centralizovaného rozvojového projektu Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol řešeného v roce 2022 stejnou skupinou všech veřejných vysokých škol v ČR. Navrhovaný projekt rozvíjí a precizuje výsledky projektu z roku 2022 v kontextu aktuálních priorit roku 2023 a nových zkušeností s implementací elektronických procesů v akademickém prostředí. Dále tento navrhovaný projekt navazuje na projekt Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ s cílem rozšířit analýzy o čtvrtý rozměr, a sice dopad změn do ekonomických systémů. V průběhu postupné implementace nástrojů elektronického oběhu a zpracování ekonomických informací v předchozích letech získaly vysoké školy nové zkušenosti a podněty z praxe ve specifickém univerzitním prostředí. Tyto zkušenosti a podněty se staly základem pro formulaci koordinovaných cílů a výstupů pro zlepšení v dalším období. Projekt bude respektovat rozdílné výchozí podmínky zapojených vysokých škol v projektu po sekcích na základě dobré praxe z obdobných projektů v předchozích letech. Prostupnost a sdílení informací mezi sekcemi bude zajišťovat koordinátor celého projektu.

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.

Celková částka: 594 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Žadatel: České vysoké učení technické v Praze

Partneři: Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně, Janáčkova akademie múzických umění, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Liberci

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá