Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Bc. David Průša
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Mezinárodní oddělení
Telefon +420 567 141 220
E-mail david.prusa@vspj.cz
Místnost 3N040

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Erasmus Mundus Design Measures: Slow Tourism Management

Upravit 01.09.2022 - 31.12.2023
Konsorcium 7 univerzit (Polsko, ČR, Maďarsko, Azerbajdžán, Turecko, 2x Gruzie) má v plánu připravit společně podklady pro dvouletý navazující magisterský joint degree study programme se zaměřením na Slow tourism management. Hlavním výstupem projektu by mělo být připravení podkladů pro podání evropské akreditace nového studijního programu. Každá zapojená vysoká škola bude v průběhu realizace projektu dohlížet, aby projektové výstupy byly v souladu s interními standardy kvality dané instituce. Očekává se, že do konce období financování projekt navrhne základní společné mechanismy: - společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu, - společný návrh programu a integrovaných aktivit v oblasti výuky a odborné přípravy, - obecné služby nabízené studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza), - společná propagační a informační strategie, - společné administrativní a finanční řízení ze strany konsorcia, - politiku udělování společného diplomu, - návrh společné dohody o partnerství, které zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi. Tato dohoda má stanovit všechny akademické, provozní, správní a finanční aspekty realizace magisterského programu, - návrh společné dohody o studiu. Připravovaný magisterský program by měl dodržovat standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Před ukončením realizace projektu by měl být alespoň zahájen proces akreditace/hodnocení a prozkoumány možnosti, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů. O akreditaci dvouletého navazujícího magisterského joint degree studijního programu bude žádat polská univerzita jako lead partner u příslušné evropské akreditační instituce, ostatní vysoké školy toto nebudou muset na národních úrovních řešit. Pod vedením koordinátora projektu (University of Business in Wroclaw) budou v konsorciu spolupracovat 3 univerzity na pozici Partner Universities (University of Pannonia; European University a Baku Engineering University), ostatní 3 vysoké školy (včetně VSPJ) jsou v projektu zapojeny jako Associate Partner Universities. Rozdíl je v tom, že na partnerských univerzitách bude probíhat výuka magisterského programu min. po dobu jednoho semestru, zatímco Associate Partners Universities budou zapojeni např. v rámci vedení magisterských prací, výuky jednotlivých předmětů (pomocí vyslání akademika na partnerskou univerzitu např. na týden, nebo přes dálkovou výuku), organizaci letních/zimních škol, exkurzí, praxí apod. VSPJ bude jako řádný člen konsocia členem rozhodujících manažerských struktur projektu: Steering Board (osobní schůzky každých 6 měsíců - kick off meeting v prvním měsíci realizace ve Wroclawi + schůzky v 6. měsíci (Veszprem a Jihlava) a 12. měsíci (Batumi a Kutaisi Gruzie) a General Assembly (online meetingy každé 3 měsíce + kick off meeting v prvním měsíci realizace). VSPJ tedy bude aktivně zapojena do všech částí realizace projektu. Dále společně s University of Pannonia bude VSPJ zajišťovat administrativní management projektu (společně budeme mít na starosti agendu kolem setkání Steering Board a General Assembly, kalendář projektu, shromažďování zpráv od projektových partnerů apod.). Zapojení VSPJ do tohoto projektu nezakládá závazek budoucího uskutečňování programu na VŠPJ. VSPJ se účastní projektu jako Associate Partner University.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 122 000,00 EUR

Dotační titul: Program Erasmus+

Žadatel: UNIVERSITY OF BUSINESS IN WROCLAW

Partneři: Alanya HEP University, European University Tbilisi, University of Pannonia, Batumi State University, Baku Engineering University

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá