Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra zdravotnických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 228
E-mail dvorakvl@vspj.cz
Místnost 2N064

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
10:00 - 11:00 Konzultační hodiny po domluvě (dvorakvl@vspj.cz nebo 775 766 392)

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7880-3960

Článek v databázi Web of Science

2021

Kachlík, D., Musil, V., Blanková, A., Marvanová, Z., Miletín, J., Daniela, T., Dvořáková, V., & Báča, V. (2021). A plea for extension of the anatomical nomenclature: Vessels. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 21(2), 1-13. doi: 10.17305/bjbms.2020.5256

2019

Musil, V., Blanková, A., Dvořáková, V., Turyna, R., & Báča, V. (2019). A plea for an extension of the anatomical nomenclature: Organ systems. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 19(1), 1 - 13. doi: 10.17305/bjbms.2018.3195
Varga, I., Gálfiová, P., Blanková, A., Konařík, M., Báča, V., Dvořáková, V., Musil, V., Turyna, R., & Klein, M. (2019). Terminologia Histologica 10 years on: some disputable terms in need of discussion and recent developments. Annals of Anatomy, 226(-), 16 - 22. doi: 10.1016/j.aanat.2019.07.005

2018

Varga, I., Konařík, M., Blanková, A., Báča, V., Dvořáková, V., & Musil, V. (2018). Terminologia Histologica after 10 years: Inconsistencies, mistakes, and new proposals. Annals of Anatomy, 219(-), 65 - 75. doi: 10.1016/j.aanat.2018.05.005

Článek v databázi SCOPUS

2021

Slabíková, I., Nováková, L., Cetlová, L., Dvořáková, V., & Pokorná, A. (2021). Questionnaire survey: The process of quality management in the preanalytical phase of laboratory examination in the department of joint laboratories. KONTAKT – Journal of nursing and social sciences related to health and illness, 2021.003(23), 33-39. doi: 10.32725/kont.2021.003

2019

Vácová, J., Brabcová, I., Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2019). Rizikové faktory pádů hospitalizovaných pacientů. Praktický lékař, 99(4), 139 - 146.
Vaněčková, M., Pokorná, A., & Dvořáková, V. (2019). Kvalita péče o ženy od prenatálního po postnatální období – dotazníková studie. Pediatrie pro praxi, 20(4), 234 -237.

2017

Pokorná, A., Dvořáková, J., & Dvořáková, V. (2017). Léčba nehojících se ran u novorozenců s využitím silikonových materiálů vlhkého hojení. Pediatrie pro praxi, 18(3), 186 - 191.

2016

Pokorná, A., Kameníková, M., & Dvořáková, V. (2016). Možnosti podpory kojení (laktačního poradenství) z pohledu laické i odborné veřejnosti. Pediatrie pro praxi, 17(5), 167-171.
Hudáková, Z., Zieba, H., Lizis, P., Dvořáková, V., Cetlová, L., Friediger, T., & Kobza, W. (2016). Evaluation of the effects of a physiotherapy program on quality of life in females after unilateral total knee arthroplasty: a prospective study. The Journal of Physical Therapy Science, 28(5), 1412-1417. doi: 10.1589/jpts.28.1412

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Hudáková, Z., Zięba, H., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2016). Život pacientov po implantácii totálnej endoprotézy kolenného kĺbu. Logos Polytechnikos, 7(1), 48-61.
Kourková, P., Pokorná, A., Čermáková, V., Cmuntová, J., & Dvořáková, V. (2016). Dekubity na operačním sále. Implementační strategie prevence dekubitů v prostředí operačních sálů.. Česká dermatovenerologie, 6(2), 123-127.
Dvořáková, V. (2016). Historie porodnických oddělení v českých zemích. Logos Polytechnikos, 7(1), 244-253.

2015

Görnerová, L., & Dvořáková, V. (2015). Postoj sester ke standardům a auditům ošetřovatelské péče. Sociálno-zdravotnícke spektrum, 1(1), 1-33.
Hudáková, Z., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2015). Kinesiotherapeutic Treatment in the Case of the Multiple Sclerosis - Case Report. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing, 4(2), 69-75.
Dvořáková, V. (2015). Historie porodnických kleští. LOGOS POLYTECHNIKOS, 6(1), 23-27.

2014

Dvořáková, V., & Gulášová, I. (2014). Profesní předpisy porodních asistentek v 18. a 19. století. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5.(1.), 13-19.
Benešová, M., Reiterman, M., Brychtová, I., & Dvořáková, V. (2014). INNOVATION OF THE PROFESSIONAL ENGLISH AND GERMAN LANGUAGE COURSES AT MIDWIFE AND GENERAL NURSE STUDY PROGRAMMES AT VSPJ. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(4), 131-139.

2013

Dvořáková, V., Nováková, L., & Křivák, R. (2013). COMPLEXITY OF THE WORK OF NURSES IN HOSPITAL AND HOSPICE. CLINICAL SOCIAL WORK, 4(2), 23-31.
Dvořáková, V., Nováková, L., & Křivák, R. (2013). SUFFERING OF PATIENTS IN THE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE AND IN HOSPICE. CLINICAL SOCIAL WORK, 4(2), 32-40.
Dvořáková, V. (2013). Historie porodů císařským řezem. Logos polytechnikos, 4(1), 25-32.

2012

Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2012). DELIVERY AND PAIN. Humanum, 4(6), 285-296.
Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2012). ROLE OF NURSE IN THE BREAST CANCER EDUCATION. International Social and Humanisti Studies, 4(7), 315-320.

2010

Dvořáková, V. (2010). Historie porodnictví. Česká gynekologie, 75. pravidelný(4), 1.

Ostatní články ve sbornících

2019

Nováková, L., & Dvořáková, V. (2019). Registrace nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice. In Ružomberské zdravotnické dni 2019 - XIV.ročník (23-27). Ružomberok: VERBUM.

2017

Hudáková, Z., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2017). Kinesiotherapy with scoliosis - research. In Book of abstracts: Interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. (93). Maribor: Alma MAter Europea.
Hudáková, Z., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2017). Kinesiotherapy with scoliosis - research. In All aout people: interdisciplinary, transnationalily and building Bidges. (274-285). Maribor: Alma Mater Europea - ECM 2017.
Hudáková, Z., Srponova, M., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2017). Education about respiratory gymnastics in case of asthmatic patients. In Rehabilitacja 2016 (73-87). Rzeszow: Bonus Liber Sp. z o.o.

2016

Nováková, L., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2016). Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních z pohledu manažera. In Zborník přednášek z mezinárodní konference Ružomberské zdravotnícke dni 2016 - XI. ročník (1-433). Ružomberok: VERBUM.
Hudáková, Z., Dvořáková, V., Cetlová, L., & Zieba, H. (2016). Vertebrogénne poruchy a možnosti rehabilitácie. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2016 VI. ročník (51-58). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Dvořáková, V. (2016). Osobnost Antonína Jungmanna v porodnictví. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2016 VI. ročník, Nové trendy teorie a bezpečné praxe (26-30). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Hudáková, Z., Srpoňová, M., Madarász, Š., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2016). Movement in case of Frequentans of theTthird age University. In Rehabilitacja2015 (49-63). Rzeszow: Wydawnictwo i Drkarnia Diecezji Rzeszowskej.

2015

Dvořáková, V. (2015). Právní problematika porodnické praxe v historii. In RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI 2015 – X. ROČNÍK (416-421). Ružomberok: Verbum.
Novotný, J., Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2015). Zdravie, choroba, psychosociálne aspekty ošetrovania nádorov a prevencia. In Propojení teorie a bezpečné praxe (1-397). Jihlava: VŠPJ.
Hudáková, Z., Novysedláková, M., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2015). Quality of life for people with back pain. In Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu (247-265). Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,.
Hudáková, Z., Novysedláková, M., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2015). Možnosti liečby bolesti. In Jihlavské zdravotnické dny 2015, 5. ročník (115-125). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava,.
Dvořáková, V., & Vaňo, I. (2015). Vývoj nitroděložních tělísek. In Propojení teorie a bezpečné praxe - Jihlavské zdravotnické dny 2015 (58-63). Jihlava: VŠPJ.

2014

Dvořáková, V. (2014). První porodnická oddělení v Čechách. In Ružomberské zdravotnícke dni 2014 (236-242). Ružomberok: VERBUM.
Dvořáková, V., & Hudáková, Z. (2014). Vnímání zdraví a nemoci u Romů. In Jihlavské zdravotnické dny 2014 - IV. ročník (58-63). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2013

Nováková, L., Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2013). USE OF RESTRAINTS IN THE WORK OF NURSES. In NURSING OF THE 21ST CENTURY IN THE PROCESS OF CHANGES 12 – 13 September 2013 Nitra SLOVAK REPUBLIC International Scientific Symposium Partner universities (1-363). Nitra: Faculty of Social Sciences and Health Care Constantine the Philosopher University in Nitra.
Dvořáková, V., & Křepinská, R. (2013). Kojení v kontextu dějin. In Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci (82-88). Jihlava: VŠPJ.
Novotný, J., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2013). RIZIKÁ DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ V GRAVIDITE.. In Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci III. ročník mezinárodní konference Jihlava (1-800). Jihlava: VŠPJ.
Dvořáková, V. (2013). Péče porodních asistentek o ženy v 19. století. In Ružomberské zdravotnícke dni VIII. ročník (187-193). Ružomberok: Verbum.

2012

Dvořáková, V. (2012). Současné možnosti v onkogynekologické prevenci. In Ošetrovateľstvo a zdravie, zborník vedeckých prác (12-17). Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD.
Dvořáková, V. (2012). Historie babictví a porodnictví v Čechách. In Monografie - Ošetřovatelství a porodní asistence z pohledu historie (52-81). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Dvořáková, V., & Betlach, J. (2012). Historie Nemocnice Havlíčkův Brod. In Monografie - Ošetřovatelství a porodní asistence z pohledu historie (32-51). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Dvořáková, V., Cetlová, L., & Görnerová, L. (2012). Pacient s onemocněním mozkomíšní roztroušená skleróza.. In Zborník vydaný při príležitosti Medzinárodného dňa sestier (22-31). Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Cetlová, L., Dvořáková, V., & Görnerová, L. (2012). COMMUNICATION WITH MONGOLIAN NATIONALITY PATIENT. In PRESENT AND THE FUTURE OF NURSING AND MIDWIFERY (55-61). České Budějovice: University of South Bohemia in Ceske Budejovice Faculty of Health and Social Studies Department of Nursing and Midwifery.
Dvořáková, V. (2012). Od kojných k bankám mateřského mléka. In Sborník z mezinárodní konference, Jihlavské zdravotnické dny 2. ročník (145-152). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2011

Dvořáková, V., & Keketiová, J. (2011). Způsoby tišení bolesti během porodu. In Ružomberské zdravotnické dny 2011, VI. ročník (131-141). Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberku.
Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2011). Psychiatrická ošetřovatelská péče o klienty s poruchou osobnosti.. In Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozvoj manažérskych schopností sestry, sociálního pracovníka a pracovníka posobiaceho vo verejnom zdravotníctve. (108-120). Partizánské: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.
Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2011). Výhody kojení pro dítě.. In Výchova a vzdelávanie v ošetrov proateľstve zamerané na rozvoj manažérskych schopností sestry, sociálního pracovníka a pracovníka posobiaceho vo verejnom zdravotníctve (48-55). Partizánské: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.
Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2011). Zdravotnická dokumentace v nemocničním zařízení.. In XVIII.Vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na význam multidisciplinárnej spolupráce s odborom verejné zdravotnictvo a sociálna práca II (91-101). Skalica: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.
Dvořáková, V., & Drahošová, L. (2011). Informovanost o antikoncepci v dorostovém věku. In Onemocnění adolescentů (84-86). Luhačovice: Lázně Luhačovice.
Dvořáková, V. (2011). Kojení a jeho podpora. In Jihlavské zdravotnické dny (134-147). Jihlava: VŠPJ.
Drahošová, L., & Dvořáková, V. (2011). Studentky oboru všeobecná sestra a kouření. In Odstraňovanie nedostatkov - zlepšovanie prístupu k spravodlivej zdravotnej starostlivosti (37-47). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.
Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2011). Významné osobnosti v historii babictví. In Historie ošetřovatelství v kontextu historie medicíny a porodní asistence (76-86). Zlín: Institut zdravotnických studií Fakulty humanitních studií.
Dvořáková, V. (2011). Krankenpflegeverhalten zu Roma-Patienten. In Medzinárodná konferencia so zameraním na prezentáciu výsledkov prác doktorandského štúdia v nemeckom a anglickom jazyku (24-30). Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
Dvořáková, V. (2011). Breastfeeding and its signifikance. In WORLDVIEWS ON EUROPEAN NURSING (154-163). Rzeszow: RESPRINT PUBLISHER.
Dvořáková, V., & Схларманнова, Ю. (2011). Пациент с использованием классификации сестринских результатов КСР - НОЦ. In Персонал и улучшение услуг. Цьорник МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА (64-69). Martin: Osveta.
Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2011). FÖRDERUNG DES STILLENS IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK. In Odstraňovanie nedostatkov – zlepšovanie prístupu spravodlivej zdravotnej starostlivosti (47-63). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.

Kapitola v odborné knize

2017

Dvořáková, V. (2017). Dějiny českého porodnictví. In Moderní porodnictví (49- 57). Praha: Grada Publishing.

Ostatní knihy a učební texty

2015

Nováková, L., Cetlová, L., & Dvořáková, V. (2015). Standardní ošetřovatelské postupy. Jihlava: VSPJ.

2012

Kopáčiková, M., Otrubová, J., & Dvořáková, V. (2012). Ošetřovatelství a porodní asistence z pohledu historie.. Jihlava: Vysoká škola polytech.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2016

Juhásová, I., Pokorná, A., Cetlová, L., Nováková, L., Baumgartner, F., Dvořáková, V., & Knight, A. (2016). The Level of Emotional Intelligence of nurses Providing care for Older People in Retirement homes in the Czech and Slovak republic. mefanet Journal, 2(4), 78-86.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je implementace nových standardů forem studia na institucionální úrovni veřejných VŠ ve vztahu k dynamice uskutečňování jednotlivých studijních programů v dalších letech i ve vztahu k institucionální praxi akreditačního procesu a systému zajišťování kvality. Na základě metodických doporučení budou moci VŠ garantovat plnění a kontrolu příslušných standardů forem studia a výuky. Projekt pomůže vytvořit veřejným VŠ nové nástroje v rámci akreditačního procesu a systému zajišťování kvality odpovídající institucionální i oborové dynamice proměn forem výuky a vzdělávání v praxi jednotlivých VŠ.

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Celková částka: 419 416,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Akademie múzických umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá