Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra zdravotnických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 233
E-mail cetlova@vspj.cz
Místnost 2N065

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
12:20 - 13:20

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2021

Holubová, A., Chlupáčová, L., Cetlová, L., Cremers, N., & Pokorná, A. (2021). Medical Grade Honey as an alternative treatment for antibiotics in non-healing wounds – a prospective case series. Antibiotics, 10(8), 1-18. doi: 10.3390/antibiotics10080918

2019

Pokorná, A., Pospíšil, M., Mužík, J., Kučerová, J., Štrombachová, V., Búřilová, P., & Cetlová, L. (2019). Pilot analysis of pressure ulcer-nationwide data from central adverse event reporting system. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 115(82), S8-S14. doi: 10.14735/amcsnn2019S8

2018

Cetlová, L., Antalová, N., Pokorná, A., Hokynková, A., & Turek, J. (2018). Factors influencing recurrence of the pressure ulcers after plastic surgery - retrospective analysis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 114(81), 1-6. doi: 10.14735/amcsnn2018S1

2017

Koutná, M., Pokorná, A., Nováková, L., & Cetlová, L. (2017). Validizace ošetřovatelské diagnózy akutní a chronická bolest dle NANDA International u pacientů s ránou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 80(1), 54-60. doi: 10.14735/amcsnn2017S54

Článek v databázi SCOPUS

2021

Slabíková, I., Nováková, L., Cetlová, L., Dvořáková, V., & Pokorná, A. (2021). Questionnaire survey: The process of quality management in the preanalytical phase of laboratory examination in the department of joint laboratories. KONTAKT – Journal of nursing and social sciences related to health and illness, 2021.003(23), 33-39. doi: 10.32725/kont.2021.003
Búřilová, P., Pospíšil, M., Dolanová, D., Rittichová, J., Kučerová, J., Štrombachová, V., Mužík, J., Cetlová, L., & Pokorná, A. (2021). Adherence to hand hygiene in a hospital setting - a questionnaire survey focused on compliance with the use of gloves. KONTAKT – Journal of nursing and social sciences related to health and illness, 23(006), 3-7. doi: 10.32725/kont.2021.006

2019

Vácová, J., Brabcová, I., Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2019). Rizikové faktory pádů hospitalizovaných pacientů. Praktický lékař, 99(4), 139 - 146.

2016

Hudáková, Z., Zieba, H., Lizis, P., Dvořáková, V., Cetlová, L., Friediger, T., & Kobza, W. (2016). Evaluation of the effects of a physiotherapy program on quality of life in females after unilateral total knee arthroplasty: a prospective study. The Journal of Physical Therapy Science, 28(5), 1412-1417. doi: 10.1589/jpts.28.1412

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Nagórska, M., Gugała, B., Zadarko, B., Cetlová, L., Liskova, M., & Papp, K. (2017). Factors motivating nurses to professional migrations. JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE, 2017(3), 30-36.
Nagórska, M., Gugala, B., Penar - Zadarko, B., Cetlová, L., Zrubcova, D., & Papp, K. (2017). Factors motivating nurses to professional migrations as exemplified by Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia. JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE., 2017(3), 30-36.

2016

Hudáková, Z., Zięba, H., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2016). Život pacientov po implantácii totálnej endoprotézy kolenného kĺbu. Logos Polytechnikos, 7(1), 48-61.
Juhásová, I., Pokorná, A., Tichá, D., & Cetlová, L. (2016). Respekt a důstojnost v péči o seniory v agenturách domácí ošetřovatelské péče. Praktický lékař, 96(6), 261-267.

2015

Hudáková, Z., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2015). Kinesiotherapeutic Treatment in the Case of the Multiple Sclerosis - Case Report. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing, 4(2), 69-75.

2012

Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2012). DELIVERY AND PAIN. Humanum, 4(6), 285-296.
Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2012). ROLE OF NURSE IN THE BREAST CANCER EDUCATION. International Social and Humanisti Studies, 4(7), 315-320.

2011

Cetlová, L., & Babická, M. (2011). Etika v ošetřovatelství. PROHUMAN, 3(12), 8.
Cetlová, L., & Nováková, L. (2011). Využití prvků stimulace vnímání u pacientů s cévní mozkovou příhodou. PROHUMAN, 3(12), 78.
Stančiak, J., Cetlová, L., & Novotný, J. (2011). Specifics of nursing care and educational plan for children admitted to hospital with renal disease and disease of genito-urinary tract.. Przeglad Medyczny, 9(2), 249-253.

Ostatní články ve sbornících

2017

Hudáková, Z., Srponova, M., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2017). Education about respiratory gymnastics in case of asthmatic patients. In Rehabilitacja 2016 (73-87). Rzeszow: Bonus Liber Sp. z o.o.
Hudáková, Z., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2017). Kinesiotherapy with scoliosis - research. In Book of abstracts: Interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. (93). Maribor: Alma MAter Europea.
Hudáková, Z., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2017). Kinesiotherapy with scoliosis - research. In All aout people: interdisciplinary, transnationalily and building Bidges. (274-285). Maribor: Alma Mater Europea - ECM 2017.

2016

Nováková, L., Mikšovská, D., & Cetlová, L. (2016). Edukace pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných. In V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou "Sociálne a zdravotnícke problémy hornonitrianskeho (188-197). Nitra: Fakutla zdravotnictva.
Hudáková, Z., Dvořáková, V., Cetlová, L., & Zieba, H. (2016). Vertebrogénne poruchy a možnosti rehabilitácie. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2016 VI. ročník (51-58). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Nováková, L., Cetlová, L., & Korečková, R. (2016). Evakuace zdravotnického zařízení nemocničního typu. In Nové trendy teorie a bezpečné praxe. VI. ročník mezinárodní konference Jihlava (1-160). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Nováková, L., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2016). Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních z pohledu manažera. In Zborník přednášek z mezinárodní konference Ružomberské zdravotnícke dni 2016 - XI. ročník (1-433). Ružomberok: VERBUM.
Novysedláková, M., Kozáková, M., Hudáková, Z., & Cetlová, L. (2016). Promotion Health - Evaluation of the Locus of Control over Health. In CBU International Conference on innovations in Science and education March 23-25, 2016, Prague, Czech Republic. (683-688). Praha: Central Bohemia University CBU o.p.s.
Hudáková, Z., Srpoňová, M., Madarász, Š., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2016). Movement in case of Frequentans of theTthird age University. In Rehabilitacja2015 (49-63). Rzeszow: Wydawnictwo i Drkarnia Diecezji Rzeszowskej.
Nováková, L., Cetlová, L., & Korečková, R. (2016). Evakuace zdravotnického zařízení nemocničního typu. In Nové trendy teorie a bezpečné praxe (1-154). Jihlava: VSPJ.

2015

Vodrážka, V., Nováková, L., & Cetlová, L. (2015). Hygienicko-epidemiologická problematika na oddělení přípravy cytostatik. In Propojení teorie a bezpečné praxe (1-397). Jihlava: VŠPJ.
Hudáková, Z., Novysedláková, M., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2015). Možnosti liečby bolesti. In Jihlavské zdravotnické dny 2015, 5. ročník (115-125). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava,.
Novotný, J., Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2015). Zdravie, choroba, psychosociálne aspekty ošetrovania nádorov a prevencia. In Propojení teorie a bezpečné praxe (1-397). Jihlava: VŠPJ.
Hudáková, Z., Novysedláková, M., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2015). Quality of life for people with back pain. In Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu (247-265). Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,.

2014

Nováková, L., Cetlová, L., & Filka, J. (2014). Hygiena rukou na lůžkovém oddělení nemocnice. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století (1-501). Jihlava: VŠPJ.
Cetlová, L., & Nováková, L. (2014). MEDIKAČNÍ POCHYBENÍ. In SESTRY: SILA PRE ZMENU. ŽIVOTNE DÔLEŽITÝ ZDROJ PRE ZDRAVIE (1-93). Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Chymová, P., Nováková, L., & Cetlová, L. (2014). SPOKOJENOST PACIENTŮ SE ZAJIŠTĚNÍM VÝŽIVY PŘI HOSPITALIZACI. In HORIZONTY STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE (1-349). Bratislava: SZU Bratislava.
Cetlová, L., Gulášová, I., & Justhová, N. (2014). Alkohol a jeho vliv na rodinu. In Ružomberské zdravotnícke dni 2014 – IX. ročník (1-894). Ružomberok: verbum.
Knížková, J., Nováková, L., & Cetlová, L. (2014). VYUŽITÍ HIPOREHABILITACE V OŠETŘOVÁNÍ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH. In Ružomberské zdravotnícke dni 2014 – IX. ročník (1-894). Ružomberok: Verbum.

2013

Novotný, J., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2013). RIZIKÁ DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ V GRAVIDITE.. In Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci III. ročník mezinárodní konference Jihlava (1-800). Jihlava: VŠPJ.
Nováková, L., Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2013). USE OF RESTRAINTS IN THE WORK OF NURSES. In NURSING OF THE 21ST CENTURY IN THE PROCESS OF CHANGES 12 – 13 September 2013 Nitra SLOVAK REPUBLIC International Scientific Symposium Partner universities (1-363). Nitra: Faculty of Social Sciences and Health Care Constantine the Philosopher University in Nitra.
Nováková, L., Cetlová, L., & Filka, J. (2013). BEZPEČNÁ IDENTIFIKACE HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni – VII. ročník. Ružomberok (1-700). Ružomberok: Verbum.
Nováková, L., Vršecká, P., & Cetlová, L. (2013). Dekubit - indikátor kvality ošetřovatelské péče. In In Sborník přednášek Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci III. ročník mezinárodní konference Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava (570-578). Jihlava: VŠPJ.

2012

Cetlová, L., & Nováková, L. (2012). INFORMACE O PACIENTECH VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ. In PREKLENUTIE ROZDIELOV: OD DÔKAZOV K ČINOM. (14-21). Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Cetlová, L., & Nováková, L. (2012). Edukace pacientů v nemocničním zařízení. In OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC (17-24). Trenčín: TnUAD Trenčín.
Cetlová, L., & Nováková, L. (2012). Adaptační období nelékařských zdravotnických pracovníků. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 II. ročník Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi (93-99). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Dvořáková, V., Cetlová, L., & Görnerová, L. (2012). Pacient s onemocněním mozkomíšní roztroušená skleróza.. In Zborník vydaný při príležitosti Medzinárodného dňa sestier (22-31). Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Cetlová, L., Dvořáková, V., & Görnerová, L. (2012). COMMUNICATION WITH MONGOLIAN NATIONALITY PATIENT. In PRESENT AND THE FUTURE OF NURSING AND MIDWIFERY (55-61). České Budějovice: University of South Bohemia in Ceske Budejovice Faculty of Health and Social Studies Department of Nursing and Midwifery.

2011

Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2011). Výhody kojení pro dítě.. In Výchova a vzdelávanie v ošetrov proateľstve zamerané na rozvoj manažérskych schopností sestry, sociálního pracovníka a pracovníka posobiaceho vo verejnom zdravotníctve (48-55). Partizánské: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.
Cetlová, L. (2011). Identifikace pacientů ve zdravotnických zařízeních. In Ružomberské zdravotnické dni 2011 VI.ročník (105-114). Ružomberok: Verbum Ružomberok.
Cetlová, L. (2011). Bezpečnostní pás, jako prevence pádu pacienta. In Mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2011. I ročník (78-84). Jihlava: VŠPJ.
Ryšková, V., & Cetlová, L. (2011). Kvalita komunikácie s onkologickým pacientom. In Mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2011. I ročník. (585-595). Jihlava: VŠPJ.
Rezničenko, D., & Cetlová, L. (2011). Kvalita života po operaci stresové inkontinence. In Mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2011. I ročník (561-568). Jihlava: VŠPJ.
Cetlová, L., & Kafková, M. (2011). Od Akreditace k reakreditaci. In Odstraňovanie nedostatkov – zlepšovanie prístupu spravodlivej zdravotnej starostlivosti (22-37). Nitra: UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA.
Stančiak, J., Kopáčiková, M., & Cetlová, L. (2011). Historický pohľad na užívanie návykových látok. In XVII. Luhačovické pediatrické dny na téma onemocnění adolescentů. Luhačovice (64-68). Brno: LF MU Brno.
Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2011). FÖRDERUNG DES STILLENS IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK. In Odstraňovanie nedostatkov – zlepšovanie prístupu spravodlivej zdravotnej starostlivosti (47-63). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.
Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2011). Významné osobnosti v historii babictví. In Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence (76-86). Zlín: Institut zdravotnických studií Fakulty humanitních studií.
Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2011). Zdravotnická dokumentace v nemocničním zařízení.. In XVIII.Vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na význam multidisciplinárnej spolupráce s odborom verejné zdravotnictvo a sociálna práca II (91-101). Skalica: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.
Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2011). Psychiatrická ošetřovatelská péče o klienty s poruchou osobnosti.. In Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozvoj manažérskych schopností sestry, sociálního pracovníka a pracovníka posobiaceho vo verejnom zdravotníctve. (108-120). Partizánské: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.
Cetlová, L. (2011). Historie jedné nemocnice na Vysočině. In XVII. Luhačovické pediatrické dny na téma onemocnění adolescentů. (93-94). Brnon: LF MU Brno.
Cetlová, L. (2011). Физическое здоровье ухаживающего с использованиеем классификации сестринских результатов КСР – НОЦ. In Персонал и улучшение услуг. Цьорник МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА (101-104). Martin: Osveta.
Cetlová, L., & Svobodová, D. (2011). EDUCATION OF HOSPITALIZED PATIENTS IN THE PREVENTION OFFALLS. In WORLDVIEWS ON EUROPEAN NURSING. (102-112). Rzeszow: Institute of Nursing and Health Sciences University of Rzeszow.

Ostatní knihy a učební texty

2015

Nováková, L., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2015). Standardní ošetřovatelské postupy. Jihlava: VSPJ.

2012

Kopáčiková, M., Cetlová, L., & Stančiak, J. (2012). Ošetřovatekský proces a potřeby pacientu/klientu. Jihlava: VŠP.

2011

Cetlová, L. (2011). První pomoc Guidelines 2010. Brno: Tribun EU.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2016

Juhásová, I., Pokorná, A., Cetlová, L., Nováková, L., Baumgartner, F., Dvořáková, V., & Knight, A. (2016). The Level of Emotional Intelligence of nurses Providing care for Older People in Retirement homes in the Czech and Slovak republic. mefanet Journal, 2(4), 78-86.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá