Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra sociální práce
Pracovní zařazení docent
E-mail david.urban@vspj.cz
Místnost 3N048

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
16:00 - 17:00 V online formě po předchozí mailové domluvě.
sobota
07:00 - 08:00 Pouze po předchozí e-mailové domluvě.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4688-6284

Článek v databázi SCOPUS

2020

Vacková, J., Maňhalová, J., Rolantová, L., & Urban, D. (2020). Health literacy in the Roma population. Kontakt – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 22(4), 243-250. doi: 10.32725/kont.2020.021

2019

Urbanová, M., & Urban, D. (2019). Reflexe vybraného dilematu sociální práce optikou etické teorie I. Kanta. Sociální práce / Sociálna práca, 19(6), 75-90.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2021

Franěk, M., & Urban, D. (2021). Zdravotně sociální pracovník v paliativním týmu. Logos Polytechnikos, 12(2), 50-60.
Urban, D. (2021). Over-indebtedness of people living in socially excluded localities and social work with this target group. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, 12(3-4), 81-89.
Urban, D., & Kajanová, A. (2021). Positives and negatives of social housing. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, neuveden(1-2), 15-23.

2020

Urban, D., & Kajanová, A. (2020). Financial and Informational Social Support for the Residents of the České Budějovice Region. Littera Scripta, 13(2), 39-48.
Bouda, M., & Urban, D. (2020). Syndrom vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Logos Polytechnikos, 11(2), 75-89.
Kajanová, A., & Urban, D. (2020). Sociální exkluze a sociální práce – Etnizující přístup jako riziko sociální práce se sociálně exkludovanými (3.díl). Odborný časopis Sociální služby, 22(8-9), 53.

2019

Pešková, J., & Urban, D. (2019). Význam kontaktních center v životě uživatelů nelegálních návykových látek. Logos Polytechnikos, 10(2), 18-30.
Urban, D., & Procházková, P. (2019). Mylné představy žadatelů o příspěvek na péči z pohledu sociálních pracovníků Úřadu práce České republiky. Logos Polytechnikos, 10(2), 31-42.
Urban, D., & Kajanová, A. (2019). Social and Life Aspects of Roma Migration. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, neuveden(3-4), 89-96.

2018

Dubnová, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., & Urban, D. (2018). Social work with selected target group. Zdravotníctvo a sociálna práca, 13(1), 20-27.
Urban, D. (2018). Využívání dávek v hmotné nouzi ze strany osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Logos Polytechnikos, 9(2), 284 - 291.

2017

Urban, D. (2017). Etická dilemata sociálních pracovníků pracujících v oblasti sociální politiky. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(2), 217-228.
Urban, D. (2017). Specifika sociální práce s rodinami řešícími (akutní) problematickou rodinnou situaci. Zdravotníctvo a sociálna práca, 12(3), 15-19.

Odborná kniha

2021

Černá, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., Prchal, P., Prchalová, A., & Urban, D. (2021). Příklady dobré praxe ze sociální práce ve zdravotnictví. Praha: NLN, s.r.o.

2018

Dubnová, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., & Urban, D. (2018). Specifika sociální práce při práci s vybranými cílovými skupinami. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

Kapitola v odborné knize

2021

Vojtíšek, P., & Urban, D. (2021). Subjekty sociální správy. In Sociální správa. Organizace a řízení sociálních systémů. (93-104). Praha: Grada.
Urban, D., & Korych, M. (2021). Správa zaměstnanosti. In Sociální správa. Organizace a řízení sociálních systémů. (241-259). Praha: Grada.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá