Vizitka provozního pracovníka

Požadovaný zaměstnanec nebyl nalezen

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2021

Bureš, Z., Pysanenko, K., & Syka, J. (2021). Age-related changes in the temporal processing of acoustical signals in the auditory cortex of rats. Hearing Research, 402(108025), 1-9. doi: 10.1016/j.heares.2020.108025
Chumak, T., Tóthová, D., Filová, I., Bureš, Z., Popelář, J., Pavlínková, G., & Syka, J. (2021). Overexpression of Isl1 under the Pax2 Promoter, Leads to Impaired Sound Processing and Increased Inhibition in the Inferior Colliculus. International Journal of Molecular Sciences, 22(9), 4507. doi: 10.3390/ijms22094507
Profant, O., Bureš, Z., Balogová, Z., Betka, J., Fík, Z., Chovanec, M., & Voráček, J. (2021). Decision making on vestibular schwannoma treatment: predictions based on machine-learning analysis. Scientific Reports, 11(18376 (2021)), 1-14. doi: 10.1038/s41598-021-97819-x
Pysanenko, K., Rybalko, N., Bureš, Z., Šuta, D., Lindovský, J., & Syka, J. (2021). Acoustically Enriched Environment during the Critical Period of Postnatal Development Positively Modulates Gap Detection and Frequency Discrimination Abilities in Adult Rats. Neural Plasticity, 2021(6611922), 1-12. doi: 10.1155/2021/6611922

2019

Rybalko, N., Mitrovic, D., Šuta, D., Bureš, Z., Popelář, J., & Syka, J. (2019). Behavioral evaluation of auditory function abnormalities in adult rats with normal hearing thresholds that were exposed to noise during early development. Physiology & Behavior, 210(112620), 1-8. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112620
Bureš, Z., Profant, O., Svobodová, V., Tóthová, D., Vencovský, V., & Syka, J. (2019). Speech Comprehension and Its Relation to Other Auditory Parameters in Elderly Patients With Tinnitus. FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, 11(219), 1-12. doi: 10.3389/fnagi.2019.00219
Profant, O., Jilek, M., Bureš, Z., Vencovský, V., Kuchárová, D., Svobodová, V., Korynta, J., & Syka, J. (2019). Functional age-related changes within the human auditory system studied by audiometric examination. Frontiers in Aging Neuroscience, 11(26), 1-16. doi: 10.3389/fnagi.2019.00026

2018

Bureš, Z., Pysanenko, K., Lindovský, J., & Syka, J. (2018). Acoustical Enrichment during Early Development Improves Response Reliability in the Adult Auditory Cortex of the Rat. NEURAL PLASTICITY, 2018(5903720), 1-11. doi: 10.1155/2018/5903720
Pysanenko, K., Bureš, Z., Lindovský, J., & Syka, J. (2018). The Effect of Complex Acoustic Environment during Early Development on the Responses of Auditory Cortex Neurons in Rats. Neuroscience, 371(10. 2. 2018), 221-228. doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.11.049

2017

Profant, O., Roth, J., Bureš, Z., Balogová, Z., Lišková, I., Betka, J., & Syka, J. (2017). Auditory Dysfunction in Patients with Huntington’s Disease. Clinical Neurophysiology, 128(10), 1946-1953.
Bureš, Z., Popelář, J., & Syka, J. (2017). The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system. Hearing Research, 352(september), 1-11. doi: 10.1016/j.heares.2016.03.008

2016

Popelář, J., Šuta, D., Lindovský, J., Bureš, Z., Pysanenko, K., Chumak, T., & Syka, J. (2016). Cooling of the auditory cortex modifies neuronal activity in the inferior colliculus in rats. Hearing Research, 332(1), 7-16.

2015

Rybalko, N., Chumak, T., Bureš, Z., Popelář, J., Šuta, D., & Syka, J. (2015). Development of the acoustic startle response in rats and its change after early acoustic trauma. Behavioural Brain Research, 286(1), 212-221.
Bureš, Z., & Maršálek, P. (2015). Neural coding of monaural and binaural intensity at low stimulus frequencies. BMC Neuroscience, 16(Suppl 1), 107-109.

2014

Bureš, Z., Bartošová, J., Lindovský, J., Chumak, T., Popelář, J., & Syka, J. (2014). Acoustical enrichment during early postnatal development changes response properties of inferior colliculus neurons in rats. European Journal of Neuroscience, 40(1), 3674-3683.

2013

Bureš, Z., & Maršálek, P. (2013). On the precision of neural computation with interaural level differences in the lateral superior olive. Brain Research, 1536(1536), 16-26.
Maršálek, P., & Bureš, Z. (2013). Microsecond precision of interaural time differences processing in the medial superior olive studied by a computational model. BMC Neuroscience, 14(Suppl 1), 40-41.

2012

Hruskova, B., Trojanova, J., Kulik, A., Kralikova, M., Pysanenko, K., Bureš, Z., Syka, J., Trussell, L., & Turecek, R. (2012). Differential Distribution of Glycine Receptor Subtypes at the Rat Calyx of Held Synapse. Journal of Neuroscience, 32(47), 17012-17024.
Bureš, Z. (2012). The stochastic properties of input spike trains control neuronal arithmetic.. Biological Cybernetics, 106(2), 111-122.
Steiner, T., Forjan, M., Kopp, T., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2012). Enhancements of a mechanical lung simulator for ex vivo measuring of aerosol deposition in lungs. Biomedizinische Technik, 57(Suppl. 1), 799-802.
Rybalko, N., Bureš, Z., Burianová, J., Popelář, J., Poon, P., & Syka, J. (2012). Age-related changes in the acoustic startle reflex in Fischer 344 and Long Evans rats. Experimental Gerontology, 47(12), 966-973.

2011

Rybalko, N., Bureš, Z., Burianová, J., Popelář, J., Grécová, J., & Syka, J. (2011). Noise exposure during early development influences the acoustic startle reflex in adult rats. Physiology and Behavior, 102(5), 453-458.
Bureš, Z. (2011). A computational model for evaluating the interaural disparities using coincidence detection. Journal of the Acoustical Society of America, 130(4), 2517.

2010

Bureš, Z., Grécová, J., Popelář, J., & Syka, J. (2010). Noise exposure during early development impairs the processing of sound intensity in adult rats. European Journal of Neuroscience, 32(1), 155-164.

2009

Grécová, J., Bureš, Z., Popelář, J., Šuta, D., & Syka, J. (2009). Brief noise exposure of juvenile rats impairs the development of the response properties of inferior colliculus neurons. European Journal of Neuroscience, 29(9), 1921-1930.

Článek v databázi SCOPUS

2013

David, V., Forjan, M., Steiner, T., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2013). Mechanical and electrical specifications of the active lung simulator i-Lung - Development of I-lung 1.0 to i-Lung 2.0. IFAC papers online, 12(1), 13-23.

2012

Forjan, M., Stiglbrunner, K., Steiner, T., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2012). Sensor system development for the novel spontaneous active breathing lung simulator, i-Lung. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 11(1), 113-118.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2013

Zezulka, F., Drauschke, A., Bureš, Z., Krejčí, I., Balcar, J., & Procházka, M. (2013). PHYSICAL LUNG SIMULATOR FOR EX VIVO MEASURING OF AEROSOL DEPOSITION IN LUNGS. Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 2013(Vol. 19, 2013), 1-7.

2012

Bureš, Z. (2012). Neuronal Representation of Sound Intensity: A Statistical Evaluation. Littera Scripta, 5(1), 193-204.

2011

Bureš, Z. (2011). Výpočetní model vnitřního ucha podle Zhanga a kol.: vlastnosti a použitelnost. Logos Polytechnikos, 2(4), 17-29.

2010

Bureš, Z. (2010). Výpočetní model patologické odezvy neuronů colliculus inferior laboratorního potkana po ohlušení v raném stupni vývoje. Logos Polytechnikos, 1(4), 3-18.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2012

Steiner, T., Forjan, M., Traxler, L., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2012). Development of a negative pressure based active lung simulator. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics, MECHATRONIKA 2012 (318-323). Praha: ČVUT FEL.

2011

Forjan, M., Stiglbrunner, K., Bureš, Z., & Drauschke, A. (2011). Overview of the "i-Lung" as Developing Active Lung Simulator Including Respiration Aerosol Measurement. In Proceedings of the 6th IASTED International Conference on Biomechanics (1-9). Pittsburgh: ACTA Press.

Ostatní články ve sbornících

2017

Bureš, Z. (2017). Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci. In SBORNÍK ABSTRAKTŮ XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (15). České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2013

Bureš, Z., & Maršálek, P. (2013). Mechanisms of neuronal processing of interaural disparities in the lateral superior olive. In FENS Featured Regional Meeting 2013 (318). Praha: Institute of Experimental Medicine AS CR, v.v.i.

2011

Bureš, Z. (2011). A system for control and evaluation of acoustic startle responses on animals. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011 (27). Praha: Humusoft.
Rybalko, N., Chumak, T., Popelář, J., Bureš, Z., & Syka, J. (2011). Development of the acoustic startle response in normal and noise-exposed rat pups. In Abstracts of the 8th IBRO World Congress Of Neuroscience (242). Florencie: International Brain Research Organization.
Bureš, Z. (2011). Evaluation of response areas of auditory neurons. In 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011 (26). Praha: Humusoft.
Bureš, Z., Grécová, J., Chumak, T., Popelář, J., & Syka, J. (2011). The Effect of Acoustic Stimulation During the Sensitive Period of Development on the Response Properties of Inferior Colliculus Neurons in the Rat. In Abstracts Of The Thirty-Fourth Annual Midwinter Research Meeting Meeting of the Association for Research in Otolaryngology (149). Mt. Royal: Association for Research in Otolaryngology.
Bartošová, J., Bureš, Z., Chumak, T., Popelář, J., & Syka, J. (2011). Persistent influence of the early acoustic environment on inferior colliculus neurons. In Abstracts of the 8th IBRO World Congress Of Neuroscience (218). Florencie: International Brain Research Organization.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Bureš, Z. (2014). Multimédia - přednášky. : .
Bureš, Z. (2014). Databázové systémy 1. Jihlava: VŠPJ.
Bureš, Z. (2014). Databázové systémy 2. Jihlava: VŠPJ.
Bureš, Z. (2014). Teoretické základy informatiky - přednášky. : .
Bureš, Z. (2014). Database systems 1. : .
Bureš, Z. (2014). Databázové systémy 1 - přednášky. : .

2011

Bureš, Z. (2011). Databázové systémy 1. : .

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

2020

Bureš, Z. (2020). Zvukové rozhraní pro mobilní měřicí aparaturu pro vyšetření sluchových funkcí u lidí.

Prototyp nebo funkční vzorek

2021

Bureš, Z. (2021). Mobilní audiometr pro platformu Android.

2017

Bureš, Z. (2017). Počítačem řízený přístroj pro komplexní vyšetření sluchu.
Bureš, Z., & Jiří, B. (2017). Nízkošumový zesilovač pro přesnou kalibraci audiometrických zařízení.

Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy

2021

Dubnová, M., Gabrielová, J., Bicková, L., Křížová, T., Bendová, O., & Bureš, Z. (2021). Metodika individuálního plánování péče o seniory se sluchovou vadou.

Software

2021

Musil, M., & Bureš, Z. (2021). Software pro mobilní audiometrii na platformě Android.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá