Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Bc. Iveta Chalupová
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Mezinárodní oddělení
Telefon +420 567 141 207
E-mail slotova@vspj.cz
Místnost 3N040

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Příležitosti a hrozby implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k pokračující úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper (dále EWP), a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Zapojené univerzity přispějí svými dílčími částmi ke komplexní finalizované implementaci EWP na českých vysokých školách. Výstupy projektu budou dostupné i do projektu nezapojeným univerzitám. V roce 2021 se v rámci projektu vytvořily 3 komunikační platformy (zástupci vedení univerzit, zástupci zahraničních kanceláří a IT pracovníci). Následný projekt v roce 2022 naváže na vybudované kontakty a zaběhlou spolupráci. Tématy projektu budou: pokračující implementace předepsaných funkcionalit EWP ze strany EK, komunikace na vytvořených platformách včetně sdílení příkladů dobré a špatné praxe napříč nasazenými typy informačních systémů, vytvoření propagačního videa na podporu využití EWP na všech českých vysokých školách, řešení otázek spojených s přenosem osobních dat studentů skrze napojení na EduGAIN a s tím spojené iniciativy. Dále pak zavedení European Student Card a Erasmus App+ s postoupením výsledku diskuse a ideálně jednotného stanoviska Domu zahraniční spolupráce, resp. MŠMT. V roce 2022 se na společné koordinaci projektu díky výborné dosavadní spolupráci domluvily 2 vysoké školy – Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Karlova.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá