Vizitka akademického pracovníka

Fotografie doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Jméno a příjmení doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 305
E-mail zbynek.bures@vspj.cz
Místnost 1P055

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
09:45 - 10:30 Budu rád, když se student předem ohlásí e-mailem.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2018

Pysanenko, K., Bureš, Z., Lindovský, J., & Syka, J. (2018). The Effect of Complex Acoustic Environment during Early Development on the Responses of Auditory Cortex Neurons in Rats. Neuroscience, 371(10. 2. 2018), 221-228. doi: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.11.049
Bureš, Z., Pysanenko, K., Lindovský, J., & Syka, J. (2018). Acoustical Enrichment during Early Development Improves Response Reliability in the Adult Auditory Cortex of the Rat. NEURAL PLASTICITY, 2018(5903720), 1-11. doi: https://doi.org/10.1155/2018/5903720

2017

Profant, O., Roth, J., Bureš, Z., Balogová, Z., Lišková, I., Betka, J., & Syka, J. (2017). Auditory Dysfunction in Patients with Huntington’s Disease. Clinical Neurophysiology, 128(10), 1946-1953.
Bureš, Z., Popelář, J., & Syka, J. (2017). The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system. Hearing Research, 352(september), 1-11. doi: 10.1016/j.heares.2016.03.008

2016

Popelář, J., Šuta, D., Lindovský, J., Bureš, Z., Pysanenko, K., Chumak, T., & Syka, J. (2016). Cooling of the auditory cortex modifies neuronal activity in the inferior colliculus in rats. Hearing Research, 332(1), 7-16.

2015

Rybalko, N., Chumak, T., Bureš, Z., Popelář, J., Šuta, D., & Syka, J. (2015). Development of the acoustic startle response in rats and its change after early acoustic trauma. Behavioural Brain Research, 286(1), 212-221.
Bureš, Z., & Maršálek, P. (2015). Neural coding of monaural and binaural intensity at low stimulus frequencies. BMC Neuroscience, 16(Suppl 1), 107-109.

2014

Bureš, Z., Bartošová, J., Lindovský, J., Chumak, T., Popelář, J., & Syka, J. (2014). Acoustical enrichment during early postnatal development changes response properties of inferior colliculus neurons in rats. European Journal of Neuroscience, 40(1), 3674-3683.

2013

Bureš, Z., & Maršálek, P. (2013). On the precision of neural computation with interaural level differences in the lateral superior olive. Brain Research, 1536(1536), 16-26.
Maršálek, P., & Bureš, Z. (2013). Microsecond precision of interaural time differences processing in the medial superior olive studied by a computational model. BMC Neuroscience, 14(Suppl 1), 40-41.

2012

Bureš, Z. (2012). The stochastic properties of input spike trains control neuronal arithmetic.. Biological Cybernetics, 106(2), 111-122.
Rybalko, N., Bureš, Z., Burianová, J., Popelář, J., Poon, P., & Syka, J. (2012). Age-related changes in the acoustic startle reflex in Fischer 344 and Long Evans rats. Experimental Gerontology, 47(12), 966-973.
Hruskova, B., Trojanova, J., Kulik, A., Kralikova, M., Pysanenko, K., Bureš, Z., Syka, J., Trussell, L., & Turecek, R. (2012). Differential Distribution of Glycine Receptor Subtypes at the Rat Calyx of Held Synapse. Journal of Neuroscience, 32(47), 17012-17024.
Steiner, T., Forjan, M., Kopp, T., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2012). Enhancements of a mechanical lung simulator for ex vivo measuring of aerosol deposition in lungs. Biomedizinische Technik, 57(Suppl. 1), 799-802.

2011

Bureš, Z. (2011). A computational model for evaluating the interaural disparities using coincidence detection. Journal of the Acoustical Society of America, 130(4), 2517.
Rybalko, N., Bureš, Z., Burianová, J., Popelář, J., Grécová, J., & Syka, J. (2011). Noise exposure during early development influences the acoustic startle reflex in adult rats. Physiology and Behavior, 102(5), 453-458.

2010

Bureš, Z., Grécová, J., Popelář, J., & Syka, J. (2010). Noise exposure during early development impairs the processing of sound intensity in adult rats. European Journal of Neuroscience, 32(1), 155-164.

2009

Grécová, J., Bureš, Z., Popelář, J., Šuta, D., & Syka, J. (2009). Brief noise exposure of juvenile rats impairs the development of the response properties of inferior colliculus neurons. European Journal of Neuroscience, 29(9), 1921-1930.

Článek v databázi SCOPUS

2013

David, V., Forjan, M., Steiner, T., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2013). Mechanical and electrical specifications of the active lung simulator i-Lung - Development of I-lung 1.0 to i-Lung 2.0. IFAC papers online, 12(1), 13-23.

2012

Forjan, M., Stiglbrunner, K., Steiner, T., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2012). Sensor system development for the novel spontaneous active breathing lung simulator, i-Lung. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 11(1), 113-118.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2013

Zezulka, F., Drauschke, A., Bureš, Z., Krejčí, I., Balcar, J., & Procházka, M. (2013). PHYSICAL LUNG SIMULATOR FOR EX VIVO MEASURING OF AEROSOL DEPOSITION IN LUNGS. Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 2013(Vol. 19, 2013), 1-7.

2012

Bureš, Z. (2012). Neuronal Representation of Sound Intensity: A Statistical Evaluation. Littera Scripta, 5(1), 193-204.

2011

Bureš, Z. (2011). Výpočetní model vnitřního ucha podle Zhanga a kol.: vlastnosti a použitelnost. Logos Polytechnikos, 2(4), 17-29.

2010

Bureš, Z. (2010). Výpočetní model patologické odezvy neuronů colliculus inferior laboratorního potkana po ohlušení v raném stupni vývoje. Logos Polytechnikos, 1(4), 3-18.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2012

Steiner, T., Forjan, M., Traxler, L., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2012). Development of a negative pressure based active lung simulator. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics, MECHATRONIKA 2012 (318-323). Praha: ČVUT FEL.

2011

Forjan, M., Stiglbrunner, K., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2011). Overview of the "i-Lung" as Developing Active Lung Simulator Including Respiration Aerosol Measurement. In Proceedings of the 6th IASTED International Conference on Biomechanics (1-9). Pittsburgh: ACTA Press.

Ostatní články ve sbornících

2017

Bureš, Z. (2017). Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci. In SBORNÍK ABSTRAKTŮ XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (15). České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2013

Bureš, Z., & Maršálek, P. (2013). Mechanisms of neuronal processing of interaural disparities in the lateral superior olive. In FENS Featured Regional Meeting 2013 (318). Praha: Institute of Experimental Medicine AS CR, v.v.i.

2011

Bureš, Z., Grécová, J., Chumak, T., Popelář, J., & Syka, J. (2011). The Effect of Acoustic Stimulation During the Sensitive Period of Development on the Response Properties of Inferior Colliculus Neurons in the Rat. In Abstracts Of The Thirty-Fourth Annual Midwinter Research Meeting Meeting of the Association for Research in Otolaryngology (149). Mt. Royal: Association for Research in Otolaryngology.
Bartošová, J., Bureš, Z., Chumak, T., Popelář, J., & Syka, J. (2011). Persistent influence of the early acoustic environment on inferior colliculus neurons. In Abstracts of the 8th IBRO World Congress Of Neuroscience (218). Florencie: International Brain Research Organization.
Rybalko, N., Chumak, T., Popelář, J., Bureš, Z., & Syka, J. (2011). Development of the acoustic startle response in normal and noise-exposed rat pups. In Abstracts of the 8th IBRO World Congress Of Neuroscience (242). Florencie: International Brain Research Organization.
Bureš, Z. (2011). Evaluation of response areas of auditory neurons. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011 (26). Praha: Humusoft.
Bureš, Z. (2011). A system for control and evaluation of acoustic startle responses on animals. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011 (27). Praha: Humusoft.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Bureš, Z. (2014). Databázové systémy 2. Jihlava: VŠPJ.
Bureš, Z. (2014). Databázové systémy 1. Jihlava: VŠPJ.
Bureš, Z. (2014). Database systems 1. : .
Bureš, Z. (2014). Databázové systémy 1 - přednášky. : .
Bureš, Z. (2014). Teoretické základy informatiky - přednášky. : .
Bureš, Z. (2014). Multimédia - přednášky. : .

2011

Bureš, Z. (2011). Databázové systémy 1. : .

Prototyp nebo funkční vzorek

2017

Bureš, Z., & Jiří, B. (2017). Nízkošumový zesilovač pro přesnou kalibraci audiometrických zařízení.
Bureš, Z. (2017). Počítačem řízený přístroj pro komplexní vyšetření sluchu.

Projekty

Interní grantová soutěž

Realizace normalizovaného umělého ucha pro kalibraci sluchátek

Upravit 02. 01. 2018 - 31. 12. 2018

Realizace normalizovaného umělého ucha pro kalibraci sluchátek                    

** Anotace **
V projektu bude navrženo, realizováno a ověřeno zařízení pro kalibraci sluchátek dle normy ČSN EN 60318-1, tzv. umělé ucho. Přes svoji jednoduchost jsou tato zařízení na trhu velmi nákladná, cena se pohybuje kolem 100 tisíc Kč. Vzhledem k potřebnosti přesné kalibrace sluchátek pro výzkumné i výukové účely VŠPJ je takovéto zařízení velmi žádoucí; dosud bylo při kalibraci sluchátek VŠPJ nutno využívat externích služeb. Hlavním cílem projektu je na základě obecné normy navrhnout konkrétní podobu umělého ucha, zařízení zhotovit a ověřit jeho vlastnosti. Vedlejším cílem projektu je prozkoumat závislost výstupního napětí umělého ucha na poloze sluchátek na uchu a přítlaku. Dalším vedlejším cílem je navrhnout a otestovat metodu ověřování vlastností umělého ucha. Výstupem projektu je jednak vlastní zařízení a jeho výrobní dokumentace, dále pak zjištěná závislost výstupu ucha na způsobu nasazení sluchátek a návrh testovací metody. Zjištěné teoretické informace budou publikovány ve vhodném periodiku.

** Časový plán **
únor 2018 - březen 2018: návrh konkrétní podoby umělého ucha, příprava dokumentace
březen 2018 - červen 2018: realizace zařízení
červenec 2018 - říjen 2018: návrh testovací metody, ověření vlastností umělého ucha, realizace experimentů
listopad 2018 - prosinec 2018: zpracování dat, příprava publikací a publikace

** Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit **
1) doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. - odborník v oblasti slyšení a akustiky (14 publikací v časopisech s IF v této oblasti); koordinace projektu, konceptuální návrh umělého ucha, návrh měřicích metod, realizace experimentů, příprava publikací
2) Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D - odborník v oblasti technické dokumentace a CAD; technický návrh umělého ucha, příprava technické dokumentace, dohled nad realizací zařízení, realizace experimentů, příprava publikací

** Způsob naplňování prioritních oblastí a) - e) z § 3, odst. 4 **
1) naplňování bodu a): obohacení výuky předmětů s tematikou zpracování signálu a zvuku (např. Multimédia, Multimediální a studiová technika, studentské projekty) o důležitou problematiku kalibrace měřicích přístrojů
2) naplňování bodu b): publikace zjištěných dat v odborném periodiku minimálně na národní úrovni

** Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti **
1) Kovový materiál pro obrábění, konektory, apod.: 6000Kč - základní materiál, z něhož bude zařízení vyrobeno
2) Cestovné: 6000Kč - cestovné Praha-Jihlava nutné pro pracovní schůzky a převozy měřicí aparatury pro účely kalibrace a testování         
3) Kovoobráběcí služby, pokovení, apod.: 27000Kč - externě zajišťované služby, které nelze realizovat na VŠPJ

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Celková částka: 50000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá