Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 305
E-mail zbynek.bures@vspj.cz
Místnost 1P055

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
15:15 - 16:00 jindy po předchozí domluvě

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2018

BUREŠ Zbyněk. The Effect of Complex Acoustic Environment during Early Development on the Responses of Auditory Cortex Neurons in Rats. Neuroscience, 2018, 371, 10. 2. 2018, s. 221-228. ISSN 0306-4522.

2017

BUREŠ Zbyněk. The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system. Hearing Research, 2017, 352, september, s. 1-11. ISSN 0378-5955.
BUREŠ Zbyněk. Auditory Dysfunction in Patients with Huntington’s Disease. Clinical Neurophysiology, 2017, 128, 10, s. 1946-1953. ISSN 1388-2457.

2016

BUREŠ Zbyněk. Cooling of the auditory cortex modifies neuronal activity in the inferior colliculus in rats. Hearing Research, 2016, 332, 1, s. 7-16. ISSN 0378-5955.

2015

BUREŠ Zbyněk. Neural coding of monaural and binaural intensity at low stimulus frequencies. BMC Neuroscience, 2015, 16, Suppl 1, s. 107-109. ISSN 1471-2202.
BUREŠ Zbyněk. Development of the acoustic startle response in rats and its change after early acoustic trauma. Behavioural Brain Research, 2015, 286, 1, s. 212-221. ISSN 0166-4328.

2014

BUREŠ Zbyněk. Acoustical enrichment during early postnatal development changes response properties of inferior colliculus neurons in rats. European Journal of Neuroscience, 2014, 40, 1, s. 3674-3683. ISSN 0953-816X.

2013

BUREŠ Zbyněk. On the precision of neural computation with interaural level differences in the lateral superior olive. Brain Research, 2013, 1536, 1536, s. 16-26. ISSN 0006-8993.
BUREŠ Zbyněk. Microsecond precision of interaural time differences processing in the medial superior olive studied by a computational model. BMC Neuroscience, 2013, 14, Suppl 1, s. 40-41. ISSN 1471-2202.

2012

BUREŠ Zbyněk. The stochastic properties of input spike trains control neuronal arithmetic.. Biological Cybernetics, 2012, 106, 2, s. 111-122. ISSN 03401200.
BUREŠ Zbyněk. Age-related changes in the acoustic startle reflex in Fischer 344 and Long Evans rats. Experimental Gerontology, 2012, 47, 12, s. 966-973. ISSN 0531-5565.
BUREŠ Zbyněk. Enhancements of a mechanical lung simulator for ex vivo measuring of aerosol deposition in lungs. Biomedizinische Technik, 2012, 57, Suppl. 1, s. 799-802. ISSN 0013-5585.
BUREŠ Zbyněk. Differential Distribution of Glycine Receptor Subtypes at the Rat Calyx of Held Synapse. Journal of Neuroscience, 2012, 32, 47, s. 17012-17024. ISSN 0270-6474.

2011

BUREŠ Zbyněk. A computational model for evaluating the interaural disparities using coincidence detection. Journal of the Acoustical Society of America, 2011, 130, 4, s. 2517. ISSN 0001-4966.
BUREŠ Zbyněk. Noise exposure during early development influences the acoustic startle reflex in adult rats. Physiology and Behavior, 2011, 102, 5, s. 453-458. ISSN 0031-9384.

2010

BUREŠ Zbyněk. Noise exposure during early development impairs the processing of sound intensity in adult rats. European Journal of Neuroscience, 2010, 32, 1, s. 155-164. ISSN 1460-9568.

2009

BUREŠ Zbyněk. Brief noise exposure of juvenile rats impairs the development of the response properties of inferior colliculus neurons. European Journal of Neuroscience, 2009, 29, 9, s. 1921-1930. ISSN 1460-9568.

Článek v databázi SCOPUS

2013

BUREŠ Zbyněk. Mechanical and electrical specifications of the active lung simulator i-Lung - Development of I-lung 1.0 to i-Lung 2.0. IFAC papers online, 2013, 12, 1, s. 13-23. ISSN 1474-6670.

2012

BUREŠ Zbyněk. Sensor system development for the novel spontaneous active breathing lung simulator, i-Lung. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 2012, 11, 1, s. 113-118. ISSN 1474-6670.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2013

BUREŠ Zbyněk. PHYSICAL LUNG SIMULATOR FOR EX VIVO MEASURING OF AEROSOL DEPOSITION IN LUNGS. Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 2013, 2013, Vol. 19, 2013, s. 1-7. ISSN 1310-8271.

2012

BUREŠ Zbyněk. Neuronal Representation of Sound Intensity: A Statistical Evaluation. Littera Scripta, 2012, 5, 1, s. 193-204. ISSN 1802-503X.

2011

BUREŠ Zbyněk. Výpočetní model vnitřního ucha podle Zhanga a kol.: vlastnosti a použitelnost. Logos Polytechnikos, 2011, 2, 4, s. 17-29. ISSN 1804-3682.

2010

BUREŠ Zbyněk. Výpočetní model patologické odezvy neuronů colliculus inferior laboratorního potkana po ohlušení v raném stupni vývoje. Logos Polytechnikos, 2010, 1, 4, s. 3-18. ISSN 1804-3682.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2012

BUREŠ Zbyněk. Development of a negative pressure based active lung simulator. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics, MECHATRONIKA 2012. Tištěná verze „print“. Praha: ČVUT FEL. s. 318-323. ISBN 978-80-01-04985-3.

2011

BUREŠ Zbyněk. Overview of the "i-Lung" as Developing Active Lung Simulator Including Respiration Aerosol Measurement. In Proceedings of the 6th IASTED International Conference on Biomechanics. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Pittsburgh: ACTA Press. s. 1-9. ISBN 978-0-88986-903-5.

Ostatní články ve sbornících

2017

BUREŠ Zbyněk. Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci. In SBORNÍK ABSTRAKTŮ XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Tištěná verze „print“. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. s. 15. ISBN 978-80-7394-635-7.

2013

BUREŠ Zbyněk. Mechanisms of neuronal processing of interaural disparities in the lateral superior olive. In FENS Featured Regional Meeting 2013. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Praha: Institute of Experimental Medicine AS CR, v.v.i.. s. 318. ISBN 978-80-260-4881-7.

2011

BUREŠ Zbyněk. A system for control and evaluation of acoustic startle responses on animals. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Praha: Humusoft. s. 27. ISBN 978-80-7080-794-1.
BUREŠ Zbyněk. The Effect of Acoustic Stimulation During the Sensitive Period of Development on the Response Properties of Inferior Colliculus Neurons in the Rat. In Abstracts Of The Thirty-Fourth Annual Midwinter Research Meeting Meeting of the Association for Research in Otolaryngology. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Mt. Royal: Association for Research in Otolaryngology. s. 149. ISSN 0742-3152.
BUREŠ Zbyněk. Evaluation of response areas of auditory neurons. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Praha: Humusoft. s. 26. ISBN 978-80-7080-794-1.
BUREŠ Zbyněk. Persistent influence of the early acoustic environment on inferior colliculus neurons. In Abstracts of the 8th IBRO World Congress Of Neuroscience. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Florencie: International Brain Research Organization. s. 218. ISSN 0000-0000.
BUREŠ Zbyněk. Development of the acoustic startle response in normal and noise-exposed rat pups. In Abstracts of the 8th IBRO World Congress Of Neuroscience. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Florencie: International Brain Research Organization. s. 242. ISSN 0000-0000.

Ostatní knihy a učební texty

2014

BUREŠ Zbyněk. Databázové systémy 1. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Jihlava: VŠPJ, 2014. ISBN 978-80-87035-88-7.
BUREŠ Zbyněk. Databázové systémy 2. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Jihlava: VŠPJ, 2014. ISBN 978-80-87035-89-4.
BUREŠ Zbyněk. Database systems 1. : , 2014.
BUREŠ Zbyněk. Databázové systémy 1 - přednášky. : , 2014.
BUREŠ Zbyněk. Multimédia - přednášky. : , 2014.
BUREŠ Zbyněk. Teoretické základy informatiky - přednášky. : , 2014.

2011

BUREŠ Zbyněk. Databázové systémy 1. : , 2011.

Prototyp nebo funkční vzorek

2017

BUREŠ Zbyněk. Počítačem řízený přístroj pro komplexní vyšetření sluchu.
BUREŠ Zbyněk. Nízkošumový zesilovač pro přesnou kalibraci audiometrických zařízení.

Projekty

Interní grantová soutěž

Realizace normalizovaného umělého ucha pro kalibraci sluchátek

Upravit 02. 01. 2018 - 31. 12. 2018

Realizace normalizovaného umělého ucha pro kalibraci sluchátek                    

** Anotace **
V projektu bude navrženo, realizováno a ověřeno zařízení pro kalibraci sluchátek dle normy ČSN EN 60318-1, tzv. umělé ucho. Přes svoji jednoduchost jsou tato zařízení na trhu velmi nákladná, cena se pohybuje kolem 100 tisíc Kč. Vzhledem k potřebnosti přesné kalibrace sluchátek pro výzkumné i výukové účely VŠPJ je takovéto zařízení velmi žádoucí; dosud bylo při kalibraci sluchátek VŠPJ nutno využívat externích služeb. Hlavním cílem projektu je na základě obecné normy navrhnout konkrétní podobu umělého ucha, zařízení zhotovit a ověřit jeho vlastnosti. Vedlejším cílem projektu je prozkoumat závislost výstupního napětí umělého ucha na poloze sluchátek na uchu a přítlaku. Dalším vedlejším cílem je navrhnout a otestovat metodu ověřování vlastností umělého ucha. Výstupem projektu je jednak vlastní zařízení a jeho výrobní dokumentace, dále pak zjištěná závislost výstupu ucha na způsobu nasazení sluchátek a návrh testovací metody. Zjištěné teoretické informace budou publikovány ve vhodném periodiku.

** Časový plán **
únor 2018 - březen 2018: návrh konkrétní podoby umělého ucha, příprava dokumentace
březen 2018 - červen 2018: realizace zařízení
červenec 2018 - říjen 2018: návrh testovací metody, ověření vlastností umělého ucha, realizace experimentů
listopad 2018 - prosinec 2018: zpracování dat, příprava publikací a publikace

** Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit **
1) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. - odborník v oblasti slyšení a akustiky (14 publikací v časopisech s IF v této oblasti); koordinace projektu, konceptuální návrh umělého ucha, návrh měřicích metod, realizace experimentů, příprava publikací
2) Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D - odborník v oblasti technické dokumentace a CAD; technický návrh umělého ucha, příprava technické dokumentace, dohled nad realizací zařízení, realizace experimentů, příprava publikací

** Způsob naplňování prioritních oblastí a) - e) z § 3, odst. 4 **
1) naplňování bodu a): obohacení výuky předmětů s tematikou zpracování signálu a zvuku (např. Multimédia, Multimediální a studiová technika, studentské projekty) o důležitou problematiku kalibrace měřicích přístrojů
2) naplňování bodu b): publikace zjištěných dat v odborném periodiku minimálně na národní úrovni

** Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti **
1) Kovový materiál pro obrábění, konektory, apod.: 6000Kč - základní materiál, z něhož bude zařízení vyrobeno
2) Cestovné: 6000Kč - cestovné Praha-Jihlava nutné pro pracovní schůzky a převozy měřicí aparatury pro účely kalibrace a testování         
3) Kovoobráběcí služby, pokovení, apod.: 27000Kč - externě zajišťované služby, které nelze realizovat na VŠPJ

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Celková částka: 50000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá