Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 151
E-mail zamkova@vspj.cz
Místnost 2N006

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
13:30 - 14:30 Platí pro výukovou část semestru. Konzultace se uskuteční vždy na základě předchozí dohody e-mailem. Po dohodě je možné sejít se i mimo tento termín (např. ZOOM, MS Teams).

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9713-5435

Článek v databázi Web of Science

2023

Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Činčalová, S., & Stolín, R. (2023). Consumers’ Behavior in the Field of Organic Agriculture and Food Products during the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic: Focus on a Comparison of Hyper-, Super- and Farmers’ Markets and Direct Purchases from Producers. Agriculture, 13(4), 811. doi: 10.3390/agriculture13040811
Procházka, P., Maitah, M., Mullen, K., Honig, V., Soukupová, J., Zámková, M., Rojík, S., Smutka, L., Cabelková, I., Hinke, J., Dvorak, M., & Sanová, P. (2023). Factors Influencing Farm-Land Value in the Czech Republic. Agronomy, 13(3), 892. doi: 10.3390/agronomy13030892

2022

Rojík, S., Zámková, M., Chalupová, M., Pilař, L., Prokop, M., Stolín, R., Malec, K., Appiah-Kubi, S., Maitah, M., Dziekański, P., & Prus, P. (2022). Pre-COVID-19 Organic Market in the European Union-Focus on the Czech, German, and Slovak Markets. Agriculture, 12(1), 82. doi: 10.3390/agriculture12010082
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., & Stolín, R. (2022). Factors Affecting the International Flight Delays and Their Impact on Airline Operation and Management and Passenger Compensations Fees in Air Transport Industry: Case Study of a Selected Airlines in Europe. Sustainability, 14(22), 1-16. doi: 10.3390/su142214763
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Činčalová, S., & Stolín, R. (2022). Czech Consumers' Preference for Organic Products in Online Grocery Stores during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(20), 1-14. doi: 10.3390/ijerph192013316

2021

Zámková, M., Rojík, S., Pilař, L., Chalupová, M., Prokop, M., Stolín, R., Dziekański, P., & Maitah, M. (2021). Customer Preferences for Organic Agriculture Produce in the Czech Republic: 2016 and 2019. Agriculture, 11(10), 968. doi: 10.3390/agriculture11100968

2013

Zámková, M., & Blašková, V. (2013). The differences in the marketability of organic products in Greece and the Czech Republic. AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMĚDĚLSKÁ EKONOMIKA, 59(5), 219-226.

Článek v databázi SCOPUS

2022

Gabrielová, J., Dubnová, M., Zámková, M., Černá, M., Řezníková, V., & Prokop, M. (2022). Characteristics of Long-Term Clients of Social Work in Municipalities in the Vysočina Region. Sociální práce, 22(1), 105-120.

2021

Zámková, M., Střelec, L., Prokop, M., & Stolín, R. (2021). Flight Delay Causes at Selected Visegrad Group International Airports. European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT), 7(1), 91-108. doi: 10.11118/ejobsat.2021.003

2020

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Non-parametric anova methods applied on students' performance development in course of statistics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), 281-289. doi: 10.11118/actaun202068010281

2018

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2018). A profile of the organic produce consumer. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(4), 1043-1052. doi: 10.11118/actaun201866041043

2017

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Increasing the Success Rate in Mathematics at the College of Polytechnics Jihlava (Czech Republic) as a Result of the Implementation of Support Measures. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(speccial issue), 142-150.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Factors Influencing Flight Delays of a European Airline. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5), 1799-1807. doi: 10.11118/actaun201765051799

2016

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). Development of the success rate in mathematics 1 at the college of polytechnics Jihlava (Czech Republic) in 2006–2015. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(speccial issue), 700-708.

2015

Zámková, M., & Prokop, M. (2015). The Evaluation of Factors Influencing Flights Delay at Czech International Airports. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2187-2196. doi: 10.11118/actaun201563062187

2014

Zámková, M., & Prokop, M. (2014). Comparison of Consumer Behavior of Slovaks and Czechs in the Market of Organic Products by Using Correspondence Analysis. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(4), 783-795. doi: 10.11118/actaun201462040783

2013

Zámková, M., & Blašková, V. (2013). Factors affecting Students' Attitude towards introduction of tuition fees for higher education in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(7), 2939-2949. doi: 10.11118/actaun201361072939
Zámková, M., & Prokop, M. (2013). Consumer behaviour of students when shopping for organic food in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(4), 1191-1201. doi: 10.11118/actaun201361041191

2012

Zámková, M., & Blašková, V. (2012). The popularity of bio products among young people in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 15(2), 475-480.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). THE FACTORS INFLUENCING THE MATHEMATICS EXAM SUCCESS RATE IN THE STUDY PROGRAMMES TAUGHT AT THE COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA (2006–2015). Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9(3), 52-59. doi: 10.7160/eriesj.2016.090301

2015

Zámková, M., & Prokop, M. (2015). Příčiny a finanční důsledky zpoždění letů v České republice. Acta academica karviniensia, 15(3), 110-120.

2013

Zámková, M. (2013). Souhlasíte se zavedením školného?. MUNDUS SYMBOLICUS, 21(1), 41-50.

2012

Zámková, M. (2012). Evaluation of the shopping behaviour of Czech consumers in area of organic food. MUNDUS SYMBOLICUS, 20(1), 51-62.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Stolín, R., & Střelec, L. (2020). Methods for categorical data analysis: Illustrating consumer behaviour with relation to organic produce. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIX. TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR (426-433). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Stolín, R., & Střelec, L. (2020). Selected Methods of Categorical Data Analysis and Their Application in Consumer Behaviour Research. In 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (656-661). Brno: Published by Mendel University Publishing Center.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Monitoring Students’ Success Rate in College Statistics with Categorical Data Analysis. In AIP Conference Proceedings, Volume 2293 (Article number 420053). Greece: American Institute of Physics Inc. doi: 10.1063/5.0026575

2019

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). A study of consumer shopping preferences based οn correspondence analysis and contingency tables. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400008). Greece: American Institute of Physics Inc. doi: 10.1063/1.5114422
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). A review of flight delay causes at Spanish airports based on statistical analysis of categorical data. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400009). Greece: American Institute of Physics Inc. doi: 10.1063/1.5114423
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). On the way to better grades in mathematics at the College of Polytechnics in Jihlava. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400010). Greece: American Institute of Physics. doi: 10.1063/1.5114424

2016

Zámková, M., & Prokop, M. (2016). The evaluation of factors influencing flight delay at popular destinations of Czech tourists. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings (910-915). Liberec: Technical University of Liberec.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). Mathematics exam succes rate at the College of Polytechnics Jihlava (2006-2015). In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (674-681). Praha: Czech University of Life Science Prague.

2014

Zámková, M., & Prokop, M. (2014). Consumer behaviour of young people from Slovak Republic on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis. In Mathematical Methods in Economics 2014 (1113-1118). Olomouc: Palacký University.
Zámková, M., & Blašková, V. (2014). MATHEMATICS-1 EXAM SUCCESS RATE AT THE FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS OF MENDEL UNIVERSITY FROM 2008-2012. In EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2014 (905-911). Prague, CZECH REPUBLIC: Czech Univ Life Sci, Fac Econ & Management.

2013

Zámková, M., & Blašková, V. (2013). Identification of factors affecting birth rate in Czech Republic. In AIP Conference Proceedings (1871-1874). Greece: American Institute of Physics. doi: 10.1063/1.4825895
Zámková, M., & Prokop, M. (2013). The monitoring of consumers behavior on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis. In Mathematical Methods in Economics 2013 (1035-1040). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Zámková, M., & Blašková, V. (2013). COMPARING THE VIEWS ON TUITION FEE INTRODUCTION OF BRNO UNIVERSITY STUDENTS. In EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2013 (671-679). Prague, CZECH REPUBLIC: Czech Univ Life Sci Prague, Fac Econ & Management; Czech Univ Life Sci Prague, Dept Syst Engn.

Ostatní články ve sbornících

2023

Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Rojík Fulnečková, P., & Kauerová, L. (2023). PURCHASE OF ORGANIC FOODS IN THE CZECH REPUBLIC FROM CONSUMERS 'PERSPECTIVES: WHY CONSUMERS DO NOT BUY THE LABELED FOODS. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference COMPETITION (227-234). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2022

Rojík, S., Zámková, M., Chalupová, M., Rojík Fulnečková, P., Prokop, M., Kauerová, L., & Bártlová, M. (2022). Brand Awareness of the Regional Food Královéhradecký kraj: Customers Point of View in 2020. In Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION (281 - 289). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2021

Rojík, S., Zámková, M., Chalupová, M., Prokop, M., Stolín, R., & Kauerová, L. (2021). On-line Purchases of Organic Food in the Context of the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXX. (240-247). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Rojík, S., Chalupová, M., Zámková, M., Prokop, M., & Kauerová, L. (2021). Positioning of the Krušnohoří regionální produkt brand by customer's perspective. In Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION (369-376). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2012

Vondra, J., & Zámková, M. (2012). Zhodnocení názorů VŠ studentů na zavedení školného. In Setkání učitelů matematiky (199-205). Plzeň: Vydavatelský servis.
Zámková, M. (2012). Zhodnocení oblíbenosti biopotravin u mladší generace Čechů. In Matematika v ekonomické praxi (93-99). Jihlava: VŠPJ.

2011

Zámková, M. (2011). Remarkable applications of Fibonacci numbers. In Proceedings of the 4th International scientific conference for Ph.D. students and young scientists (1269-1279). Karvina: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina.
Zámková, M. (2011). Motivační úlohy z Liber abaci. In XXIX. International Colloquium on the Management of Educational Process (324-332). Brno: University of Defence.
Zámková, M. (2011). Fibonacci numbers, Golden section and Fibonacci retracement. In MUNDUS SYMBOLICUS (97-106). Praha: Oeconimica.
Zámková, M. (2011). Fibonacci and Lucas numbers with applications - economy, arts, architecture, .... In Enterprise and Competitive Environment (1075-1089). Bučovice: Martin Stříž Publishing.
Zámková, M., & Jelínková, I. (2011). The Assessment of Leisure-time of Students with Respect to Future Entry into the Labor Market. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students (967-976). Brno: Publishing Centre of Mendel University in Brno.

2010

Zámková, M. (2010). Fibonacciho čísla a důkazy beze slov. In Setkání učitelů matematiky (139-144). Plzeň: Vydavatelský servis Plzeň.

Ostatní knihy a učební texty

2015

Hojdarová, M., Pasáčková, J., & Zámková, M. (2015). Matematika 2. VŠPJ Jihlava: VŠPJ.

2014

Hojdarová, M., Pasáčková, J., & Zámková, M. (2014). Matematika 1 pro finance a cestovní ruch. VŠPJ Jihlava: VŠPJ Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá