Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Bc. Milena Vlčková
Jméno a příjmení Bc. Milena Vlčková
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Kancelář rektora
Telefon +420 567 141 301
E-mail milena.vlckova@vspj.cz
Místnost 2N035

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je realizace analýzy pro VVŠ. Tuto analýzu lze rozdělit na 3 základní bloky: Právní dopad na interní legislativu VVŠ (MUNI) Definice dopadu na procesy VVŠ (ČVUT) Dopad na komunikaci s KIVS (UHK) Výstupem budou doporučení směrem k implementaci jednotlivých legislativních dopadů změn na VVŠ.

Vedoucí projektu: Bc. Milena Vlčková

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Hradec Králové, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá