Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Ivica Linderová, PhD.
Jméno a příjmení Ing. Ivica Linderová, PhD.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 136
E-mail linderov@vspj.cz
Místnost 2N091

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
13:30 - 14:30 Na konzultaci se, prosím, ohlašte emailem. Vyučované předměty: Teorie služeb cestovního ruchu, Základy cestovního ruchu, Management pohostinských zařízení, Akademické psaní, Seminář k bakalářské práci. Konzultace možné také online přes https://cesnet.zoom.us/j/2220771681

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1080-1082

Článek v databázi Web of Science

2022

Scholz, P., Červová, L., Janeček, P., & Linderová, I. (2022). GREEN MANAGEMENT IMPLEMENTATION: A CASE OF THE BULGARIAN HOTEL MARKET. E+M Ekonomie a Management, 25(1), 177-197. doi: 10.15240/tul/001/2022-1-011

2021

Rončák, M., Scholz, P., & Linderová, I. (2021). Safety Concerns and Travel Behavior of Generation Z: Case Study from the Czech Republic. Sustainability, 13(-), 13439. doi: 10.3390/su132313439
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2021). Attitudes of Local Population of Tourism Development Impacts: Evidence from Czechia. Frontiers in Psychology, 12(-), 684773. doi: 10.3389/fpsyg.2021.684773

2020

Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2020). Quality Assessment of Selected Restaurant Services Using the Mystery Shopping Method: Case Study of Portugal. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10(2), 298-304.
Scholz, P., Linderová, I., & Konečná, K. (2020). Green Management Tools as a Way to Sustainable Behaviour in the Hotel Industry. Case Study from Czechia. Sustainability, 12(23), -. doi: 10.3390/su122310027

2019

Linderová, I., & Scholz, P. (2019). Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from the Czech Republic. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, 9(1), 279-283.

2017

Linderová, I., & Janeček, P. (2017). Accessible Tourism for All – Current State in the Czech Business and Non-business Environment. Ekonomie a management, 20(4), 168-186. doi: 10.15240/tul/001/2017-4-012

Článek v databázi SCOPUS

2021

Scholz, P., Linderová, I., & Janeček, P. (2021). Hotel Guest Satisfaction and Service Quality: Evidence from Czech Safari Hotel. Quality - Access to Success, 22(185), 212-219. doi: 10.47750/QAS/22.185.28

2020

Scholz, P., Janeček, P., & Linderová, I. (2020). Applying environmental measures as a part of social responsibility: the example of a Czech hotel chain. Acta Turistica, 32(1), 7-38. doi: 10.22598/at/2020.32.1.7

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Linderová, I. (2018). Rodinný cestovní ruch – případová studie města Telč. Studia Turistica, 9(3), 41-53.

2017

Linderová, I. (2017). Předpoklady pro rozvoj kulturně-poznávacího cestovního ruchu s orientací na osoby s tělesným postižením v Jihomoravském kraji. Logos Polytechnikos, 8(3), 76-95.

2016

Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Možnosti sportovního vyžití pro tělesně postižené návštěvníky cestovního ruchu v České republice. Studia Turistica, 7(1), 18-34.
Linderová, I. (2016). Přístupnost služeb cestovního ruchu pro nevidomé návštěvníky v Brně. Logos Polytechnikos, 7(3), 216-231.

2015

Linderová, I. (2015). Readiness of restaurants and cafés to providing services for disabled visitors in Vysočina region. Czech Hospitality and Tourism Papers, .(25), 54-63.
Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.
Linderová, I. (2015). 10. ročník mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch: vývoj – změny – perspektivy“. Studia Turistica, 6(1), 89-91.
Linderová, I. (2015). Bariéry rozvoje cestovního ruchu zdravotně postižených osob v turistické oblasti Moravský kras a okolí. Logos Polytechnikos, 6(3), 65-77.
Pachrová, S., & Linderová, I. (2015). Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. COT business, 2015(4), 12-13.

2014

Linderová, I., & Boušková, M. (2014). Product offer of accommodation facilities for families with children in Hradec Králové region. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 6(1), 16-32.
Linderová, I., & Nixová, H. (2014). Preferencie vysokoškolských študentov pri účasti na cestovnom ruchu. Logos Polytechnicos, 5(3), 126-140.
Linderová, I. (2014). Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti Valašsko. Ekonomická revue cestovného ruchu, 47(4), 234-249.
Linderová, I., & Brabcová, A. (2014). Požiadavky žien na služby ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu v Českej republike. Studia Turistica, 5(1), 7-20.

2013

Linderová, I., Jandáčková, M., & Macková, L. (2013). Požiadavky seniorov na služby cestovného ruchu v Českej republike. Ekonomická revue cestovného ruchu, 46(3), 141-153.
Linderová, I. (2013). Právo a cestovní ruch.. Studia Turistica, 4(2), 79-81.

2012

Linderová, I., & Pachrová, S. (2012). Vztah místního obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích.. Studia Turistica, 3(7), 6-10.
Linderová, I. (2012). Golf ako príležitosť pre rozvoj cestovného ruchu. Ekonomická revue cestovného ruchu, 45(3), 154-164.
Linderová, I. (2012). Hodnotenie potenciálu Českej republiky pre rozvoj cestovného ruchu zdravotne postihnutých návštevníkov. Ekonomická revue cestovného ruchu, 45(1), 1-18.
Linderová, I. (2012). Možnosti rozvoja cestovného ruchu zdravotne postihnutých osôb v turistickom regióne Vysočina. Studia Turistica, 2(1), 24-34.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2016

Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green Management Implementation on an Example of Luxury Class Hotels in Slovakia.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. (963-972). Milán: IBIMA.
Linderová, I., & Scholz, P. (2016). Accessible Tourism Services on an Example of Accommodation Facilities in Prague.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (1004-1012). Milán: IBIMA.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2017

Linderová, I. (2017). Accessible Tourism Product as a Possibility for Destination. In Hradec Economic Days 2017 (555-561). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové.

2016

Linderová, I. (2016). Bezbariérovost jako faktor konkurenceschopnosti ubytovacích zařízení na příkladu Karlovarského kraje. In Sborník mezinárodní vědecké konference (101-110). Praha: VŠH.
Linderová, I. (2016). Přístupnost památek UNESCO pro zdravotně postižené návštěvníky v České republice. In Aktuální problémy cestovního ruchu (234-245). Jihlava: VŠPJ.
Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green management v ubytovacích zařízeních jako faktor regionálního rozvoje v Kraji Vysočina. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (1095-1101). Brno: Masarykova univerzita.

2015

Linderová, I., Smrčka, F., & Voráček, J. (2015). Senior travellers – challenge for innovative entrepreneurs. In IFKAD 2015 – Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots (349-362). Bari: IFKAD.
Linderová, I., Voráček, J., & Smrčka, F. (2015). Modelování vývojových tendencí v seniorském cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (249-261). Jihlava: VŠPJ.
Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.

2014

Linderová, I., Zachová, E., & Michálková, L. (2014). Parahotelové ubytovacie zariadenia a ich využitie v sociálnom cestovnom ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (144-154). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2022

Pompurová, K., & Linderová, I. (2022). Atraktívnosť Českej republiky vnímaná mladými ľuďmi ako determinant konkurencieschopnosti štátu v cestovnom ruchu. In Sborník příspěvků z 13. ročníku Mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (262-270). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Linderová, I. (2016). Accessible tourism services for disabled visitors in Hradec Králové Region. In Hradec Economic Days 2016 (516-523). Hradec Králové: University of Hradec Králové.

2015

Linderová, I. (2015). Accessible tourism services for disabled visitors in South Bohemia Region. In Proceedings of the 4th CER – Comparative European Research (33-37). Londýn: Sciemcee Publishing.
Linderová, I. (2015). Ekonomické a sociokultúrne dopady sociálneho cestovného ruchu. In Hradecké ekonomické dni 2015, díl II (138-144). Hradec Králové: Gaudeamus.
Linderová, I., & Scholz, P. (2015). Podpora sociálního cestovního ruchu v České republice. In Folia Turistica 5. Zborník vedeckých prác (88-93). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2014

Linderová, I. (2014). Výchova k rovnocennému prístupu k zdravotne znevýhodneným návštevníkom v cestovnom ruchu. In Folia Turistica 4 (313-320). Banská Bystrica: EF UMB.
Linderová, I. (2014). Orientace na rodiny s dětmi jako konkurenční výhoda na trhu pohostinských služeb. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014 (521-529). Hradec Králové: Magnanimitas.

2013

Linderová, I. (2013). Pripravenosť na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu zdravotne postihnutým návštevníkom v Českej republike.. In Aktuální problémy cestovního ruchu (117-127). Jihlava: .
Linderová, I. (2013). Orientácia na seniorov ako významný segment návštevníkov v cestovnom ruchu Európy. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (1-10). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Linderová, I. (2013). Pripravenosť na poskytovanie služieb v cestovnom ruchu zdravotne postihnutým návštevníkom v Českej republike. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch – destinace – regionální rozvoj“ (117-127). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I., & Zářecká, M. (2013). Zmeny v ponuke ubytovacích zariadení v Tábore. In Cestovní ruch do roku 2020 – Vize a příležitosti (28-39). Jihlava: Edu-com.

2012

Linderová, I. (2012). Orientácia na zákazníka ako faktor konkurencieschopnosti na trhu pohostinských služieb. In Konkurence schopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví (153-162). Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s. r. o.
Linderová, I., & Scholz, P. (2012). Uplatňování trendů a orientace na zákazníka v pohostinských zařízeních v Jihlavě. In Aktuální problémy cestovního ruchu (136-144). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Linderová, I. (2012). Orientácia na seniorov a podpora ich účasti na cestovnom ruchu. In Different Perspectives of Active Ageing (42-51). Bratislava: Univerzita Komenského.

Odborná kniha

2018

Linderová, I. (2018). Cestovní ruch osob se zdravotním postižením. Brno: Paido.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Linderová, I., Scholz, P., & Munduch, M. (2016). Úvod do metodiky výzkumu. Jihlava: VŠPJ.

2015

Linderová, I. (2015). Cestovní ruch - Teoretická a právní východiska. Praha: Idea Servis.

2014

Linderová, I., & Scholz, P. (2014). Cestovní ruch - Sbírka příkladů. Jihlava: VŠPJ.

2013

Linderová, I. (2013). Cestovní ruch - Základy a právní úprava. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2022

Pachrová, S., Janoušková, E., & Linderová, I. (2022). Potenciál cestovního ruchu v území Kraje Vysočina s vazbou na úzkokolejnou trať Jindřichův Hradec – Obrataň.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Erasmus Mundus Design Measures: Slow Tourism Management

Upravit 01.09.2022 - 31.12.2023
Konsorcium 7 univerzit (Polsko, ČR, Maďarsko, Azerbajdžán, Turecko, 2x Gruzie) má v plánu připravit společně podklady pro dvouletý navazující magisterský joint degree study programme se zaměřením na Slow tourism management. Hlavním výstupem projektu by mělo být připravení podkladů pro podání evropské akreditace nového studijního programu. Každá zapojená vysoká škola bude v průběhu realizace projektu dohlížet, aby projektové výstupy byly v souladu s interními standardy kvality dané instituce. Očekává se, že do konce období financování projekt navrhne základní společné mechanismy: - společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu, - společný návrh programu a integrovaných aktivit v oblasti výuky a odborné přípravy, - obecné služby nabízené studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza), - společná propagační a informační strategie, - společné administrativní a finanční řízení ze strany konsorcia, - politiku udělování společného diplomu, - návrh společné dohody o partnerství, které zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi. Tato dohoda má stanovit všechny akademické, provozní, správní a finanční aspekty realizace magisterského programu, - návrh společné dohody o studiu. Připravovaný magisterský program by měl dodržovat standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Před ukončením realizace projektu by měl být alespoň zahájen proces akreditace/hodnocení a prozkoumány možnosti, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů. O akreditaci dvouletého navazujícího magisterského joint degree studijního programu bude žádat polská univerzita jako lead partner u příslušné evropské akreditační instituce, ostatní vysoké školy toto nebudou muset na národních úrovních řešit. Pod vedením koordinátora projektu (University of Business in Wroclaw) budou v konsorciu spolupracovat 3 univerzity na pozici Partner Universities (University of Pannonia; European University a Baku Engineering University), ostatní 3 vysoké školy (včetně VSPJ) jsou v projektu zapojeny jako Associate Partner Universities. Rozdíl je v tom, že na partnerských univerzitách bude probíhat výuka magisterského programu min. po dobu jednoho semestru, zatímco Associate Partners Universities budou zapojeni např. v rámci vedení magisterských prací, výuky jednotlivých předmětů (pomocí vyslání akademika na partnerskou univerzitu např. na týden, nebo přes dálkovou výuku), organizaci letních/zimních škol, exkurzí, praxí apod. VSPJ bude jako řádný člen konsocia členem rozhodujících manažerských struktur projektu: Steering Board (osobní schůzky každých 6 měsíců - kick off meeting v prvním měsíci realizace ve Wroclawi + schůzky v 6. měsíci (Veszprem a Jihlava) a 12. měsíci (Batumi a Kutaisi Gruzie) a General Assembly (online meetingy každé 3 měsíce + kick off meeting v prvním měsíci realizace). VSPJ tedy bude aktivně zapojena do všech částí realizace projektu. Dále společně s University of Pannonia bude VSPJ zajišťovat administrativní management projektu (společně budeme mít na starosti agendu kolem setkání Steering Board a General Assembly, kalendář projektu, shromažďování zpráv od projektových partnerů apod.). Zapojení VSPJ do tohoto projektu nezakládá závazek budoucího uskutečňování programu na VŠPJ. VSPJ se účastní projektu jako Associate Partner University.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 122 000,00 EUR

Dotační titul: Program Erasmus+

Žadatel: UNIVERSITY OF BUSINESS IN WROCLAW

Partneři: Alanya HEP University, European University Tbilisi, University of Pannonia, Batumi State University, Baku Engineering University

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá