Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 217
E-mail jansky@vspj.cz
Místnost 3N068

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
10:30 - 11:45 Konzultace se bude konat po předchozí domluvě.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5239-0413

Článek v databázi Web of Science

2020

Fiala, R., Hedija, V., Dvořák, J., & Jánský, J. (2020). Are profitable firms also financially healthy? Empirical evidence for pig-breeding sector. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 16(1), 173-201.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2022

Jánský, J., & Činčalová, S. (2022). Hodnocení stavebních podniků v období krize českého stavebnictví. Logos Polytechnikos, 12(3), 34-55.

2020

Kozáková, P., & Jánský, J. (2020). Finanční výkonnost konvenčního a ekologického zemědělství v ČR. Logos Polytechnikos, 11. ročník(3/2020), 198-215.

2017

Jánský, J., & Sabolovič, M. (2017). Analysis of Domain Name Value Drivers. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(3), 59-75.

2016

Jánský, J. (2016). Analysis of the Disparities Between the Regions of the Czech Republic. Lettera Scripta, 9(2), 59-67.

2013

Jánský, J. (2013). Metodological Approaches to Evaluations of Economic Perfomrance in Regions of the Czech Republic. Logos Polytechnikos, 4(2), 42-51.
Jánský, J. (2013). THE ASSESSMENT OF WOODWORKING INDUSTRY DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. INTERCATHEDRA, 28(28/3), 29-36.

2010

Jánský, J., & Pospíšil, J. (2010). Estimation of economic demandingness of technologies used for cultivation of legume-cereal intercrops under conditions of organic farming. Agricultural Economics, 2010(7), 325-333.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2019

Činčalová, S., Jánský, J., & Palát, M. (2019). Assessment of the Construction Sector in the Czech Republic Based on Selected Indicators of Corporate Social Responsibility. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (389-396). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2021

Jánský, J., & Činčalová, S. (2021). Analýza stavebních podniků v krizových letech po roce 2008. In Sborník z konference Trendy v podnikání 2020 (1-8). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

2020

Činčalová, S., & Jánský, J. (2020). Evaluation of Financial Health of Czech Construction Companies Using Prediction Models. In 63rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – "Building Resilient Society" (111-119). Zagreb, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency.
Činčalová, S., & Jánský, J. (2020). Hodnocení finančního zdraví stavebních firem s využitím Altmanova Z´´score. In Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (39-47). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2019

Jánský, J., Činčalová, S., Dočekalová, M., & Palát, M. (2019). Ekonomicko-statistická analýza odvětví stavebnictví. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Konkurence (154-163). VŠP Jihlava: VŠP Jihlava.
Činčalová, S., & Jánský, J. (2019). Differences Between Companies by Size in Access to Financing. In Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2019 (118-127). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. doi: 10.18267/pr.2019.dvo.2316.0

2017

Jánský, J., & Palát, M. (2017). Disparity v demografickém vývoji obcí regionu Podluží. In mezinárodní vědečká konference Konkurence 2017 (618-626). VŠP Jihlava: VŠP Jihlava.
Jánský, J., & Sabolovoč, M. (2017). Analysis of Selected Tool of Business Competitivenes in E-economy. In mezinárodní vědečká konference Konkurence 2017 (300-310). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

2016

Jánský, J., & Matějková, L. (2016). ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DISPARIT Z POHLEDU PŘÍRODNÍCH A SOCIÁLNÍCH PODMÍNEK V REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY. In Konkurence (175-185). Jihlava: VŠP.
Jánský, J., & Jiříček, P. (2016). The Financial Engineering Instruments Analysis as Support of Cohesion and Innovation Policy of the European Union. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (159-166). Brno: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta. doi: 10.5817/CZ.MUNI.7210-8273-2016-19

Ostatní články ve sbornících

2022

Činčalová, S., & Jánský, J. (2022). Analýza finančního zdraví českého stavebnictví na základě Altmanova Z´´score. In Sborník příspěvků z 13. ročníku Mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (111-117). Jihlava: VŠPJ.

2015

Jánský, J. (2015). Hodnocení sociálních faktorů a podnikatelského prostředí v obcích vybraných mikroregionů.. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Konkurence 2015 (112-118). Jihlava: VŠP Jihlava.
Váleková, S., & Jánský, J. (2015). Posouzení lokalizace tvorby klastrů v odvětví lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu v České republice. In Zborník vedeckých prác Aktuálne problémy financovania lesnicko-dřevařského komplexu. (129-136). TU vo Zvolene: Technická univerzita vo Zvolene.

2014

Jánský, J. (2014). Analýza rozvojového petenciálu obcí vybraných regionů. In Mezinárodní vědecká konference Konkurence 2014 (85-97). Jiíhlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2013

Jánský, J. (2013). Analýza sociálních podmínek a podnikatelského prostředí v obcích vybraných mikroregionů. In Konkurence 2013 (121-131). Jihlava: VSPJ.

2012

Jánský, J. (2012). Metodické přístupy k hodnocení kvality života v regionech. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (102-113). VŠP Jihlava: VŠP Jihlava.
Jánský, J. (2012). The analysis of life quality indicators in the area of natural resources and environment protection in chosen microregions of the Czech Republic. In Horodnic, S.-A., Duduman, M.-L., Palaghianu, C. (eds.): Proceedings of the International Conference Integrated Management of Environmental Resources - Suceava, November 4-6th, 2011. Editura Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava, Romania, (28-38). Suciava: Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava, Romania.
Jánský, J. (2012). Analýza sociálních podmínek a podnikatelského prostředí v obcích vybraných mikroíregionů. In Sborník z mezinárodní konference Nové trendy 2012 (57-62). Znojmo: SVŠV.
Kozáková, P., & Jánský, J. (2012). Hodnocení investičních záměrů ve výuce Finančního řízení a investičního rozhodování a jeho zapracování do e-learningu VŠP Jihlava. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (67-77). Jihlava: VŠPJ.
Jánský, J. (2012). Návaznosti podnikové ekonomiky a finančních předmětů na VŠPJ. In Konference Konkurence (237-251). Jihlava: VŠP Jihlava.

2011

Kozáková, P., & Jánský, J. (2011). Podpora cestovního ruchu ve vybraných mikroregionech ČR. In Sborník z konference Regionální rozvoj a cestovní ruch (123-131). Jihlava: VŠPJ.
Jánský, J. (2011). Vliv zaměstnanosti a podnikání na kvalitu života ve vybraných mikroregionech ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy – nové nápady 2011 (109-115). Znojmo: SVŠE Znojmo.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Kozáková, P., Jánský, J., & Jiříček, P. (2014). Zpracování textu pro tvorbu e-knihy v elearningu, e-kniha vzniknev průběhu cca 14 dnů.. : .

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá