Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Ivica Linderová, PhD.
Jméno a příjmení Ing. Ivica Linderová, PhD.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 136
E-mail linderov@vspj.cz
Místnost 2N091

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
12:30 - 13:30 Ve zkouškovém období konzultace PO DOMLUVĚ. Na konzultaci se, prosím, ohlašte emailem. Vyučované předměty: Teorie služeb cestovního ruchu, Základy cestovního ruchu, Management pohostinských zařízení, Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Seminář k bakalářské práci. Konzultace možné také online přes https://cesnet.zoom.us/j/2220771681

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2021

Rončák, M., Scholz, P., & Linderová, I. (2021). Safety Concerns and Travel Behavior of Generation Z: Case Study from the Czech Republic. Sustainability, 13(-), 13439. doi: 10.3390/su132313439
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2021). Attitudes of Local Population of Tourism Development Impacts: Evidence from Czechia. Frontiers in Psychology, 12(-), 684773. doi: 10.3389/fpsyg.2021.684773

2020

Scholz, P., Linderová, I., & Konečná, K. (2020). Green Management Tools as a Way to Sustainable Behaviour in the Hotel Industry. Case Study from Czechia. Sustainability, 12(23), -. doi: 10.3390/su122310027
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2020). Quality Assessment of Selected Restaurant Services Using the Mystery Shopping Method: Case Study of Portugal. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10(2), 298-304.

2019

Linderová, I., & Scholz, P. (2019). Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from the Czech Republic. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, 9(1), 279-283.

2017

Linderová, I., & Janeček, P. (2017). Accessible Tourism for All – Current State in the Czech Business and Non-business Environment. Ekonomie a management, 20(4), 168-186. doi: 10.15240/tul/001/2017-4-012

Článek v databázi SCOPUS

2020

Scholz, P., Janeček, P., & Linderová, I. (2020). Applying environmental measures as a part of social responsibility: the example of a Czech hotel chain. Acta Turistica, 32(1), 7-38. doi: 10.22598/at/2020.32.1.7

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Linderová, I. (2018). Rodinný cestovní ruch – případová studie města Telč. Studia Turistica, 9(3), 41-53.

2017

Linderová, I. (2017). Předpoklady pro rozvoj kulturně-poznávacího cestovního ruchu s orientací na osoby s tělesným postižením v Jihomoravském kraji. Logos Polytechnikos, 8(3), 76-95.

2016

Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Možnosti sportovního vyžití pro tělesně postižené návštěvníky cestovního ruchu v České republice. Studia Turistica, 7(1), 18-34.
Linderová, I. (2016). Přístupnost služeb cestovního ruchu pro nevidomé návštěvníky v Brně. Logos Polytechnikos, 7(3), 216-231.

2015

Linderová, I. (2015). Bariéry rozvoje cestovního ruchu zdravotně postižených osob v turistické oblasti Moravský kras a okolí. Logos Polytechnikos, 6(3), 65-77.
Linderová, I. (2015). Readiness of restaurants and cafés to providing services for disabled visitors in Vysočina region. Czech Hospitality and Tourism Papers, .(25), 54-63.
Linderová, I. (2015). 10. ročník mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch: vývoj – změny – perspektivy“. Studia Turistica, 6(1), 89-91.
Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.
Pachrová, S., & Linderová, I. (2015). Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. COT business, 2015(4), 12-13.

2014

Linderová, I., & Boušková, M. (2014). Product offer of accommodation facilities for families with children in Hradec Králové region. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 6(1), 16-32.
Linderová, I., & Nixová, H. (2014). Preferencie vysokoškolských študentov pri účasti na cestovnom ruchu. Logos Polytechnicos, 5(3), 126-140.
Linderová, I. (2014). Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti Valašsko. Ekonomická revue cestovného ruchu, 47(4), 234-249.
Linderová, I., & Brabcová, A. (2014). Požiadavky žien na služby ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu v Českej republike. Studia Turistica, 5(1), 7-20.

2013

Linderová, I. (2013). Právo a cestovní ruch.. Studia Turistica, 4(2), 79-81.
Linderová, I., Jandáčková, M., & Macková, L. (2013). Požiadavky seniorov na služby cestovného ruchu v Českej republike. Ekonomická revue cestovného ruchu, 46(3), 141-153.

2012

Linderová, I. (2012). Golf ako príležitosť pre rozvoj cestovného ruchu. Ekonomická revue cestovného ruchu, 45(3), 154-164.
Linderová, I., & Pachrová, S. (2012). Vztah místního obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích.. Studia Turistica, 3(7), 6-10.
Linderová, I. (2012). Hodnotenie potenciálu Českej republiky pre rozvoj cestovného ruchu zdravotne postihnutých návštevníkov. Ekonomická revue cestovného ruchu, 45(1), 1-18.
Linderová, I. (2012). Možnosti rozvoja cestovného ruchu zdravotne postihnutých osôb v turistickom regióne Vysočina. Studia Turistica, 2(1), 24-34.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2016

Linderová, I., & Scholz, P. (2016). Accessible Tourism Services on an Example of Accommodation Facilities in Prague.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (1004-1012). Milán: IBIMA.
Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green Management Implementation on an Example of Luxury Class Hotels in Slovakia.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. (963-972). Milán: IBIMA.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2017

Linderová, I. (2017). Accessible Tourism Product as a Possibility for Destination. In Hradec Economic Days 2017 (555-561). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové.

2016

Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green management v ubytovacích zařízeních jako faktor regionálního rozvoje v Kraji Vysočina. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (1095-1101). Brno: Masarykova univerzita.
Linderová, I. (2016). Přístupnost památek UNESCO pro zdravotně postižené návštěvníky v České republice. In Aktuální problémy cestovního ruchu (234-245). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I. (2016). Bezbariérovost jako faktor konkurenceschopnosti ubytovacích zařízení na příkladu Karlovarského kraje. In Sborník mezinárodní vědecké konference (101-110). Praha: VŠH.

2015

Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I., Smrčka, F., & Voráček, J. (2015). Senior travellers – challenge for innovative entrepreneurs. In IFKAD 2015 – Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots (349-362). Bari: IFKAD.
Linderová, I., Voráček, J., & Smrčka, F. (2015). Modelování vývojových tendencí v seniorském cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (249-261). Jihlava: VŠPJ.

2014

Linderová, I., Zachová, E., & Michálková, L. (2014). Parahotelové ubytovacie zariadenia a ich využitie v sociálnom cestovnom ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (144-154). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2022

Pompurová, K., & Linderová, I. (2022). Atraktívnosť Českej republiky vnímaná mladými ľuďmi ako determinant konkurencieschopnosti štátu v cestovnom ruchu. In Sborník příspěvků z 13. ročníku Mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (262-270). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Linderová, I. (2016). Accessible tourism services for disabled visitors in Hradec Králové Region. In Hradec Economic Days 2016 (516-523). Hradec Králové: University of Hradec Králové.

2015

Linderová, I. (2015). Accessible tourism services for disabled visitors in South Bohemia Region. In Proceedings of the 4th CER – Comparative European Research (33-37). Londýn: Sciemcee Publishing.
Linderová, I., & Scholz, P. (2015). Podpora sociálního cestovního ruchu v České republice. In Folia Turistica 5. Zborník vedeckých prác (88-93). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Linderová, I. (2015). Ekonomické a sociokultúrne dopady sociálneho cestovného ruchu. In Hradecké ekonomické dni 2015, díl II (138-144). Hradec Králové: Gaudeamus.

2014

Linderová, I. (2014). Orientace na rodiny s dětmi jako konkurenční výhoda na trhu pohostinských služeb. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014 (521-529). Hradec Králové: Magnanimitas.
Linderová, I. (2014). Výchova k rovnocennému prístupu k zdravotne znevýhodneným návštevníkom v cestovnom ruchu. In Folia Turistica 4 (313-320). Banská Bystrica: EF UMB.

2013

Linderová, I. (2013). Pripravenosť na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu zdravotne postihnutým návštevníkom v Českej republike. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch – destinace – regionální rozvoj“ (117-127). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I. (2013). Orientácia na seniorov ako významný segment návštevníkov v cestovnom ruchu Európy. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (1-10). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Linderová, I. (2013). Pripravenosť na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu zdravotne postihnutým návštevníkom v Českej republike.. In Aktuální problémy cestovního ruchu (117-127). Jihlava: .
Linderová, I., & Zářecká, M. (2013). Zmeny v ponuke ubytovacích zariadení v Tábore. In Cestovní ruch do roku 2020 – Vize a příležitosti (28-39). Jihlava: Edu-com.

2012

Linderová, I., & Scholz, P. (2012). Uplatňování trendů a orientace na zákazníka v pohostinských zařízeních v Jihlavě. In Aktuální problémy cestovního ruchu (136-144). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Linderová, I. (2012). Orientácia na seniorov a podpora ich účasti na cestovnom ruchu. In Different Perspectives of Active Ageing (42-51). Bratislava: Univerzita Komenského.
Linderová, I. (2012). Orientácia na zákazníka ako faktor konkurencieschopnosti na trhu pohostinských služieb. In Konkurence schopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví (153-162). Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o.

Odborná kniha

2018

Linderová, I. (2018). Cestovní ruch osob se zdravotním postižením. Brno: Paido.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Linderová, I., Scholz, P., & Munduch, M. (2016). Úvod do metodiky výzkumu. Jihlava: VŠPJ.

2015

Linderová, I. (2015). Cestovní ruch - Teoretická a právní východiska. Praha: Idea Servis.

2014

Linderová, I., & Scholz, P. (2014). Cestovní ruch - Sbírka příkladů. Jihlava: VŠPJ.

2013

Linderová, I. (2013). Cestovní ruch - Základy a právní úprava. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Tourism for All. Best Practise of V4 Countries

Upravit 01.06.2021 - 15.07.2022

Anotace

This project aims at promoting and initiating accessible tourism in V4 region. It presents good practices and solutions from all kinds of tourism facilities (cultural and natural tourist attractions, accomodation, food and transport enterprises), which may be adapted by wide range of tourism enterprises. It emhasis building social awareness, creating sustaiable values and goals, networking and exchanging experiences. The project leads to development and knowlegde creation in terms of accessible tourism as one of the very high social, economic and health importance for local societies.

 

Zdůvodnění

Travel and tourism constantly has to face new challenges. One of them is tourism accessibility. Infrastructure that doesn’t cater adequately for the needs of people with disabilities, including infants and the elderly, excludes many destinations from this promising market. The accessible tourism enables people with access requirements to function independently and with equity and dignity through the delivery of universally designed tourism products, services and environments. They tend to travel more frequently during the low season, usually accompanied or in groups, make more return visits and they spend more than average on their trips. The vast majority of attractions and tourist facilities are not properly adapted to serve tourists with different types of disabilities. Operators do not have the knowledge and experience of how to improve their products to fully serve all tourists, including those with disabilities and the elderly and infirm. The share of disabled people is growing, because the society lives longer and is getting old. Persons aged 16< with self-reported long-standing limitations in usual activities due to health problems (Eurostat, 2016): PL 22%, CZ 24%, HU 26%, SK 28%, their participation in tourism is very limited. In Poland people with disabilities travel three times less than other groups of customers. The research show that more than 80% people with disabilities do not participate in tourism at all. Facilitating travel for people with disabilities is therefore not only a human rights imperative, but also an exceptional business opportunity.

The partners of the project were selected on only because their experience, scientific and practical background but also because of their location, each of them represents one of the most important tourism regions in their countries (Lower Silesia in Poland, Region of Vysocina in the Czech Republic, Banska Bystrica Region in Slovakia and Central Hungary).

 

Měřitelné cíle projektu a metody k jejich dosažení

Field reserach in tourist facilities and entities in V4 countries: cultural tourist attractions and venues (museums, castles and palaces, monuments, churches, galleries etc.); natural tourist attractions (national parks, landscape parks, botanical gardens, zoos, caves, etc.) which can follow the example of access solutions described in the book, improving the conditions for travel for people with disabilities. The Publication will be transmitted in pdf form to a minimum of 800 tourist attractions.

The group of recipients will be selected on the basis of regional tourist organizations – in Poland it will be the members of Lower Silesia Tourist Organization and Lower Silesia Chamber of Tourism, in Czech Republic tourist entites chosen by Vysočina Tourism, in Hungary members of Central Hungary Tourism Association and in Slovakia facilities selected by Banská Bystrica Tourist Information Centre

In total minimum 800 tourist facilities - at least 200 in each country (PL, CZ, HU and SK)

The PDF publication will be distributed to at least 40 entities and organizations associating disabled people, including PSON (Polish Association of Disabled People), FESZT (National Council of Associations of Persons with Disabilities), Slovak Disability Council (SDC), Czech National Disability Council

One of the participants of the project will be the "AXIS" Association for Assistance to People with Spinal Cord Injury - a social organization which associates people after spinal cord injury and people working in rehabilitation movement. In Czech, Hungary and Slovakia organizations associating disabled people will be selected on the basis of the register of all organizations and statutory objectives of each organization, which have the significant impact on the tourism market development.

Members of Axis Association (60 people) At least 40 organizations and associations (10 from each country).

Plánované výstupy a období jejich realizace

01/06/2021–13/03/2022

Field Research focused in conditions for travelling for people with disabilities in at least 200 in Czech Republic tourist entites in Vysočina Region - cultural tourist attractions and venues (museums, castles and palaces, monuments, churches, galleries etc.); natural tourist attractions (national parks, landscape parks, botanical gardens, zoos, caves, etc.)

Field research in at least 10 organizations and associations in the Czech republic.

18/05/2022–19/05/2022

Participation of delegate from College of Polytechnics Jihlava on International Conference Tourism for all. Best Practise of V4 Countries Accessible Tourism"in Wroclaw. Disseminating the results and information about the conference in the Czech Republic.

01/06/2021–13/03/2022

Digital publication of the book “Best Practise of Accessible Tourism. Case Study from V4 Countries"

Publishing of the pdf book in English stands as the culmination of the first part of the project. It should become a guide and inspiration for changes to adapt the tourist facilities to meet the needs of people with disabilities. This publication could be download for free from Internet website.

 

 

 

 

Vedoucí projektu: Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.

Celková částka: 11 500,00 EUR

Dotační titul: Visegrad Grants

Partneři: University of Pannonia, Maďarsko The College of Polytechnics Jihlava Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovensko Lower Silesia Tourism Organization, Polsko Axis Association for Assistance to People with Spinal Cord Injury, Polsko

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá