Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Ivica Linderová, PhD.
Jméno a příjmení Ing. Ivica Linderová, PhD.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 136
E-mail linderov@vspj.cz
Místnost 2N091

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
10:35 - 11:35 Na konzultaci se, prosím, ohlašte emailem. Konzultace možné i v jiném čase po předchozí domluvě. Vyučované předměty: Teorie služeb cestovního ruchu, Základy cestovního ruchu, Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Akademické psaní, Management pohostinských zařízení. Od 27.9. do odvolání konzultace možné po předchozí domluvě také online přes https://cesnet.zoom.us/j/2220771681

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2021

Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2021). Attitudes of Local Population of Tourism Development Impacts: Evidence from Czechia. Frontiers in Psychology, 12(-), 684773.

2020

Scholz, P., Linderová, I., & Konečná, K. (2020). Green Management Tools as a Way to Sustainable Behaviour in the Hotel Industry. Case Study from Czechia. Sustainability, 12(23), -. doi: 10.3390/su122310027
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2020). Quality Assessment of Selected Restaurant Services Using the Mystery Shopping Method: Case Study of Portugal. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10(2), 298-304.

2019

Linderová, I., & Scholz, P. (2019). Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from the Czech Republic. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, 9(1), 279-283.

2017

Linderová, I., & Janeček, P. (2017). Accessible Tourism for All – Current State in the Czech Business and Non-business Environment. Ekonomie a management, 20(4), 168-186. doi: 10.15240/tul/001/2017-4-012

Článek v databázi SCOPUS

2020

Scholz, P., Janeček, P., & Linderová, I. (2020). Applying environmental measures as a part of social responsibility: the example of a Czech hotel chain. Acta Turistica, 32(1), 7-38. doi: 10.22598/at/2020.32.1.7

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Linderová, I. (2018). Rodinný cestovní ruch – případová studie města Telč. Studia Turistica, 9(3), 41-53.

2017

Linderová, I. (2017). Předpoklady pro rozvoj kulturně-poznávacího cestovního ruchu s orientací na osoby s tělesným postižením v Jihomoravském kraji. Logos Polytechnikos, 8(3), 76-95.

2016

Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Možnosti sportovního vyžití pro tělesně postižené návštěvníky cestovního ruchu v České republice. Studia Turistica, 7(1), 18-34.
Linderová, I. (2016). Přístupnost služeb cestovního ruchu pro nevidomé návštěvníky v Brně. Logos Polytechnikos, 7(3), 216-231.

2015

Linderová, I. (2015). 10. ročník mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch: vývoj – změny – perspektivy“. Studia Turistica, 6(1), 89-91.
Linderová, I. (2015). Readiness of restaurants and cafés to providing services for disabled visitors in Vysočina region. Czech Hospitality and Tourism Papers, .(25), 54-63.
Pachrová, S., & Linderová, I. (2015). Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. COT business, 2015(4), 12-13.
Linderová, I. (2015). Bariéry rozvoje cestovního ruchu zdravotně postižených osob v turistické oblasti Moravský kras a okolí. Logos Polytechnikos, 6(3), 65-77.
Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.

2014

Linderová, I., & Nixová, H. (2014). Preferencie vysokoškolských študentov pri účasti na cestovnom ruchu. Logos Polytechnicos, 5(3), 126-140.
Linderová, I., & Brabcová, A. (2014). Požiadavky žien na služby ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu v Českej republike. Studia Turistica, 5(1), 7-20.
Linderová, I. (2014). Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti Valašsko. Ekonomická revue cestovného ruchu, 47(4), 234-249.
Linderová, I., & Boušková, M. (2014). Product offer of accommodation facilities for families with children in Hradec Králové region. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 6(1), 16-32.

2013

Linderová, I. (2013). Právo a cestovní ruch.. Studia Turistica, 4(2), 79-81.
Linderová, I., Jandáčková, M., & Macková, L. (2013). Požiadavky seniorov na služby cestovného ruchu v Českej republike. Ekonomická revue cestovného ruchu, 46(3), 141-153.

2012

Linderová, I. (2012). Hodnotenie potenciálu Českej republiky pre rozvoj cestovného ruchu zdravotne postihnutých návštevníkov. Ekonomická revue cestovného ruchu, 45(1), 1-18.
Linderová, I. (2012). Golf ako príležitosť pre rozvoj cestovného ruchu. Ekonomická revue cestovného ruchu, 45(3), 154-164.
Linderová, I., & Pachrová, S. (2012). Vztah místního obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích.. Studia Turistica, 3(7), 6-10.
Linderová, I. (2012). Možnosti rozvoja cestovného ruchu zdravotne postihnutých osôb v turistickom regióne Vysočina. Studia Turistica, 2(1), 24-34.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2016

Linderová, I., & Scholz, P. (2016). Accessible Tourism Services on an Example of Accommodation Facilities in Prague.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (1004-1012). Milán: IBIMA.
Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green Management Implementation on an Example of Luxury Class Hotels in Slovakia.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. (963-972). Milán: IBIMA.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2017

Linderová, I. (2017). Accessible Tourism Product as a Possibility for Destination. In Hradec Economic Days 2017 (555-561). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové.

2016

Linderová, I. (2016). Přístupnost památek UNESCO pro zdravotně postižené návštěvníky v České republice. In Aktuální problémy cestovního ruchu (234-245). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I. (2016). Bezbariérovost jako faktor konkurenceschopnosti ubytovacích zařízení na příkladu Karlovarského kraje. In Sborník mezinárodní vědecké konference (101-110). Praha: VŠH.
Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green management v ubytovacích zařízeních jako faktor regionálního rozvoje v Kraji Vysočina. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (1095-1101). Brno: Masarykova univerzita.

2015

Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I., Voráček, J., & Smrčka, F. (2015). Modelování vývojových tendencí v seniorském cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (249-261). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I., Smrčka, F., & Voráček, J. (2015). Senior travellers – challenge for innovative entrepreneurs. In IFKAD 2015 – Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots (349-362). Bari: IFKAD.

2014

Linderová, I., Zachová, E., & Michálková, L. (2014). Parahotelové ubytovacie zariadenia a ich využitie v sociálnom cestovnom ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (144-154). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Linderová, I. (2016). Accessible tourism services for disabled visitors in Hradec Králové Region. In Hradec Economic Days 2016 (516-523). Hradec Králové: University of Hradec Králové.

2015

Linderová, I. (2015). Ekonomické a sociokultúrne dopady sociálneho cestovného ruchu. In Hradecké ekonomické dni 2015, díl II (138-144). Hradec Králové: Gaudeamus.
Linderová, I., & Scholz, P. (2015). Podpora sociálního cestovního ruchu v České republice. In Folia Turistica 5. Zborník vedeckých prác (88-93). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Linderová, I. (2015). Accessible tourism services for disabled visitors in South Bohemia Region. In Proceedings of the 4th CER – Comparative European Research (33-37). Londýn: Sciemcee Publishing.

2014

Linderová, I. (2014). Výchova k rovnocennému prístupu k zdravotne znevýhodneným návštevníkom v cestovnom ruchu. In Folia Turistica 4 (313-320). Banská Bystrica: EF UMB.
Linderová, I. (2014). Orientace na rodiny s dětmi jako konkurenční výhoda na trhu pohostinských služeb. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014 (521-529). Hradec Králové: Magnanimitas.

2013

Linderová, I. (2013). Pripravenosť na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu zdravotne postihnutým návštevníkom v Českej republike. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch – destinace – regionální rozvoj“ (117-127). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I. (2013). Orientácia na seniorov ako významný segment návštevníkov v cestovnom ruchu Európy. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (1-10). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Linderová, I. (2013). Pripravenosť na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu zdravotne postihnutým návštevníkom v Českej republike.. In Aktuální problémy cestovního ruchu (117-127). Jihlava: .
Linderová, I., & Zářecká, M. (2013). Zmeny v ponuke ubytovacích zariadení v Tábore. In Cestovní ruch do roku 2020 – Vize a příležitosti (28-39). Jihlava: Edu-com.

2012

Linderová, I., & Scholz, P. (2012). Uplatňování trendů a orientace na zákazníka v pohostinských zařízeních v Jihlavě. In Aktuální problémy cestovního ruchu (136-144). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Linderová, I. (2012). Orientácia na seniorov a podpora ich účasti na cestovnom ruchu. In Different Perspectives of Active Ageing (42-51). Bratislava: Univerzita Komenského.
Linderová, I. (2012). Orientácia na zákazníka ako faktor konkurencieschopnosti na trhu pohostinských služieb. In Konkurence schopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví (153-162). Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o.

Odborná kniha

2018

Linderová, I. (2018). Cestovní ruch osob se zdravotním postižením. Brno: Paido.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Linderová, I., Scholz, P., & Munduch, M. (2016). Úvod do metodiky výzkumu. Jihlava: VŠPJ.

2015

Linderová, I. (2015). Cestovní ruch - Teoretická a právní východiska. Praha: Idea Servis.

2014

Linderová, I., & Scholz, P. (2014). Cestovní ruch - Sbírka příkladů. Jihlava: VŠPJ.

2013

Linderová, I. (2013). Cestovní ruch - Základy a právní úprava. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá