Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Martina Chalupová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 213
E-mail chalupm@vspj.cz
Místnost 3N072

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
10:00 - 11:30 On-line konzultace v jiný termín možná po předchozí dohodě na martina.chalupova@vspj.cz.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1355-8439

Článek v databázi Web of Science

2022

Rojík, S., Zámková, M., Chalupová, M., Pilař, L., Prokop, M., Stolín, R., Malec, K., Appiah-Kubi, S., Maitah, M., Dziekański, P., & Prus, P. (2022). Pre-COVID-19 Organic Market in the European Union - Focus on the Czech, German, and Slovak Markets. Agriculture, 12(1), 82. doi: 10.3390/agriculture12010082

2021

Chalupová, M., Rojík, S., Kotoučková, H., & Kauerová, L. (2021). Food Labels (Quality, Origin, and Sustainability): The Experience of Czech Producers. Sustainability, Food Choice and Consumer Preferences, 13(1), 1-13. doi: 10.3390/su13010318
Zámková, M., Rojík, S., Pilař, L., Chalupová, M., Prokop, M., Stolín, R., Dziekański, P., & Maitah, M. (2021). Customer Preferences for Organic Agriculture Produce in the Czech Republic: 2016 and 2019. Agriculture, 11(10), 968. doi: 10.3390/agriculture11100968

Článek v databázi SCOPUS

2019

Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2019). Factors Affecting Food Purchases in Vysočina Region with Focus on Regional Food. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 35-44. doi: 10.7160/aol.2019.110304.

2018

Dostál, J., Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2018). International terrorism as a threat to student mobility. On the Horizon, 26(2), 1-12. doi: 10.1108/OTH-08-2017-0056

2017

Chalupová, M., Dostál, J., Černá, M., & Prokop, M. (2017). Terrorist Attacks in the EU and their Impact on Short-Term Student Mobilities - Case of International Business Weeks Network. Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(Special Issue for INTE 2017), 82-90.

2016

Chalupová, M., Prokop, M., & Rojík, S. (2016). Preference of the Regional Food and Recognition of Regional Labels in Vysočina Region (Czech Republic). European Countryside, 7(1.), 109-122. doi: 10.1515/euco-2016-0009
Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Awareness of the Vysočina Regional Food Labels With Context of Their Media Presence. Acta Universitate Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64.(1.), 223-234. doi: 10.11118/actaun201664010223

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Rojík, S., Chalupová, M., Ladislav, P., Kauerová, L., Prokop, M., & Tereza, R. (2020). THE BEST FOOD PRODUCT OF THE ÚSTÍ REGION - THE REGION OF PŘEMYSL ORÁČ: POSITION OF THE BRAND AMONG THE CONSUMERS IN ÚSTÍ REGION. Logos Polytechnikos, 11(3), 144.

2019

Dostál, J., Černá, M., Chalupová, M., & Prokop, M. (2019). Fear of Terrorism as a Decesive Factor in International Students Mobility: Different Perspective on Security Management. Logos Polytechnikos, neuveden(3), 54-66.

2017

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2017). Image Kraje Vysočina jako výzva pro regionální marketing. Studia Turistica, 8(3), 43-51.

2016

Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2016). International Business Weeks – From Challenge to Opportunity. ERIES Journal: Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9.(2.), 31-36. doi: 10.7160/eriesj.2016.090201
Rojík, S., Pilař, L., Balcarová, T., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regionální značení jako nástroj marketingové komunikace v cestovním ruchu – Moravský Kras Regionální produkt. Logos Polytechnikos, 7(3), 420-431.

2013

Chalupová, M., Fiala, R., & Rojík, S. (2013). Sociální sítě tvořené pro budování regionálních značek potravin v Kraji Vysočina. Scientific Papers of the University of Pardubice, 29(4), 61-73.

2012

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2012). Znalost regionálních značek potravin v Kraji Vysočina. Trendy v podnikání, 2.(3), 72-82.
Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Research on Willingness To Study Nursing, Education And Social Works Among Senior Male Students in Vysocina Region. ERIES Journal, 5.(2.), 63-77.
Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Výzkum zájmu chlapců-maturantů o vysokoškolské zdravotnické studijní obory v kraji Vysočina. Logos Polytechnikos, 3.(2.), 44-55.

2010

Chalupová, M. (2010). Využití benchmarkingu v řízení vysoké školy. Logos Polytechnikos, 1. první(1. pravidelné), 69.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Chalupová, M., & Voráček, J. (2020). A Conceptual Framework for a Dynamic Model of the Regional Labelling Systems. In 15th International Forum on Knowledge Asset Dynamics PROCEEDINGS (60-72). Matera: University of Basilicata, Matera.
Chalupová, M., Voráček, J., & Činčalová, S. (2020). Anti-terrorism policy for international students' mobility: a conceptual model. In 15th International Forum on Knowledge Asset Dynamics PROCEEDINGS (85-99). Matera: University of Basilicata, Matera.

2018

Rojík, S., Chalupová, M., Tučková, K., Kauerová, L., Prokop, M., & Rupprichová, T. (2018). Brand of Quality and Origin Regionální potravina Ústecký kraj by view of customers. In In Agrarian Perspectives XXVII. Food safety - Food security (284-290). Prague: Czech University of Life Sciences Prague.
Prokop, M., Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Kleber, D. (2018). QUALITY AND REGIONAL BRAND GUTES VOM BAUERNHOF IN AUSTRIA: CUSTOMER´S RECOGNITION. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY. PROCEEDINGS of the 27th International Scientific Conference (291-296). Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague.

2017

Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2017). Regional Labelling Systems In Austria: Recognition of the So Schmeckt Niederosterreich Brand Among Consumer´s. In Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness Of European Agriculture And Food Sectors (321-328). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Rojík, S., Pilař, L., Chalupová, M., & Prokop, M. (2017). REGIONÁLNÍ ZNAČENÍ POTRAVIN V RAKOUSKU: REGIONÁLNÍ ZNAČKA ECHT AUS NIEDERÖSTERREICH VE VZTAHU K VYBRANÝM SOCIODEMOGRAFICKÝM CHARAKTERISTIKÁM SPOTŘEBITELŮ. In Aktuální problémy cestovního ruchu „CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ“ (328). Jihlava: 336.

2016

Rojík, S., Pilař, L., Balcarová, T., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Preference and recognition of the regional food bra nd “Genuss Region” in Lower Austria. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. (298-303). Praha: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT.
Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2016). Willingness To Pay for Labelled Regional Food in Vysočina Region. In Marketing Identity (351-360). Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava.
Rojík, S., Pilař, L., Kauerová, L., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regional Product Labelling System Znojemsko Regionální Produkt From The Point Of Consumer Behaviour´s View. In Marketing Identity (403-413). Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava.

2015

Chalupová, M., & Foxová, A. (2015). Odkud přijíždí návštěvníci ZOO Jihlava?. In Sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (66-77). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2015). Micro-region Lacchian Gate - Evaluation of Its Attractivness For Visitors. In Aktuální problémy cestovního ruchu (140-148). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2014

Chalupová, M., Voráček, J., Kozáková, P., & Smrčka, F. (2014). Dynamic Modelling of ZOO Management: from Challenge to Opportunity. In 10th European Conference on Management Leadership and Governance (24-31). Raeding, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). International Business Week – Impact on Student Mobility. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 (241-247). Praha: ČZU.

2012

Chalupová, M. (2012). Strategy of the field of study choice - research among male students/future graduates in the Vysocina region - focus on nursing. In Knowledge and Learning: Global Empowerment (7-8). Celje, Slovinská republika: International School for Business and Social Studies.

Ostatní články ve sbornících

2021

Činčalová, S., Chalupová, M., Voráček, J., Tolksdorf, N., & Kotoučková, H. (2021). National Performance and Global Dynamics: A Unifying Knowledge-Based Approach. In 16th International Forum on Knowledge Asset Dynamics Proceedings (835-857). Itálie: IFKAD 2021.
Chalupová, M., Kotoučková, H., Rojík, S., & Voráček, J. (2021). Understanding Czech Consumers’ (from the Pilsen Region) Regional Food Buying Preferences Using the Decision Tree Method. In 16th International Forum on Knowledge Asset Dynamics Proceedings (801-817). Itálie: IFKAD 2021.
Rojík, S., Chalupová, M., Zámková, M., Prokop, M., & Kauerová, L. (2021). Positioning of the Krušnohoří regionální produkt brand by customer's perspective. In Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION (369-376). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2015

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2015). PREFERENCE REGIONÁLNÍCH POTRAVIN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A V DOLNÍM RAKOUSKU V ZÁVISLOSTI NA PŘÍJMU DOMÁCNOSTÍ. In Znalosti pro tržní praxi 2015 (848-859). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2015). Regional Brands In Vysocina Region – Do Consumers See Differences?. In Proceedings ICABR 2014 (297-307). Brno: Mendlova univerzita v Brně.
Rojík, S., Chalupová, M., Fulnečková, P., & Prokop, M. (2015). Systémy regionálního značení v Jihomoravském kraji. In Topical Issues Of Tourism (415-427). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2014

Chalupová, M. (2014). Internacionalizace - cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava. In Mezinárodní vědecká konference Konkurence 2014. (52-60). Jihlava: VŠPJ.
Rojík, S., & Chalupová, M. (2014). Vnímání regionálního značení potravin mezi mladými spotřebiteli v Dolním Rakousku. In Sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (205-214). Jihlava: VŠPJ.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). Lašská brána Beskyd - hodnocení návštěvníky v roce 2011 a 2013. In MMK 2014 (486-494). Hradec Králové: Magnanimitas.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). Značka a značení - odlišné pojmy na českém trhu potravin?. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014. (273-283). Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové,.

2013

Chalupová, M., Musil, P., & Šulc, M. (2013). Local Multiplier. In Konkurence 2013 (111-119). Jihlava: VŠPJ.
Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2013). Recognition of Brand Regional Food in Vysočina Region and Moravian-Silesian Region in the Czech Republic. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie (81-88). Poprad: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku.

2012

Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Faktory volby studijního oboru u chlapců-maturantů v Kraji Vysočina. In Konkurence (225-236). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2016

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regionální značení potravin v Jihomoravském kraji. Zlín: VeRBuM.

Kapitola v odborné knize

2018

Chalupová, M., & Němec, D. (2018). Regional Food Labels As a Way To Reposition Mature Products. In Case Studies in the Traditional Food Sector: A volume in the Consumer Science and Strategic Marketing series (305-334). Duxford: Woodhead Publ., Elsevier.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2014

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). Závoslost regionálních značek potravin na vybraných sociografických ukazatelích u respondentů v Dolním Rakousku. Logos Polytechnikos, 5(3), 69-83.

2013

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2013). Znalost značky Regionální potravina mezi spotřebiteli v Kraji Vysočina a Moravskoslezském kraji. Logos Polytechnikos, 4(3), 15-24.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá