Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
E-mail lenka.pavelkova@vspj.cz
Místnost 3N037

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
10:00 - 11:00 po předchozí domluvě
středa
13:00 - 14:00 po předchozí domluvě

Projekty

Interní grantová soutěž

Identifikace a řízení systémů se zpožděním metodami parametrické optimalizace

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je využití různých metod pro optimální či suboptimální určení neznámých parametrů v modelech systémů a procesů se zpožděním, jak vstupně-výstupním, tak i vnitřním (stavovým), a taktéž při návrhu jejich řídicích algoritmů. V první řadě je nutné determinovat vhodné výzkumné problémy v oblastech parametrické identifikace a řízení systémů se zpožděním, sestavit matematické modely těchto úloh a následně zvolit vhodné metody jejich řešení či tyto metody účelově modifikovat. Důraz bude kladen na metody reléové identifikace systémů se zpožděním (v návaznosti na přechozí výzkumný projekt), především na tepelné procesy, dále na matematicko-fyzikální modelování s důrazem na vliv zpoždění, robustní řízení těchto systémů či řízení při vlivu různých omezení. V návaznosti na teoreticky získané poznatky je plánováno jejich budoucí praktické (laboratorní) ověření v rámci řešení diplomových prací studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž 2022

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá