Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Mgr. Vendula Marešová
Jméno a příjmení Mgr. Vendula Marešová
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení marketingu a propagace
Telefon +420 567 141 153
E-mail vendula.maresova@vspj.cz
Místnost 2N058

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Upravit 01.01.2021 - 31.12.2021

Hlavní činnosti projektu:

1) Posilování a rozšiřování sítě partnerských vysokých škol, zapojení dalších veřejných VŠ (a dalších subjektů) a prohloubení spolupráce se stávajícími zapojenými subjekty

2) Aktivní přispívání do centrální databáze mapující popularizační aktivity zapojených subjektů v rámci celé ČR

3) Příprava a realizace Noci vědců 2021 a aktivity s tím spojené (koordinace kateder, tvorba programu, propagace akce dovnitř VŠ i navenek směrem k cílovým skupinám apod. Dále aktivity spojené s podílením se na úspěchu akce na národní úrovni – spolupráce v rámci celé komunikační platformy. 

4) Příprava pro účast na jiných popularizačních akcích národního charakteru, a to na základě metodiky vytvořené v předchozím navazujícím projektu (např. festival vědy, týden vědy, veletrh vědy), příprava popularizačních akcí menšího charakteru s regionálním dopadem (večery s vědci, popularizační workshopy apod.) 

5) Činnosti spojené s organizací vlastní popularizační aktivity, respektive s účastí na popularizační akci organizované jinými subjekty (například AV ČR, jiná VŠ, případně ve spolupráci s jinými subjekty v regionu). 

6) Aktivní účast na 2 národních konferencích, včetně účasti na odborných školeních probíhajících v rámci konferencí.

7) olupodílení se na rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR, včetně propracování podstránek zapojených VŠ na základě zjištěných potřeb cílových skupin (viz zpracovaná analýza).

8) Spolupodílení se na rozšíření a optimalizaci mobilní aplikace Noci vědců (pro systémy Android i iOS) napojených na centrální web Noci vědců na základě zjištěných potřeb cílových skupin (viz zpracovaná analýza).

9) Aktivní účast při zajištění překladů programových položek do angličtiny a vytvoření anglické mutace webu Noci vědců včetně na něj napojené mobilní aplikace

10) Příprava témat, scénářů, obsahu, vizualizace a vytvoření konkrétních nových on-line i off-line prvků pro prezentaci vědy (videa, audio, podcasty, stream, chat, blog apod.).

11) Aktivní účast při naplňování obsahu propojeného centrálního webu Noci vědců (nocvedcu.cz) s webem magazínu vysokých škol Universitas (universitas.cz), aktivní spolupráce s redaktory magazínu Universitas a pravidelné přispívání a sdílení článků a rozhovorů s vědci apod.

12) Spolupodílení se na podkladech pro splnění podmínek Evropské komise (EK) za účelem opětovného začlenění české Noci vědců do oficiálních kanálů EK a mapy celoevropské Noci vědců. 

13) Příprava materiálů a výběr vhodných kanálů a sítí pro on-line propagaci, která poslouží pro analýzu potřeb a spokojenosti cílových skupin v on-line prostředí (grafika, texty, potřeby jednotlivých institucí apod.) + následné vyhodnocení získaných dat a zpracování výsledné analýzy.

14) Pořízení sady propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu. 

15) Aktivní účast na externím školení či realizace školení vlastního, a to za účelem zvýšení kompetencí členů týmu v oblasti popularizace vědy a tvůrčí činnosti. Výjezd na univerzitu s propracovanou strategií popularizace a propagace vědy, sdílení know how a zkušeností. 

 

Výstupy projektu:

1) Rozšířená a efektivně řízená funkční komunikační platforma českých vysokých škol (a dalších subjektů) v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.  

2) Vytvoření databáze popularizačních akcí národního i regionálního charakteru zapojených institucí.

3) Realizace Noci vědců 2021 a dalších popularizačních akcí národního i regionálního charakteru v regionu i mimo něj.

4) Účast na 2 národních konferencích pro systematickou spolupráci, efektivní komunikaci, sdílení zkušeností a koordinaci zapojených VŠ při přípravě Noci vědců a dalších popularizačních aktivit v ČR.

5) Rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

6) Anglická mutace programové nabídky webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

7) Rozšíření programové nabídky o nové on-line i off-line formáty prezentace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.  

8) Propojení, společná prezentace vědy a vzájemná podpora portálů nocvedcu.cz a universitas.cz.

9) Potvrzení významné pozice NV v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců.

10) Analýza preferencí cílových skupin prostřednictvím cílené celorepublikové on-line propagace.

11) Vytvoření propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších popularizačních akcí.

12) Odborné školení ke zvýšení kompetencí zapojených organizačních týmů v oblasti popularizace vědy a výzkumu.

Vedoucí projektu: Mgr. Vendula Marešová

Celková částka: 800 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá