Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Ivica Linderová, PhD.
Jméno a příjmení Ing. Ivica Linderová, PhD.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 136
E-mail ivica.linderova@vspj.cz
Místnost 2N091

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
09:00 - 10:00 Na konzultaci se, prosím, ohlašte emailem. Konzultace možné i v jiném čase po předchozí domluvě. Vyučované předměty: Základy cestovního ruchu, Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Akademické psaní, Management pohostinských zařízení. Od 22.2. do odvolání konzultace možné po předchozí domluvě také online přes https://cesnet.zoom.us/j/99732574196

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Scholz, P., Linderová, I., & Konečná, K. (2020). Green Management Tools as a Way to Sustainable Behaviour in the Hotel Industry. Case Study from Czechia. Sustainability, 12(23), -. doi: 10.3390/su122310027
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2020). Quality Assessment of Selected Restaurant Services Using the Mystery Shopping Method: Case Study of Portugal. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10(2), 298-304.

2019

Linderová, I., & Scholz, P. (2019). Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from the Czech Republic. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, 9(1), 279-283.

2017

Linderová, I., & Janeček, P. (2017). Accessible Tourism for All – Current State in the Czech Business and Non-business Environment. Ekonomie a management, 20(4), 168-186. doi: 10.15240/tul/001/2017-4-012

Článek v databázi SCOPUS

2020

Scholz, P., Janeček, P., & Linderová, I. (2020). Applying environmental measures as a part of social responsibility: the example of a Czech hotel chain. Acta Turistica, 32(1), 7-38. doi: 10.22598/at/2020.32.1.7

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Linderová, I. (2018). Rodinný cestovní ruch – případová studie města Telč. Studia Turistica, 9(3), 41-53.

2017

Linderová, I. (2017). Předpoklady pro rozvoj kulturně-poznávacího cestovního ruchu s orientací na osoby s tělesným postižením v Jihomoravském kraji. Logos Polytechnikos, 8(3), 76-95.

2016

Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Možnosti sportovního vyžití pro tělesně postižené návštěvníky cestovního ruchu v České republice. Studia Turistica, 7(1), 18-34.
Linderová, I. (2016). Přístupnost služeb cestovního ruchu pro nevidomé návštěvníky v Brně. Logos Polytechnikos, 7(3), 216-231.

2015

Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.
Linderová, I. (2015). Readiness of restaurants and cafés to providing services for disabled visitors in Vysočina region. Czech Hospitality and Tourism Papers, .(25), 54-63.
Linderová, I. (2015). Bariéry rozvoje cestovního ruchu zdravotně postižených osob v turistické oblasti Moravský kras a okolí. Logos Polytechnikos, 6(3), 65-77.
Linderová, I. (2015). 10. ročník mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch: vývoj – změny – perspektivy“. Studia Turistica, 6(1), 89-91.
Pachrová, S., & Linderová, I. (2015). Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. COT business, 2015(4), 12-13.

2014

Linderová, I., & Nixová, H. (2014). Preferencie vysokoškolských študentov pri účasti na cestovnom ruchu. Logos Polytechnicos, 5(3), 126-140.
Linderová, I., & Boušková, M. (2014). Product offer of accommodation facilities for families with children in Hradec Králové region. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 6(1), 16-32.
Linderová, I. (2014). Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti Valašsko. Ekonomická revue cestovného ruchu, 47(4), 234-249.
Linderová, I., & Brabcová, A. (2014). Požiadavky žien na služby ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu v Českej republike. Studia Turistica, 5(1), 7-20.

2013

Linderová, I., Jandáčková, M., & Macková, L. (2013). Požiadavky seniorov na služby cestovného ruchu v Českej republike. Ekonomická revue cestovného ruchu, 46(3), 141-153.
Linderová, I. (2013). Právo a cestovní ruch.. Studia Turistica, 4(2), 79-81.

2012

Linderová, I. (2012). Golf ako príležitosť pre rozvoj cestovného ruchu. Ekonomická revue cestovného ruchu, 45(3), 154-164.
Linderová, I. (2012). Možnosti rozvoja cestovného ruchu zdravotne postihnutých osôb v turistickom regióne Vysočina. Studia Turistica, 2(1), 24-34.
Linderová, I., & Pachrová, S. (2012). Vztah místního obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích.. Studia Turistica, 3(7), 6-10.
Linderová, I. (2012). Hodnotenie potenciálu Českej republiky pre rozvoj cestovného ruchu zdravotne postihnutých návštevníkov. Ekonomická revue cestovného ruchu, 45(1), 1-18.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2016

Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green Management Implementation on an Example of Luxury Class Hotels in Slovakia.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. (963-972). Milán: IBIMA.
Linderová, I., & Scholz, P. (2016). Accessible Tourism Services on an Example of Accommodation Facilities in Prague.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (1004-1012). Milán: IBIMA.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2017

Linderová, I. (2017). Accessible Tourism Product as a Possibility for Destination. In Hradec Economic Days 2017 (555-561). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové.

2016

Linderová, I. (2016). Bezbariérovost jako faktor konkurenceschopnosti ubytovacích zařízení na příkladu Karlovarského kraje. In Sborník mezinárodní vědecké konference (101-110). Praha: VŠH.
Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green management v ubytovacích zařízeních jako faktor regionálního rozvoje v Kraji Vysočina. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (1095-1101). Brno: Masarykova univerzita.
Linderová, I. (2016). Přístupnost památek UNESCO pro zdravotně postižené návštěvníky v České republice. In Aktuální problémy cestovního ruchu (234-245). Jihlava: VŠPJ.

2015

Linderová, I., Voráček, J., & Smrčka, F. (2015). Modelování vývojových tendencí v seniorském cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (249-261). Jihlava: VŠPJ.
Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I., Smrčka, F., & Voráček, J. (2015). Senior travellers – challenge for innovative entrepreneurs. In IFKAD 2015 – Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots (349-362). Bari: IFKAD.

2014

Linderová, I., Zachová, E., & Michálková, L. (2014). Parahotelové ubytovacie zariadenia a ich využitie v sociálnom cestovnom ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (144-154). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Linderová, I. (2016). Accessible tourism services for disabled visitors in Hradec Králové Region. In Hradec Economic Days 2016 (516-523). Hradec Králové: University of Hradec Králové.

2015

Linderová, I. (2015). Ekonomické a sociokultúrne dopady sociálneho cestovného ruchu. In Hradecké ekonomické dni 2015, díl II (138-144). Hradec Králové: Gaudeamus.
Linderová, I. (2015). Accessible tourism services for disabled visitors in South Bohemia Region. In Proceedings of the 4th CER – Comparative European Research (33-37). Londýn: Sciemcee Publishing.
Linderová, I., & Scholz, P. (2015). Podpora sociálního cestovního ruchu v České republice. In Folia Turistica 5. Zborník vedeckých prác (88-93). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2014

Linderová, I. (2014). Orientace na rodiny s dětmi jako konkurenční výhoda na trhu pohostinských služeb. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014 (521-529). Hradec Králové: Magnanimitas.
Linderová, I. (2014). Výchova k rovnocennému prístupu k zdravotne znevýhodneným návštevníkom v cestovnom ruchu. In Folia Turistica 4 (313-320). Banská Bystrica: EF UMB.

2013

Linderová, I. (2013). Pripravenosť na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu zdravotne postihnutým návštevníkom v Českej republike.. In Aktuální problémy cestovního ruchu (117-127). Jihlava: .
Linderová, I. (2013). Pripravenosť na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu zdravotne postihnutým návštevníkom v Českej republike. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch – destinace – regionální rozvoj“ (117-127). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I. (2013). Orientácia na seniorov ako významný segment návštevníkov v cestovnom ruchu Európy. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (1-10). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Linderová, I., & Zářecká, M. (2013). Zmeny v ponuke ubytovacích zariadení v Tábore. In Cestovní ruch do roku 2020 – Vize a příležitosti (28-39). Jihlava: Edu-com.

2012

Linderová, I., & Scholz, P. (2012). Uplatňování trendů a orientace na zákazníka v pohostinských zařízeních v Jihlavě. In Aktuální problémy cestovního ruchu (136-144). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Linderová, I. (2012). Orientácia na zákazníka ako faktor konkurencieschopnosti na trhu pohostinských služieb. In Konkurence schopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví (153-162). Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o.
Linderová, I. (2012). Orientácia na seniorov a podpora ich účasti na cestovnom ruchu. In Different Perspectives of Active Ageing (42-51). Bratislava: Univerzita Komenského.

Odborná kniha

2018

Linderová, I. (2018). Cestovní ruch osob se zdravotním postižením. Brno: Paido.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Linderová, I., Scholz, P., & Munduch, M. (2016). Úvod do metodiky výzkumu. Jihlava: VŠPJ.

2015

Linderová, I. (2015). Cestovní ruch - Teoretická a právní východiska. Praha: Idea Servis.

2014

Linderová, I., & Scholz, P. (2014). Cestovní ruch - Sbírka příkladů. Jihlava: VŠPJ.

2013

Linderová, I. (2013). Cestovní ruch - Základy a právní úprava. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá