Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Jan Jirsa
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení asistent
Telefon +420 567 141 246
E-mail jan.jirsa@vspj.cz
Místnost A003

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
13:30 - 14:20

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7574-8046

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2021

Jirsa, J., & Belda, K. (2021). Control Principles of Autonomous Mobile Robots Used in Cyber-Physical Factories.. In Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control 2021 (96-101). Štrbské pleso: Slovak University of Technology in Bratislava. doi: 10.1109/PC52310.2021.9447468

Ostatní články ve sbornících

2020

Jirsa, J. (2020). The introduction of CP Factory production line, ideal technological platform for study and research in the field of automation. In PROCEEDINGS VOLUME III DOMINANT TECHNOLOGIES IN "INDUSTRY 4.0" BUSINESS & "INDUSTRY 4.0" (213-214). 108 Rakovski str., 1000 Sofia: SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING “INDUSTRY 4.0”.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Síťování průmyslových testbedů Industry 4.0 v česko-rakouské kooperaci

Upravit 01.10.2021 - 31.12.2022
Cílem tohoto projektu je shromáždit pitoní továrny (testbedy) v programové oblasti a vytvořit fungující síť, ve které bude probíhat intenzivní komunikace, vzájemné učení a výměna zkušeností. Kromě toho je třeba poskytnout impulsy pro konkrétní výzkumné nebo vývojové projekty v oblastech decentralizovaného řízení procesů, inteligentních kyberfyzikálních systémů a dalších témat souvisejících s Industry 4.0. Spolupráce zapojených subjektů bude probíhat formou seminářů, diskusí a workshopů na pracovištích spolupracujících testbedů v cílových regionech. Díky mezinárodnímu charakteru projektu a zapojení partnerů z jiných zemí lze vytvořit široké portfolio dovedností a zkušeností. Správně fungující mezinárodní spolupráce je základním předpokladem pro to, aby se mohly aktivně účastnit činností a zároveň aktivně pomohly při formování Industry 4.0.

Vedoucí projektu: Ing. Jan Jirsa

Celková částka: 1 317 929,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion (PIA)

Vývoj systému optimalizované zakázkové výroby

Projekt VÝVOJ SYSTÉMU OPTIMALIZOVANÉ ZAKÁZKOVÉ VÝROBY je spolufinancován Evropskou unií
Upravit 01.09.2021 - 31.05.2023
Společnost INAPA s.r.o. působí na trhu obalových materiálů z plných a vlnitých papírových lepenek. Jedná se o segment trhu s dlouhodobou ekologickou udržitelností a potenciálem dalšího výrazného růstu v budoucnu. Zákazníci jsou primárně z oblasti strojírenské výroby a balení potravin. Obecným trendem zákazníků z oblasti strojírenské výroby je přenesení znalostní kompetence a volby vhodného typu obalu na dodavatele. Z analýzy zahraničních trhů vyplývá, že tento trend je globální. Pro efektivní fungování této zakázkové výroby je třeba vytvořit systém, který je předmětem tohoto projektu. Tento systém zahrnuje tři skupiny VaV činností, a to vývoj/inovaci výrobních zařízení, nastavení on-line sběru a vyhodnocení produkčních dat a následné ověření funkčnosti na konkrétních prototypech. Partner projektu, kterým je Vysoká škola polytechnická Jihlava, bude s žadatelem projektu spolupracovat zejména v rámci první skupiny činností. Realizace projektu přispěje k rozvoji společnosti INAPA s.r.o., přechodu od jednoduchých obalových materiálů ke složitějším a sofistikovanějším řešením a zvýšení oborové reputace firmy a rozšíření aktivit společnosti mimo region a na zahraniční trhy. Významně též posílí spolupráce společnosti s VaV sektorem v podobě prvního dlouhodobého partnerského VaV projektu s vysokou školou, což bude mít ve střednědobém horizontu pozitivní dopad do konkurenceschopnosti společnosti i českého průmyslu jako takového.

Vedoucí projektu: Ing. Jan Jirsa

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Program APLIKACE

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá