Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 218
E-mail katerina.berkova@vspj.cz
Místnost 3N071

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
09:00 - 10:30 S platností od 27.9.2021. Konzultace mohou probíhat také v online prostředí: https://cesnet.zoom.us/j/8973700915. Nejprve mne ale kontaktujte pro naplánování termínu. Děkuji.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2021

Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021). Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability, 13(10), nečíslováno. doi: 10.3390/su13105533

2020

Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., & Szabo, S. (2020). Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 12(17), není číslováno. doi: 10.3390/su12176736
Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., Krpálek, P., & Melas, D. (2020). Learning Style Preferences of University and College Students. Problems of Education in the 21st Century, 78(4), 486-499. doi: 10.33225/pec/20.78.486

Článek v databázi SCOPUS

2021

Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., & Kubišová, A. (2021). Attitudes of Czech College Students Toward Digital Literacy and Their Technical Aids in Times of COVID-19. International Journal of Engineering Pedagogy, 11(4), 130-147. doi: 10.3991/ijep.v11i4.20821

2020

Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101
Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., & Krpálek, P. (2020). Learning Styles of Czech College and University Students in Accounting Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3459-3468. doi: 10.13189/ujer.2020.080820

2019

Berková, K., Krpálek, P., & Krpálková Krelová, K. (2019). Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 91-98. doi: 10.21003/ea.V176-09
Kuchařová, I., Berková, K., Pfeiferová, D., & Krpálek, P. (2019). The Influence of Teacher Competencies on Student Motivation to Study Accounting at Secondary Vocational Schools in the Czech Republic. Universal Journal of Educational Research, 7(12), 2844-2850. doi: 10.13189/ujer.2019.071235

2018

Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Recognition of Indicators for the Development of the Cognitive Dimensions in Tertiary Education. Problems of Education in the 21st Century, 76(6), 762-778.
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Motivation of Students of Economic and Technical Study Programmes as a Tool of Competitiveness of Universities and Colleges: Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(4), 72-77.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Berková, K. (2018). Současná praktická příprava studentů středních škol na účetní profesi v aplikační sféře. Media4u Magazine, 15(2), 10-16.

2017

Berková, K. (2017). Rozvoj odborných a měkkých kompetencí prostřednictvím předmětu Cvičná firma optikou studentů vysoké školy. Media4u Magazine, 14(3), 43-48.
Berková, K. (2017). Analýza základních účetních znalostí a míry jistoty studentů v sekundárním vzdělávání. Media4u Magazine, 14(4), 21-25.

2016

Berková, K. (2016). Přenos české účetní legislatvy do vzdělávacího obsahu účetnictví. Logos Polytechnikos, 7(3), 7-21.
Berková, K. (2016). Vyrovnání úrovně znalostí studentů v účetnictví na vysoké škole ekonomického zaměření. Media4u Magazine, 13(3), 31-34.
Berková, K., & Symonová, E. (2016). Pilotní testování pokročilé úrovně účetních znalost studentů na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Media4u Magazine, 13(4), 44-49.

2014

Holečková, L., & Berková, K. (2014). Komunikační dovednosti žáků sekundárního vzdělávání: Význam komunikace pro přechod do terciéru. Media4u Magazine, 11(2), 20-25.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Berková, K., & Hnízdilová, M. (2020). Požadavky českých zaměstnavatelů na účetní profesi. In Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (21-29). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2019

Berková, K., & Frendlovská, D. (2019). Postoje k podnikání studentů univerzitní a neuniverzitní vysoké školy. In Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (31-40). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2017

Berková, K. (2017). Rozvoj finančních kompetencí studentů: faktor konkurenceschopnosti na trhu práce. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (82-90). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Berková, K. (2016). Předmět Cvičná firma jako prostředek podpory konkurenceschopnosti absolventů vysokých škol. In Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (31-41). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2018

Berková, K. (2018). (Ne)interakce jako prostředek motivace nejenom v ekonomickém vzdělávání. In Média a vzdělávání 2018 – Media & Education 2018 (14-17). Praha: Extrasystem Praha.

2015

Berková, K., & Lexová, M. (2015). Analýza úspěšnosti studentů VŠPJ v předmětu Finanční účetnictví. In QUAERE 2015 (1115-1121). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2015). Význam a využití účetních programů v terciárním a sekundárním vzdělávání. In Média a vzdělávání 2015 - Media and Education 2015 (9-12). Praha: Extrasystem Praha.
Berková, K. (2015). Odlišnosti v systému řízení výuky účetnictví v terciárním a sekundárním vzdělávání. In MMK 2015 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (1317-1322). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2015). Význam prakticky orientovaných předmětů ve vzdělávání pro konkurenceschopnost. In 7. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence (27-34). Jihlava: VŠPJ.

2014

Berková, K. (2014). Pedagogical Questions of Teaching of Subject Accounting at the High Schools. In QUAERE 2014 (939-945). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2014). Harmonizace účetnictví v kontextu Evropské unie a IFRS a její vliv na ekonomické vzdělávání. In Sborník z mezinárodní konference Konkurence, 6. ročník (8-14). Jihlava: VŠPJ.

2013

Berková, K. (2013). Výuka koncepčního rámce mezinárodních účetních standardů IFRS na vysokých školách. In MMK 2013 (1974-1979). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2013). Předpoklady absolventů gymnázia k ekonomickému vzdělávání na terciární úrovni. In QUAERE 2013 (1523-1532). Hradec Králové: Magnanimitas.
Berková, K. (2013). Význam e-learningové studijní opory v terciárním vzdělávání. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2013 (1-4). Praha: Extrasystem Praha.
Berková, K. (2013). Konkurenceschopnost terciárního trhu vzdělávání. In Sborník z mezinárodní konference Konkurence, IV. ročník (8-18). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní knihy a učební texty

2021

Berková, K., Frendlovská, D., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2021). Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH. Praha: Extrasystem Praha.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2019

Frendlovská, D., & Berková, K. (2019). Výzkum zdravotnictví v krajském městě Jihlava.
Berková, K. (2019). Profesní a měkké kompetence zaměstnanců veřejné správy.

2018

Berková, K. (2018). Výzkum úrovní odborných kompetencí studentů středních škol v oblasti účetnictví ve vztahu k požadavkům praxe.

Ostatní výsledky

2021

Berková, K., Frendlovská, D., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2021). Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Profesní a měkké kompetence zaměstnanců veřejné správy

Upravit 06. 05. 2019 - 31. 10. 2019

Projekt má charakter smluvního výzkumu, který bude zaměřen na výzkum požadavků zaměstnavatelů v oblasti profesních a měkkých kompetencí zaměstnanců veřejné správy, a to pod záštitou firmy CIS s.r.o.

Hlavním cílem smluvního výzkumu je definovat vhodné formáty a způsoby rozvoje kompetencí pro tuto cílovou skupinu. Včetně vhodného způsobu začlenění do existujících vzdělávacích programů pro zaměstnance veřejné správy a potřeby akreditace takového vzdělávacího programu. Data získaná z výzkumu budou využita pro vystavění koncepce workshopů/kurzů pro oblast školního a firemního vzdělávání se zaměřením na rozvoj profesních kompetencí a soft skills studentů a zaměstnanců.

Pro splnění předmětu projektu se obě smluvní strany dohodly na těchto činnostech, které provede Zhotovitel (VŠPJ, Katedra ekonomických studií jako pracoviště pověřené plněním):

  • Zjistit jaké kompetence jsou potřebné (nutné/vhodné) pro efektivní výkon povolání cílové skupiny zaměstnanců (tj. komunikační kompetence, asertivní chování, schopnost vyjednávat, prezentovat své názory, ekonomické, kompetence v oblasti smart city – znalost cílů, základních pojmů, znalost řešení v jednotlivých oblastech, znalost příkladů dobré praxe, projektový management, digitální kompetence).
  • Zjistit, jaký je aktuální stav těchto kompetencí.
  • Definovat cílový stav kompetencí (potřebnou úroveň zvládnutí kompetencí), zjistit rozdíl mezi aktuálním a cílovým stavem, tj. nedostatky.
  • Zjistit ochotu zaměstnavatelů a zaměstnanců vzdělávat se – rozvíjet námi definované kompetence. Včetně možnosti věnovat tomuto rozvoji časové i finanční zdroje. Zjistit, v jakých oblastech/kompetencích jsou existující vzdělávací programy považovány za nedostatečné.
  • Zpracovat závěrečný výstup, který shrne hlavní poznatky výzkumu.

Cílovou skupinu představují zaměstnanci v oblasti veřejné správy, zejména místní samosprávy - měst a obcí, a to v různých funkčních zařazeních: vedoucí i řadoví zaměstnanci jednotlivých městských odborů – zejména ekonomického, investic, dopravy, životního prostředí, správního, stavebního, školního, cestovního ruchu, sociálních věcí, informatiky. Dále se řadí mezi cílovou skupinu zaměstnanci příspěvkových organizací (zřizovaných městy, kraji) a zaměstnanci městské policie.

Výzkum bude kvalitativního charakteru. K tomuto účelu bude využita jako hlavní metoda dotazování. Výzkumným nástrojem bude dotazník, který bude distribuován zejména pomocí vlastních kontaktů Zhotovitele a Objednatele. V případě potřeby budou využity řízené rozhovory s vedoucími pracovníky organizací. Pro začlenění výsledků do širšího kontextu bude využita komparační metoda, pomocí které budou prozkoumány existující studie na národní a mezinárodní úrovni.

Vedoucí projektu: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Celková částka: 9900 CZK

Dotační titul: Smluvní výzkum

Partneři: CIS s.r.o.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá