Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Martin Prokop
Jméno a příjmení Mgr. Martin Prokop
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení asistent
Telefon +420 567 141 151
E-mail prokopm@vspj.cz
Místnost 2N006

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
13:30 - 14:20 Po předchozí domluvě mailem

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2021

Zámková, M., Střelec, L., Prokop, M., & Stolín, R. (2021). Flight Delay Causes at Selected Visegrad Group International Airports. European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT), 7(1), 91-108. doi: 10.11118/ejobsat.2021.003

2020

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Non-parametric anova methods applied on students' performance development in course of statistics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), 281-289. doi: 10.11118/actaun202068010281

2019

Suchánek, P., Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 47(03/2019), 115-125.
Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2019). Factors Affecting Food Purchases in Vysočina Region with Focus on Regional Food. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 35-44. doi: 10.7160/aol.2019.110304.
Řezníková, V., & Prokop, M. (2019). Case study of a psychotherapeutic programme for people with severe mental illness experience. KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 21(2), 222-229. doi: 10.32725/kont.2019.025

2018

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2018). A profile of the organic produce consumer. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(4), 1043-1052. doi: 10.11118/actaun201866041043
Dostál, J., Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2018). International terrorism as a threat to student mobility. On the Horizon, 26(2), 1-12. doi: 10.1108/OTH-08-2017-0056

2017

Blašková, V., Zámková, M., & Prokop, M. (2017). Differences Among Colleges from the Perspective of Labour Market Applicability in the Czech Republic. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(speccial issue), 915-922.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Increasing the Success Rate in Mathematics at the College of Polytechnics Jihlava (Czech Republic) as a Result of the Implementation of Support Measures. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(speccial issue), 142-150.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Factors Influencing Flight Delays of a European Airline. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5), 1799-1807. doi: 10.11118/actaun201765051799
Chalupová, M., Dostál, J., Černá, M., & Prokop, M. (2017). Terrorist Attacks in the EU and their Impact on Short-Term Student Mobilities - Case of International Business Weeks Network. Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(Special Issue for INTE 2017), 82-90.

2016

Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Awareness of the Vysočina Regional Food Labels With Context of Their Media Presence. Acta Universitate Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64.(1.), 223-234. doi: 10.11118/actaun201664010223
Chalupová, M., Prokop, M., & Rojík, S. (2016). Preference of the Regional Food and Recognition of Regional Labels in Vysočina Region (Czech Republic). European Countryside, 7(1.), 109-122. doi: 10.1515/euco-2016-0009
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). Development of the success rate in mathematics 1 at the college of polytechnics Jihlava (Czech Republic) in 2006–2015. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(speccial issue), 700-708.

2015

Zámková, M., & Prokop, M. (2015). The Evaluation of Factors Influencing Flights Delay at Czech International Airports. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2187-2196. doi: 10.11118/actaun201563062187

2014

Zámková, M., & Prokop, M. (2014). Comparison of Consumer Behavior of Slovaks and Czechs in the Market of Organic Products by Using Correspondence Analysis. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(4), 783-795. doi: 10.11118/actaun201462040783

2013

Fiala, R., & Prokop, M. (2013). The relationship among reputation, inter-organizational trust and alliance performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 61(4), 899-908. doi: 10.11118/actaun201361040899
Zámková, M., & Prokop, M. (2013). Consumer behaviour of students when shopping for organic food in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(4), 1191-1201. doi: 10.11118/actaun201361041191

2012

Fiala, R., Prokop, M., & Živělová, I. (2012). The relationship between inter-organizational trust and performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 60(4), 89-98.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Rojík, S., Chalupová, M., Ladislav, P., Kauerová, L., Prokop, M., & Tereza, R. (2020). THE BEST FOOD PRODUCT OF THE ÚSTÍ REGION - THE REGION OF PŘEMYSL ORÁČ: POSITION OF THE BRAND AMONG THE CONSUMERS IN ÚSTÍ REGION. Logos Polytechnikos, 11(3), 144.

2019

Dostál, J., Černá, M., Chalupová, M., & Prokop, M. (2019). Fear of Terrorism as a Decesive Factor in International Students Mobility: Different Perspective on Security Management. Logos Polytechnikos, neuveden(3), 54-66.

2017

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2017). Image Kraje Vysočina jako výzva pro regionální marketing. Studia Turistica, 8(3), 43-51.

2016

Rojík, S., Pilař, L., Balcarová, T., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regionální značení jako nástroj marketingové komunikace v cestovním ruchu – Moravský Kras Regionální produkt. Logos Polytechnikos, 7(3), 420-431.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). THE FACTORS INFLUENCING THE MATHEMATICS EXAM SUCCESS RATE IN THE STUDY PROGRAMMES TAUGHT AT THE COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA (2006–2015). Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9(3), 52-59. doi: 10.7160/eriesj.2016.090301
Rojík, S., Pilař, L., Kauerová, L., & Prokop, M. (2016). Recognition of the regional food brand “Regionální potravina Jihomoravský kraj” by consumers in the Region of South Moravia. Litera Scripta, 9(1), 111-123.
Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2016). International Business Weeks – From Challenge to Opportunity. ERIES Journal: Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9.(2.), 31-36. doi: 10.7160/eriesj.2016.090201
Měrtlová, L., & Prokop, M. (2016). Regionální analýza disparit v krajích ČR. Logos polytechnikos, 7(4), 34-56.

2015

Zámková, M., & Prokop, M. (2015). Příčiny a finanční důsledky zpoždění letů v České republice. Acta academica karviniensia, 15(3), 110-120.

2014

Chalupa, P., Rux, J., & Prokop, M. (2014). Usage of cluster analysis for assessing the quality of life in the european union member countries‘ capitals. Studia Turistica, 5(2), 15-25.

2013

Chalupa, P., Prokop, M., & Rux, J. (2013). Use of the Cluster Analysis for Classification of Tourism Potential. Littera Scripta, 6(2), 59-68.

2012

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2012). Znalost regionálních značek potravin v Kraji Vysočina. Trendy v podnikání, 2.(3), 72-82.
Fiala, R., Borůvková, J., & Prokop, M. (2012). Inter-organizational Trust, Interpersonal Trust and Costs of Negotiation. Logos Polytechnikos, 3(3), 24-32.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Stolín, R., & Střelec, L. (2020). Selected Methods of Categorical Data Analysis and Their Application in Consumer Behaviour Research. In 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (656-661). Brno: Published by Mendel University Publishing Center.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Monitoring Students’ Success Rate in College Statistics with Categorical Data Analysis. In AIP Conference Proceedings, Volume 2293 (Article number 420053). Greece: American Institute of Physics Inc. doi: 10.1063/5.0026575
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Stolín, R., & Střelec, L. (2020). Methods for categorical data analysis: Illustrating consumer behaviour with relation to organic produce. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIX. TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR (426-433). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

2019

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). On the way to better grades in mathematics at the College of Polytechnics in Jihlava. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400010). Greece: American Institute of Physics. doi: 10.1063/1.5114424
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). A study of consumer shopping preferences based οn correspondence analysis and contingency tables. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400008). Greece: American Institute of Physics Inc. doi: 10.1063/1.5114422
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). A review of flight delay causes at Spanish airports based on statistical analysis of categorical data. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400009). Greece: American Institute of Physics Inc. doi: 10.1063/1.5114423
Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). How is Corporate Social Responsibility Meant: Analysis of 100 Definitions. In Hradec Economic Days 2019 (112-120). Hradec Králové: University of Hradec Králové.

2018

Prokop, M., Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Kleber, D. (2018). QUALITY AND REGIONAL BRAND GUTES VOM BAUERNHOF IN AUSTRIA: CUSTOMER´S RECOGNITION. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY. PROCEEDINGS of the 27th International Scientific Conference (291-296). Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague.
Rojík, S., Chalupová, M., Tučková, K., Kauerová, L., Prokop, M., & Rupprichová, T. (2018). Brand of Quality and Origin Regionální potravina Ústecký kraj by view of customers. In In Agrarian Perspectives XXVII. Food safety - Food security (284-290). Prague: Czech University of Life Sciences Prague.

2017

Rojík, S., Pilař, L., Chalupová, M., & Prokop, M. (2017). REGIONÁLNÍ ZNAČENÍ POTRAVIN V RAKOUSKU: REGIONÁLNÍ ZNAČKA ECHT AUS NIEDERÖSTERREICH VE VZTAHU K VYBRANÝM SOCIODEMOGRAFICKÝM CHARAKTERISTIKÁM SPOTŘEBITELŮ. In Aktuální problémy cestovního ruchu „CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ“ (328). Jihlava: 336.
Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2017). Regional Labelling Systems In Austria: Recognition of the So Schmeckt Niederosterreich Brand Among Consumer´s. In Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness Of European Agriculture And Food Sectors (321-328). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

2016

Zámková, M., & Prokop, M. (2016). The evaluation of factors influencing flight delay at popular destinations of Czech tourists. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings (910-915). Liberec: Technical University of Liberec.
Rojík, S., Pilař, L., Kauerová, L., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regional Product Labelling System Znojemsko Regionální Produkt From The Point Of Consumer Behaviour´s View. In Marketing Identity (403-413). Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava.
Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2016). Willingness To Pay for Labelled Regional Food in Vysočina Region. In Marketing Identity (351-360). Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). Mathematics exam succes rate at the College of Polytechnics Jihlava (2006-2015). In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (674-681). Praha: Czech University of Life Science Prague.
Rojík, S., Pilař, L., Balcarová, T., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Preference and recognition of the regional food bra nd “Genuss Region” in Lower Austria. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. (298-303). Praha: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT.
Rojík, S., Pilař, L., Venclová, K., & Prokop, M. (2016). The oldest regional labeling system Chuť and Zlatá Chuť Jižní Moravy in the region of South Moravia in Czech Republic: Customer ́s point of view. In Knowledge for Market use 2016: OUR INTERCONNECTED AND DIVIDED WORLD (422-429). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II.

2015

Chalupová, M., & Prokop, M. (2015). Micro-region Lacchian Gate - Evaluation of Its Attractivness For Visitors. In Aktuální problémy cestovního ruchu (140-148). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Měrtlová, L., & Prokop, M. (2015). Shluková analýza jako metoda v regionálních analýzách. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. (56-63). Brno: ESF MU Brno.
Měrtlová, L., Dostálová, Z., Prokop, M., & Kožiak, R. (2015). Assessing the assumptions of public administration performance from the perspective of complex quality management in state and local government organisations in the Vysočina Region and USK Banská Bystrica. In Public Economics and Administration 2015 (125-138). Ostrava: VŠB-TU Ostrava.

2014

Zámková, M., & Prokop, M. (2014). Consumer behaviour of young people from Slovak Republic on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis. In Mathematical Methods in Economics 2014 (1113-1118). Olomouc: Palacký University.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). International Business Week – Impact on Student Mobility. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 (241-247). Praha: ČZU.

2013

Zámková, M., & Prokop, M. (2013). The monitoring of consumers behavior on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis. In Mathematical Methods in Economics 2013 (1035-1040). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Prokop, M., & Řezanková, H. (2013). Comparison of Dimensionality Reduction Methods Applied to Ordinal Data. In The 7th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings (1150-1160). Praha: Meladrium.

2011

Prokop, M., & Řezanková, H. (2011). Data dimenzionality reduction methods for ordinal data. In International Days of Statistics and Economics (1-11). Praha: Nakladatelství VŠE.

Ostatní články ve sbornících

2015

Chalupová, M., & Prokop, M. (2015). Regional Brands In Vysocina Region – Do Consumers See Differences?. In Proceedings ICABR 2014 (297-307). Brno: Mendlova univerzita v Brně.
Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2015). PREFERENCE REGIONÁLNÍCH POTRAVIN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A V DOLNÍM RAKOUSKU V ZÁVISLOSTI NA PŘÍJMU DOMÁCNOSTÍ. In Znalosti pro tržní praxi 2015 (848-859). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II.
Rojík, S., Chalupová, M., Fulnečková, P., & Prokop, M. (2015). Systémy regionálního značení v Jihomoravském kraji. In Topical Issues Of Tourism (415-427). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2014

Chalupa, P., Prokop, M., & Rux, J. (2014). UŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY K HODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU. In Aktuální problémy cestovního ruchu (67-74). Jihlava: VŠPJ.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). Značka a značení - odlišné pojmy na českém trhu potravin?. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014. (273-283). Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové,.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). Lašská brána Beskyd - hodnocení návštěvníky v roce 2011 a 2013. In MMK 2014 (486-494). Hradec Králové: Magnanimitas.

2013

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2013). Recognition of Brand Regional Food in Vysočina Region and Moravian-Silesian Region in the Czech Republic. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie (81-88). Poprad: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku.

2010

Jiříček, P., & Prokop, M. (2010). Konkurence na českém bankovním trhu. In Sborník příspěvků z pracovní konference z mezinárodní účastí (6). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2016

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regionální značení potravin v Jihomoravském kraji. Zlín: VeRBuM.

2015

Měrtlová, L., Nečadová, V., Prokop, M., & Kožiak, R. (2015). KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A SR. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o.

2013

Lízalová, L., Fiala, R., Šiška, L., & Prokop, M. (2013). Vliv nehmotných aktiv na výkonnost podniku. Praha: Grada.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2014

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). Závoslost regionálních značek potravin na vybraných sociografických ukazatelích u respondentů v Dolním Rakousku. Logos Polytechnikos, 5(3), 69-83.
Chalupa, P., Rux, J., & Prokop, M. (2014). POTENTIAL OF TOURISM IN SOME CZECH TOWNS LISTED ON UNESCO LIST. Auspicia, 11(3), 77-85.

2013

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2013). Znalost značky Regionální potravina mezi spotřebiteli v Kraji Vysočina a Moravskoslezském kraji. Logos Polytechnikos, 4(3), 15-24.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá