Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 218
E-mail katerina.berkova@vspj.cz
Místnost 3N071

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
13:30 - 14:30 Konzultace mohou probíhat také v online prostředí MS Teams. Nejprve mne ale kontaktujte pro naplánování termínu. Děkuji. Dne 27.3. jsou konzultace zrušeny. Na jiném termínu je možné se dohodnout prostřednictvím e-mailu. Děkuji za pochopení.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6158-0171

Článek v databázi Web of Science

2021

Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021). Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability, 13(10), nečíslováno. doi: 10.3390/su13105533

2020

Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., Krpálek, P., & Melas, D. (2020). Learning Style Preferences of University and College Students. Problems of Education in the 21st Century, 78(4), 486-499. doi: 10.33225/pec/20.78.486
Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., & Szabo, S. (2020). Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 12(17), není číslováno. doi: 10.3390/su12176736

Článek v databázi SCOPUS

2022

Berková, K., Frendlovská, D., Chalupová, M., Kubišová, A., Hrmo, R., & Krpálková Krelová, K. (2022). Pilot Research into the Perceived Importance of Educational Elements and an Application for Detecting Progress through the Perspective of Practice. Education Sciences. Technology Enhanced Education, 12(10), nečíslováno. doi: 10.3390/educsci12100669
Berková, K., Březinová, H., Frendlovská, D., Kubišová, A., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., & Melas, D. (2022). Aspects Influencing the Provision of Internships by Czech Firms to Future Economists during Their Studies. Education Sciences, 12(10), nečíslováno. doi: 10.3390/educsci12100676
Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., & Kubišová, A. (2022). Perception of Selected Aspects of Online Learning by Czech Higher Education Students. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 12(5), 4-25. doi: 10.3991/ijep.v12i5.32243

2021

Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., & Kubišová, A. (2021). Attitudes of Czech College Students Toward Digital Literacy and Their Technical Aids in Times of COVID-19. International Journal of Engineering Pedagogy, 11(4), 130-147. doi: 10.3991/ijep.v11i4.20821
Berková, K., Kubišová, A., & Kolářová, D. (2021). Differences of Opinion among Students of Czech Higher Education Institutions on the Competences of Accountants Required by the Labour Market. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(5), 1009-1018. doi: 10.13189/ujaf.2021.090511

2020

Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101
Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., & Krpálek, P. (2020). Learning Styles of Czech College and University Students in Accounting Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3459-3468. doi: 10.13189/ujer.2020.080820

2019

Berková, K., Krpálek, P., & Krpálková Krelová, K. (2019). Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 91-98. doi: 10.21003/ea.V176-09
Kuchařová, I., Berková, K., Pfeiferová, D., & Krpálek, P. (2019). The Influence of Teacher Competencies on Student Motivation to Study Accounting at Secondary Vocational Schools in the Czech Republic. Universal Journal of Educational Research, 7(12), 2844-2850. doi: 10.13189/ujer.2019.071235

2018

Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Motivation of Students of Economic and Technical Study Programmes as a Tool of Competitiveness of Universities and Colleges: Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(4), 72-77.
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Recognition of Indicators for the Development of the Cognitive Dimensions in Tertiary Education. Problems of Education in the 21st Century, 76(6), 762-778.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Berková, K. (2018). Současná praktická příprava studentů středních škol na účetní profesi v aplikační sféře. Media4u Magazine, 15(2), 10-16.

2017

Berková, K. (2017). Analýza základních účetních znalostí a míry jistoty studentů v sekundárním vzdělávání. Media4u Magazine, 14(4), 21-25.
Berková, K. (2017). Rozvoj odborných a měkkých kompetencí prostřednictvím předmětu Cvičná firma optikou studentů vysoké školy. Media4u Magazine, 14(3), 43-48.

2016

Berková, K. (2016). Vyrovnání úrovně znalostí studentů v účetnictví na vysoké škole ekonomického zaměření. Media4u Magazine, 13(3), 31-34.
Berková, K. (2016). Přenos české účetní legislatvy do vzdělávacího obsahu účetnictví. Logos Polytechnikos, 7(3), 7-21.
Berková, K., & Symonová, E. (2016). Pilotní testování pokročilé úrovně účetních znalost studentů na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Media4u Magazine, 13(4), 44-49.

2014

Holečková, L., & Berková, K. (2014). Komunikační dovednosti žáků sekundárního vzdělávání: Význam komunikace pro přechod do terciéru. Media4u Magazine, 11(2), 20-25.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2021

Berková, K. (2021). Možnosti řízení vysokoškolské výuky orientované na učení studentů v kontextu konkurenceschopnosti. In International Scientific Conference COMPETITION (71-80). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2020

Berková, K., & Hnízdilová, M. (2020). Požadavky českých zaměstnavatelů na účetní profesi. In Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (21-29). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2019

Berková, K., & Frendlovská, D. (2019). Postoje k podnikání studentů univerzitní a neuniverzitní vysoké školy. In Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (31-40). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2017

Berková, K. (2017). Rozvoj finančních kompetencí studentů: faktor konkurenceschopnosti na trhu práce. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (82-90). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Berková, K. (2016). Předmět Cvičná firma jako prostředek podpory konkurenceschopnosti absolventů vysokých škol. In Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (31-41). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2022

Berková, K., Kubišová, A., & Frendlovská, D. (2022). Vnímání aspektů podporujících učení a zpětnou vazbu o pokroku studentů vysokými školami. In Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL AKO NÁSTROJ PODPORY UČENIA SA ŠTUDENTOV (44-51). Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave.
Kuncová, M., Berková, K., Frendlovská, D., Füreder, R., Überwimmer, M., & Haas, B. (2022). Digital Competitiveness in the Czech Republic and Austria. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference COMPETITION (105-115). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Überwimmer, M., Füreder, R., Hammer, H., Frendlovská, D., Kuncová, M., Berková, K., & Haas, B. (2022). Why are intercultural skills and their development still not considered as gamechangers in the professional world?. In Proceedings of the Cross-Cultural Business Conference 2022 (1-12). Steyr, Rakousko: University of Upper Austria, School of Business and Management, Steyr Campus.

2018

Berková, K. (2018). (Ne)interakce jako prostředek motivace nejenom v ekonomickém vzdělávání. In Média a vzdělávání 2018 – Media & Education 2018 (14-17). Praha: Extrasystem Praha.

2015

Berková, K. (2015). Odlišnosti v systému řízení výuky účetnictví v terciárním a sekundárním vzdělávání. In MMK 2015 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (1317-1322). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2015). Význam prakticky orientovaných předmětů ve vzdělávání pro konkurenceschopnost. In 7. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence (27-34). Jihlava: VŠPJ.
Berková, K., & Lexová, M. (2015). Analýza úspěšnosti studentů VŠPJ v předmětu Finanční účetnictví. In QUAERE 2015 (1115-1121). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2015). Význam a využití účetních programů v terciárním a sekundárním vzdělávání. In Média a vzdělávání 2015 - Media and Education 2015 (9-12). Praha: Extrasystem Praha.

2014

Berková, K. (2014). Pedagogical Questions of Teaching of Subject Accounting at the High Schools. In QUAERE 2014 (939-945). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2014). Harmonizace účetnictví v kontextu Evropské unie a IFRS a její vliv na ekonomické vzdělávání. In Sborník z mezinárodní konference Konkurence, 6. ročník (8-14). Jihlava: VŠPJ.

2013

Berková, K. (2013). Předpoklady absolventů gymnázia k ekonomickému vzdělávání na terciární úrovni. In QUAERE 2013 (1523-1532). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2013). Výuka koncepčního rámce mezinárodních účetních standardů IFRS na vysokých školách. In MMK 2013 (1974-1979). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2013). Konkurenceschopnost terciárního trhu vzdělávání. In Sborník z mezinárodní konference Konkurence, IV. ročník (8-18). Jihlava: VŠPJ.
Berková, K. (2013). Význam e-learningové studijní opory v terciárním vzdělávání. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2013 (1-4). Praha: Extrasystem Praha.

Odborná kniha

2021

Berková, K., Frendlovská, D., & Kubišová, A. (2021). Modely hodnocení rozvoje profesních a měkkých kompetencí v sekundárním vzdělávání. Praha: Extrasystem.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2022

Berková, K. (2022). Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH.

2019

Frendlovská, D., & Berková, K. (2019). Výzkum zdravotnictví v krajském městě Jihlava.
Berková, K. (2019). Profesní a měkké kompetence zaměstnanců veřejné správy.

2018

Berková, K. (2018). Výzkum úrovní odborných kompetencí studentů středních škol v oblasti účetnictví ve vztahu k požadavkům praxe.

Ostatní výsledky

2021

Berková, K., Frendlovská, D., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2021). Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá