Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Bc. Marek Štark
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Oddělení správy sítě
Telefon +420 567 141 186
E-mail marek.stark@vspj.cz
Místnost 2N030

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Upravit 01.01.2021 - 31.12.2021

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvořit metodiky a postupy pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti na veřejných vysokých školách v ČR, které budou reflektovat potřeby a možnosti jednotlivých škol. Součástí toho bude také příprava na plnění povinností pro provozovatele a správce významných informačních systémů podle ZoKB, vytvoření systému pro osvětu a vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kyberbezpečnosti, a také bezpečnostní doporučení pro kolaborativní a distanční prostředí na VŠ. Vzhledem k různorodosti VVŠ budou připravena variantní řešení umožňující nasazení doporučených postupů a metodik podle potřeb jednotlivých VVŠ.
Cílové skupiny:
− Kyberbezpečnostní týmy a manažeři kybernetické bezpečnosti VVŠ
− Vedení VVŠ
− Správci a provozovatelé infrastruktury a informačních systémů

− Zaměstnanci
− Studenti
− Úřady a orgány veřejné správy, vůči nimž mají školy povinnosti

Hlavní aktivity/pracovní skupiny:
1. Nastavení bezpečného kyberprostředí univerzity (koordinátor MU – Ústav výpočetní techniky).
Doporučení a postupy pro nastavení základní úrovně bezpečnosti kyberprostředí veřejné vysoké školy na základě technik „best practices“ s dopadem do interních předpisů VVŠ.
2. Příprava na plnění povinností pro správce a provozovatele významných informačních systémů (koordinátor ČVUT). Řešení problematiky Významných informačních systémů v kontextu českých veřejný vysokých škol a ve spolupráci s NÚKIB. Příprava vzorových dokumentů a postupů pro naplnění povinností správců a provozovatelů významných informačních systémů podle zákona č. 181/2014 Sb.
3. Osvěta uživatelů (koordinátor MU – Ústav výpočetní techniky). Nástroje pro zvyšování situačního povědomí uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti.
4. Institucionální školení zaměstnanců univerzity v kyberbezpečnosti (koordinátor ZČU). Návrh a implementace vzorového e-learningového kurzu kyberbezpečnosti pro pracovníky VVŠ a jeho adaptace pro platformy a systémy povinného proškolování zaměstnanců v prostředí jednotlivých univerzit.
5. Kyberbezpečnost v kolaborativním a distančním prostředí VŠ (koordinátor UPOL) Bezpečnostní analýzy nástrojů pro distanční vzdělávání a spolupráci, a doporučení pro jejich bezpečné nasazení a využívání s ohledem na potřeby a procesy univerzitního prostředí.
6. Automatické vyhledávání zranitelností (koordinátor VUT)
7. Právní analýzy a právní podpora pracovní skupin (koordinátor MU – Ústav práva a technologií PraF).

Výstupy projektu:
− Podrobná analýza stavů v oblasti kybernetické bezpečnosti na jednotlivých VVŠ jako východisko
pro stanovení dalších opatření.
− Analýza a identifikace významných informačních systémů v kontextu univerzitního prostředí ve
spolupráci s NÚKIB a v souladu s Vyhláškou o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (vyhláška č. 317/2014 Sb.).
− Doporučení a postupy pro naplnění povinností pro provozovatele a správce významných informačních systémů na VVŠ.
− Metodiky, personální a procesní rámec pro nastavení bezpečnosti v rámci univerzitního kyberprostředí a jejich adaptace do prostředí jednotlivých partnerů projektu.
− Webový nástroj pro šíření kyberbezpečnostní osvěty na VVŠ a plány jeho diseminace a aktivního využití na VVŠ.
− Vytvoření a nasazení e-kurzů pro systematické institucionální vzdělávání zaměstnanců VVŠ v kyberbezpečnosti.
− Doporučení a postupy pro podporu kyberbezpečnosti v kolaborativním a distančním prostředí vysoké školy.

Vedoucí projektu: Bc. Marek Štark

Celková částka: 500 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá