Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ondřej Chalupa, DiS.
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení správy sítě
Telefon +420 567 141 140
E-mail ondrej.chalupa@vspj.cz
Místnost 2N030

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

Upravit 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

Tématické zaměření:

Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice a) při elektronizaci správních agend vysokých škol a h) při plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol.

Cíle:

1. Harmonizace EIS s legislativou EU, ČR a vnitřní organizace VVŠ s dopadem na ekonomicko-správní IS VVŠ
2. Sjednocování technologií a správy systému pro podporu vnitřní organizace a standardizace systémů VVŠ

 

Výstupy:

1. Aplikace přírůstků funkcionalit pro GDPR v podmínkách vlastní VVŠ
2. Aplikace přírůstků funkcionalit ve spisové službě dle potřeb vlastní VVŠ
3. Aplikace přírůstků reportingových funkcí ekonomických dat dle potřeb vlastní VVŠ
4. Implementace přírůstků standardních funkcí v EIS pro eIDAS, pečetění a dlouhodobé ukládání dokumentů v podmínkách vlastní VVŠ
5. Aplikace přírůstků standardní funkcionality EIS v oblasti financí v podmínkách vlastní VVŠ a doškolení uživatelů
6. Provedení upgrade Oracle WLS
7. Integrace studijích agend na úložiště dokumentů CUL pomocí standardního REST rozhraní
8. Implementace jednotné verze iFIS 12.19.

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.

Celková částka: 300000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ a další

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá