Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Markéta Stejskalová
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Telefon +420 567 141 199
E-mail marketa.stejskalova@vspj.cz
Místnost 3N066

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Cross - cultural communication network (CCCN)

Upravit 01.10.2021 - 31.12.2022
Cílem projektu je zahájení nové dlouhodobé přeshraniční spolupráce mezi dvěma vysokými školami, na Vysočině a v Horním Rakousku, které bude realizovat systematickou a dlouhodobou spolupráci institucí v AT-CZ příhraničním regionu. Dosažení cíle projektu bude založeno na potřebě vysokých škol spolupracovat na využití vzájemných znalostí a zkušeností partnerů v oblasti vzdělávání, internacionalizace, digitalizace a propojení s praxí. V nově vytvořené síti dvou vysokých škol budou společně rozvíjeny oba koncepty interkulturního vzdělávání. Tyto koncepty školení budou přizpůsobeny různým cílovým skupinám (vysoké, střední a odborné školy a společnosti). Navrhovaná analýza bude zkoumat oblasti škol, vysokých škol i společností za účelem získání údajů o současné úrovni znalostí cílových skupin. Pro podnikový sektor bude vytvořen dotazník, který bude ditribuován pro domácí společnosti (CZ/AT) spolupracují se zahraničními subjekty (CZ/AT). Dotazník si klade za cíl získat požadavky z praxe kladené na absolventy středních a vysokých škol ve vybrané oblasti a také jejich znalosti česko-rakouské spolupráce a zvláštností trhu. Dotazníkovému šetření bude předcházet podrobná analýza fungování současného trhu CZ-AT a současného propojení spolupráce mezi Krajem Vysočina a Horním Rakouskem. Následně každá ze zapojených VŠ provede 10 rozhovorů se zástupci (kontaktními osobami) z vybraných firem – tj. 10 rozhovorů s firmami působícími na českém trhu na Vysočině a 10 rozhovorů s firmami působícími v regionu Horní Rakousko. Podobně proběhne i výzkum na středních školách všech typů a na vysokých školách. Společně oba partneři přípraví koncept 4 seminářů se zaměřením na interkulturní dovednosti a praktické relevance, které budou rozvíjeny v kontaktní i digitální podobě. Projekt přispěje k zahájení zcela nové přeshraniční spolupráce dvou vysokých škol (na Vysočině a v Horním Rakousku) a k vytvoření nové sítě pro prohloubení spolupráce mezi zapojenými vysokými školami a organizacemi ve zmíněných regionech. Inovativní charakter projektu bude založen na tvorbě společných analýz požadavků firem a studentů v oblastech mezikulturního porozumění. Na základě těchto zjištění budou rozvíjeny prakticky zaměřené semináře na téma interkulturní kompetence, které budou nabízeny na různých vzdělávacích úrovních.

Vedoucí projektu: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Celková částka: 920 694,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Fachhoschule Steyr, Rakousko

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá