Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 145
E-mail dvorakos@vspj.cz
Místnost 2N004

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
14:15 - 14:45 konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě (možno domluvit i jiný termín)

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4005-1158

Článek v databázi Web of Science

2021

Suchánek, P., Činčalová, S., Kotoučková, H., & Dvořáková, S. (2021). Business Financial Performance In The Context Of Customer Satisfaction Management. Quality - Access to Success, 22(185), 124-135. doi: 10.47750/QAS/22.185.17

Článek v databázi SCOPUS

2019

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Solution of socio-economic efficiency of public projects under the conditions of variable amount of subsidy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 27(46), 79-90.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Kotoučková, H., Dvořáková, S., & Kubišová, A. (2020). Hodnocení a sledovanost výukových videí pro matematické předměty studenty na VŠPJ. Logos Polytechnikos, 11(3), 60-72.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2019

Dvořáková, S., & Kotoučková, H. (2019). Evaluation of the equalizing course of mathematics at VŠPJ during 2012-2018. In Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 (266-274). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2022

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2022). Comparison of Bond Yields to Maturity Using Hawawini-Vora and IRR Methods. In 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (148-153). Jihlava: VŠPJ.

2019

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Analysis of multiple economic internal rate of return. In 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 (398-402). České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics.

2018

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2018). Simulation of investment project internal rate of return. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings (81-85). Praque: Faculty of Management, University of Economics.

2017

Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2017). Investment Projects Threshold Value Simulation. In Mathematical Methods In Economics (MME 2017) (301-306). Hradec Králové: Gaudeamus.

2016

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2016). Multi-parametric simulation of a model of nonconventional public projects evaluated by cost-benefit analysis. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics (177-182). Technická univerzita Liberec: TU Liberec.

2015

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2015). Switching value of public projects. In 33rd International Conference on Mathematical Methods in Economics (161-166). Plzeň: University of West Bohemia.

2013

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2013). Modelling Financial Flows of Development Projects Subsidized from European Funds. In 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics. Jihlava : VŠPJ. 2013 (147-152). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2022

Jiříček, P., Musil, M., Smrčka, F., & Dvořáková, S. (2022). THE IT SOLUTION AND ECONOMY OF A SOCIAL ENTERPRISE PROJECT. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference COMPETITION (88-97). Jihlava: VŠPJ.
Dvořáková, S., & Smrčka, F. (2022). Propojení LMS Moodle a informačního systému na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In konference MoodleMoot.cz 2021 (1-7). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

2016

Dvořák, K., Bílek, M., & Dvořáková, S. (2016). Free form surface modeling and analysis. In WSCG 2016 Posters Proceedings (17-20). Plzeň: UNION Agency.

2012

Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2012). Závislost průběhu investiční křivky na změně vstupních parametrů pro potřeby hodnocení projektů metodou cost-benefit analýzy. In Matematika v ekonomické praxi (119-128). Jihlava: VŠPJ.

2006

Dvořáková, S. (2006). Nelineární diferenciální rovnice se zpožděním - asymptotické odhady řešení. In Moderní matematické metody v inženýrství (5). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2005

Dvořáková, S. (2005). Metoda nekonečných řad pro diferenciální rovnice s proporcionálním zpožděním. In Moderní matematické metody v inženýrství (116-120). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Ostatní knihy a učební texty

2021

Borůvková, J., Dvořáková, S., & Vojáčková, H. (2021). Jak psát práce na VŠPJ: Typografická pravidla pro studenty VŠPJ. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2019

Gurka, P., & Dvořáková, S. (2019). Matematika 2 pro technické obory. Jihlava: Vysoká škola polytechnická.

2016

Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2016). Lineární algebra - příklady. Jihlava: VŠPJ.

2015

Dvořáková, S. (2015). Statistická analýza a časové řady v příkladech. Jihlava: VŠPJ.

2011

Dvořáková, S. (2011). Matematika II.. : .
Hojdarová, M., Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2011). Lineární algebra - příklady. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2022

Fiala, R., Jiříček, P., Kuncová, M., Musil, P., Suchánek, P., & Dvořáková, S. (2022). CBA analýza úzkokolejné trati Jindřichův Hradec - Obrataň.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá