Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 136
E-mail scholz02@vspj.cz
Místnost 2N091

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
14:15 - 15:00 Na konzultaci se, prosím, ohlašte emailem. Vyučované předměty: Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Management ubytovacích zařízení, Practical Training in Tourism. Do odvolání jsou konzultace možné po předchozí domluvě také online přes https://cesnet.zoom.us/j/4199892204

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Scholz, P., Linderová, I., & Konečná, K. (2020). Green Management Tools as a Way to Sustainable Behaviour in the Hotel Industry. Case Study from Czechia. Sustainability, 12(23), -. doi: 10.3390/su122310027

2019

Linderová, I., & Scholz, P. (2019). Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from the Czech Republic. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, 9(1), 279-283.

2017

Scholz, P., & Vespalec, T. (2017). Comparación de hinchas y hooligans en República Checa. El ejemplo del club de fútbol Slavia Praga. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, 6(1), 125-129.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Scholz, P. (2020). Female Visitors and Their Behavior at Football Stadiums: Czechia Case Study. Journal of Physical Education and Sport, 20(4), 1803-1808. doi: 10.7752/jpes.2020.04244
Scholz, P. (2020). Development of Football Fandom after 1989: Evidence from Czechia. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series Historia et Sociologia, 30(2), 323-340. doi: 10.19233/ASHS.2020.20
Scholz, P., Janeček, P., & Linderová, I. (2020). Applying environmental measures as a part of social responsibility: the example of a Czech hotel chain. Acta Turistica, 32(1), 7-38. doi: 10.22598/at/2020.32.1.7
Scholz, P. (2020). Отношение зрителей женского футбола к неспортивному поведению на чешском футбольные стадионы. Теория и практика физической культуры, 4(4), 75-76.
Hurych, E., & Scholz, P. (2020). Czech football fans and some aspects of their declared and applied approaches. Journal of Physical Education and Sport, 20(6), 3377. doi: 10.7752/jpes.2020.06457

2019

Scholz, P., & Vespalec, T. (2019). Inside Slavia´s supporters: Fans who control the football matches in Czechia. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4), S818-S829. doi: 10.14198/jhse.2019.14.Proc4.44
Scholz, P. (2019). GREEN MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN ACCOMMODATION FACILITIES IN BULGARIA. EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 68(1), 177-192.

2018

Scholz, P., & Hurych, E. (2018). The Ethical Issue in the Case of Selected Football Supporters: Deontology, or Consequentialism?. Journal of Physical Education and Sport, 18(3), 1678-1684. doi: 10.7752/jpes.2018.03245
Scholz, P., & Горохова, Е. (2018). Футбольный клуб «Славия Прага» и его болельщики: 125 лет гордости и страсти. Теория и практика физической культуры, 8(8), 54-57.

2016

Scholz, P., & Voráček, J. (2016). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. Measuring Business Excellence, 20(1), 41-52.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Scholz, P., & Yankov, J. (2017). Úroveň kavárenské kultury – Mystery shopping ve vybraných podnicích v Jihlavě. Studia Turistica, 8(2), 56-67.

2016

Scholz, P., & Voráček, J. (2016). Zvýšení účinnosti hotelového managementu pomocí dynamických simulací. Trendy v podnikání, 6(1), 44-54.
Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Možnosti sportovního vyžití pro tělesně postižené návštěvníky cestovního ruchu v České republice. Studia Turistica, 7(1), 18-34.
Scholz, P., & Čížek, P. (2016). Strategic Problems of Selected Small and Medium Enterprises in the Accommodation Facilities in Town of Jihlava. Studia Turistica, 7(1), 44-51.
Scholz, P. (2016). Green Management Implementation in Accommodation Facilities in Slovakia. Logos Polytechnikos, 7(3), 130-143.

2015

Scholz, P., & Mallinu, J. (2015). The most significant spas in the Czech Republic and Slovakia. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 7(4), 57-68.
Scholz, P. (2015). Green Management in the Slovak Hotel Industry. Czech Hospitality and Tourism Papers, XI.(25), 64-72.

2014

Scholz, P. (2014). Spokojenost hostů se službami ve vybraných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 6(3), 32-44.
Scholz, P. (2014). Uplatňování prvků ekologického managementu v ubytovacích zařízeních. Ekonomická revue cestovného ruchu, 47(1), 42-52.
Scholz, P. (2014). Visitor requirements on services represented by an example of the spa Telice v Čechách. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 6(1), 40-55.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2016

Linderová, I., & Scholz, P. (2016). Accessible Tourism Services on an Example of Accommodation Facilities in Prague.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (1004-1012). Milán: IBIMA.
Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green Management Implementation on an Example of Luxury Class Hotels in Slovakia.. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020 - From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. (963-972). Milán: IBIMA.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Vespalec, T., & Scholz, P. (2019). Viticulture as the Optional Physical Activity for Elderly. In Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology (288-293). Brno: Masaryk University. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-37

2018

Scholz, P. (2018). Environmental Measures in Accommodation Facilities in the Polabi Area. In Proceedings of the International Conference on Tourism Research (134-141). Jyväskylä: JAMK University of Applied Science.
Scholz, P., & Veverková, K. (2018). Environmentální strategie v hotelnictví: případová studie. In Sborník z 13. mezinárodní konference. Aktuální problémy cestovního ruchu. Autenticita v kontextu cestovního ruchu (403-412). Jihlava: VŠPJ.
Scholz, P. (2018). On the Football Terrace in the Czech Republic. In International Scientific Congress “Applied Sports Sciences” - Proceeding Book (449-454). Sofia: NSA „Vassil Levski“.
Scholz, P., & Veverková, K. (2018). Green management hotelu jako nástroj ochrany destinace cestovního ruchu: případová studie. In Sborník příspěvků z XXI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách (618-624). Brno: Masarykova univerzita. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-81

2017

Scholz, P. (2017). Corporate Social Responsibility in Selected Accommodation Facilities in Český Krumlov. In Sborník z 9. mezinárodní vědecké konference: Hotelnictví, turismus a vzdělávání (157-164). Praha: VŠH.
Scholz, P. (2017). Applying Elements of Green Management in Accommodation Facilities in the Pálava Protected Landscape Area on an Example of Mikulov Town.. In Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2017 (760-767). Hradec Králové: University of Hradec Králové.
Scholz, P., & Hurych, E. (2017). Behavior of Slavia Prague Football Fans: Some Selected Ethical Aspects. In Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology (567-577). Brno: Masaryk University.

2016

Scholz, P. (2016). The guests´ satisfaction specifics in the hotel industry. In Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016 (944-950). Hradec Králové: University of Hradec Králové.
Scholz, P., & Linderová, I. (2016). Green management v ubytovacích zařízeních jako faktor regionálního rozvoje v Kraji Vysočina. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (1095-1101). Brno: Masarykova univerzita.
Scholz, P. (2016). Applying Elements of Green Management in Accommodation Facilities in Slovakia. In Proceedings of the 11th International Conference on Topical Issues Of Tourism: Local Heritage and Tourism. (415-422). Jihlava: VŠPJ.
Scholz, P. (2016). Kvalita služeb v pražských kavárnách – case study. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání (194-206). Praha: VŠH.

2015

Scholz, P. (2015). Ekonomické aspekty uplatňování environmentálního managementu na příkladu hotelů třídy luxury v České republice. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl III. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference. (57-63). Hradec Králové: GAUDEAMUS.
Scholz, P., & Voráček, J. (2015). Využití moderních metod a nástrojů v řízení hotelu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (470-482). Jihlava: VŠPJ.
Scholz, P., & Mallinu, J. (2015). Guests´ satisfaction with the accommodation services in Jihlava. In Aktuální problémy cestovního ruchu (459-470). Jihlava: VŠPJ.
Scholz, P., & Voráček, J. (2015). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. In IFKAD 2015. Proceedings of the 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Culture, Innovation and Enterpreneurship: connceting the knowledge dots (1109-1121). Bari: Bari: Institute of Knowledge Asset Management, Arts for Business Ltd, University of Basilicata and Polytechnic University of Bari.

2014

Scholz, P., Voráček, J., & Smrčka, F. (2014). Quo vadis, hotel management?. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. (312-321). Zagreb: VERN' University of Applied Sciences.

Ostatní články ve sbornících

2019

Scholz, P. (2019). Sustainable Accommodation Facilities in Bulgaria – Real Fact or Not?. In Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Economics and Management (149-158). Ljubljana: UdEkom.

2015

Linderová, I., & Scholz, P. (2015). Podpora sociálního cestovního ruchu v České republice. In Folia Turistica 5. Zborník vedeckých prác (88-93). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Scholz, P. (2015). Implementation of the green management on an example of the First class accommodation facilities in Prague. In Proceedings of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference. (9-12). Londýn: Sciemcee Publishing.
Scholz, P. (2015). Preference zdravého životního stylu u cestující mládeže. In Folia Turistica 5. Zborník vedeckých prác (150-155). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2014

Scholz, P. (2014). Spokojenost hostů se službami ve vybraných ubytovacích zařízení ve Velkém Meziříčí. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (530-538). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Scholz, P. (2014). Green management v českém hotelnictví. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. (292-302). Praha: VŠH Praha.

2013

Scholz, P., Kalinová, B., & Velcová, T. (2013). Spokojenost hostů se službami ubytovacích zařízení ve vybraných památkových rezervacích UNESCO v České republice. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. (1-10). Hradec Králové: Magnanimitas.

2012

Linderová, I., & Scholz, P. (2012). Uplatňování trendů a orientace na zákazníka v pohostinských zařízeních v Jihlavě. In Aktuální problémy cestovního ruchu (136-144). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Odborná kniha

2018

Scholz, P. (2018). Problematika fotbalového diváctví aneb "Quo vaditis, fotbaloví příznivci?". Brno: Paido.

Ostatní knihy a učební texty

2021

Scholz, P. (2021). Ubytovací zařízení – historie a současnost, provoz, management.. Praha: Idea Servis.

2016

Linderová, I., Scholz, P., & Munduch, M. (2016). Úvod do metodiky výzkumu. Jihlava: VŠPJ.

2014

Linderová, I., & Scholz, P. (2014). Cestovní ruch - Sbírka příkladů. Jihlava: VŠPJ.

Ostatní výsledky

2019

Scholz, P. (2019). Hospitality and Tourism in Transition in Central and Eastern Europe: A Comparative Analysis.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá