Vizitka akademického pracovníka

Fotografie RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Jméno a příjmení RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 170
E-mail pachrova@vspj.cz
Místnost 2N092

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
13:00 - 14:00 Konzultace k předmětům: Trvale udržitelný cestovní ruch, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Animace v cestovním ruchu aj. Ročníkový učitel pro 5. a vyšší semestr Cestovního ruchu: možnost konzultovat studijní problémy, nebo jiné situace, které mohou negativně ovlivnit úspěšné ukončení studia. Konzultace si prosím předem domluvte přes e-mail. Po dohodě je možný i jiný termín, případně online konzultace. Monday 1 pm - 2 pm / Consultations on subjects: Sustainable tourism, Destination management, Management of touroperators and travel agencies, Animation in tourism etc. Please arrange your consultation in advance via e-mail. By agreement, another date or online consultation is also possible.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1403-487X

Článek v databázi Web of Science

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 20(2), 691-706.

2014

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2014). Význam terénní výukové praxe při přípravě budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Geografické informácie, 18(1), 82-92.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2022

Pachrová, S. (2022). Sustainable Tourism and Changes in Visitor Profiles in the COVID Times. Geographical Information, 26(1), 244-259. doi: 10.17846/GI.2022.26.1.244-259

2017

Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako křižovatka poznatků. Studia Turistica, 8(1), 134-135.
Pachrová, S. (2017). Turizmijáda. Studia Turistica, 8(1), 137.
Pachrová, S. (2017). Jihlavská konference se již podvanácté věnovala aktuálním problémům cestovního ruchu. COT: Odborný portál pro cestovní ruch [online], neuveden(29.3.2017), nestrankovano.

2016

Doležalová, M., & Pachrová, S. (2016). Praktické dopady novely zákona č. 159/1999 Sb. na činnost cestovních kanceláří. Acta Universitas Carolinae, LXII(3), 73-87.
Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.

2015

Doležalová, M., & Pachrová, S. (2015). Analýza informačních povinností cestovních kanceláří a přívětivost jejich nabídkových materiálů. Logos Polytechnikos, 6(3), 6-16.
Pachrová, S., & Linderová, I. (2015). Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. COT business, 2015(4), 12-13.
Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.

2014

Pachrová, S. (2014). WELLTOUR 3 - Intenzivní program Erasmus: Promotion of Wellness Tourism - Focus on Families. Studia Turistica, 5(1), 86-90.
Pachrová, S. (2014). Cestovní ruch a jeho dopady na společnost. Studia Turistica, 5(1), 82-85.

2013

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2013). Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS, .(4), 68-69.
Pachrová, S. (2013). WELLTOUR 2 - IP Erasmus „Promotion of wellness tourism - focus on elderly“. Studia Turistika, 4(1), 90-95.
Pachrová, S. (2013). Novelizace zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Logos Polytechnikos, 4(2), 19-23.

2012

Pachrová, S. (2012). ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO STUDENTSKÉHO WORKSHOPU „PROMOTION OF WELLNESS TOURISM - WELLTOUR“. Studia Turistica, 3(6), 96-97.
Linderová, I., & Pachrová, S. (2012). Vztah místního obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích.. Studia Turistica, 3(7), 6-10.

2011

Pachrová, S. (2011). MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP „NEW TRENDS AND INOVATIONS IN TOURISM“. Studia Turistica, 2(5), 93-94.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2019). Services Quality Evaluation As a Tool For Visitor Management of Protected Areas: A Case Study of Moravian Karst. In PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION - WITH SENSE HAND IN HAND... (344-347). Brno: MENDEL UNIVERSITY BRNO.

2018

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2018). Vývoj cestovního ruchu v destinacích UNESCO v Kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Autenticita v kontextu cestovního ruchu / Autenticity in a Context of Tourism (343-352). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2017

Pachrová, S., & Sedláková, V. (2017). Analýza postojů místního obyvatelstva k vyhlášení NP Křivoklátsko. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch jako křižovatka poznatků (278-285). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Pachrová, S., & Doležalová, M. (2016). Mystery shopping cestovních kanceláří a cestovních agentur na území České republiky. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Místní bohatství a cestovní ruch (305-314). Jihlava: VŠP Jihlava.

2015

Pachrová, S., & Doležalová, M. (2015). Vliv současných legislativních změn na provoz cestovních kanceláří v České republice. In Sborník z 10. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy (339-350). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2021

Šimánková Hornová, B., & Pachrová, S. (2021). Digitization in Cultural Tourism. In Conference Proceedings from International Scientific Conference "The Poprad Economic and Management Forum 2021: Current trends and challenges in organizations management." (439-445). Ružomberok: VERBUM.

2020

Pachrová, S., & Filipi, R. (2020). Mimosezóna v Dubrovníku. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinace (176-182). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2019

Kozumplíková, A., Hübelová, D., Pachrová, S., & Peterka, M. (2019). Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje: Příležitost pro rozvoj regionu?. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Cestovní ruch – příležitost pro venkov / Rural tourism – possibility for a destination. (139-145). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2017

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako významný faktor regionálního rozvoje – příkladová studie Kraje Vysočina. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 (621 - 629). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2017). Disparities in Tourism Demand of UNESCO Destinations. In CACTUS 2017: The 6th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Chaleenges of Tourism Sustainability (32). Predeal: Bucharest University of Ecnomic Studies.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.
Pachrová, S. (2013). Marketingová strategie destinace. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (468-477). Hradec Králové: Magnanimitas.

2012

Pachrová, S. (2012). Inovace vzdělávání jako předpoklad konkurenceschopnosti a udržitelnosti cestovního ruchu. In Folia Turistica 2: Zborník vedeckých prác. (261-265). Banská Bystrica: UMB - Ekonomická fakulta.

2011

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2011). Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe. (97-103). Praha: Vysoká škola hotelová v Praze.
Pachrová, S. (2011). Zkvalitňování vzdělávání v cestovním ruchu na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (31-33). Brno: ESF MU.

2010

Pachrová, S. (2010). Městské památkové rezervace, jejich regenerace a význam pro cestovní ruch. In Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (metody, postupy, přístupy, teoretické aspekty) (24-28). Jindřichův Hradec: Oeconomica.
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2010). Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch (157-159). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Kapitola v odborné knize

2022

Pachrová, S. (2022). Kooperation von Institutionen in Vysočina und Oberösterreich zur Förderung der Qualifizierung im Bereich Digitalisierung im Kulturtourismus / Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu. In Städtepartnerschaften zur Stärkung grenzüberschreitender Regionalentwicklung / Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje (28-33). Krems: Donau-Universität Krems.

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing Research of Visitors in the Region of Vysočina. In Tourism Role in the Regional Economy. Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions. Theoretical Framework and European Examples (136-153). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy: Regional Tourism Product - Theory and Practice (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2012

Vaníček, J., Šíp, J., & Pachrová, S. (2012). CZECH HISTORIC TOWNS AND TOURISM. In TRANSFORMATION OF HISTORICAL CITIES' FUNCTIONS IN THE CONTEXT OF TOURISM AND SUSTAINABILITY (113-128). Bydgoszcz: University of Economy in Bydgoszcz.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing research on visitors in the region of Vysočina. Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2011

Pachrová, S. (2011). Management cestovních kanceláří a agentur. : .
Pachrová, S. (2011). Šetrné formy cestovního ruchu. : .
Pachrová, S. (2011). Trvale udržitelný cestovní ruch. : .
Pachrová, S. (2011). Animation in Tourism. : .
Pachrová, S. (2011). Cestovní ruch 1. : .
Pachrová, S. (2011). Cestovní ruch 2. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2023

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Scholz, P. (2023). Marketingový výzkum návštěvníka Jihlavy 2022 - 2023: závěrečná zpráva.

2022

Pachrová, S., Janoušková, E., & Linderová, I. (2022). Potenciál cestovního ruchu v území Kraje Vysočina s vazbou na úzkokolejnou trať Jindřichův Hradec – Obrataň.

2021

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil tuzemského turisty.
Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil návštěvníka.

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady vývoje společnosti a objekty kulturního dědictví

Upravit 01.03.2023 - 31.12.2027
Objektem výzkumného projektu jsou vybraná historická důlní díla na Vysočině včetně na ně v minulosti funkčně navazujících technologických zařízení. V terénu bude dokumentováno několik stovek historických důlních děl (štoly, šachty, rýžoviště, lomy...) a na ně bezprostředně funkčně navázaných technologických zařízení (hutě, odvodňovací zařízení…). Výzkum vybraného území proběhne komplexně, budou do něj zahrnuta důlní díla na všechny typy nerostných surovin a ze všech historických období. Dokumentace a výzkum objektů bude prováděna důsledně a s akcentem na dosud minimálně využívané nebo zcela opomíjené metody. Získané údaje budou sloužit jako datová základna pro aplikační výstupy projektu: obecným cílem je vytvoření nástrojů pro chápání historických důlních děl a těžby surovin obecně jako základního prvku rozvoje společnosti, jako významných příčin i dokladů vývoje krajiny, dokladů kulturní identity, národních specifik a jejich vývoje v čase a jejich poznání jako důležitá formy historického kulturního dědictví. Výstupy projektu umožní systémové prosazení nástrojů pro památkovou ochranu historických důlních děl a řešení problematiky využití důlních děl jako objektů prezentace kulturní identity a interpretace kulturního dědictví. Hlavním inovativním přínosem projektu je multioborový přístup s důrazem na aplikovatelnost výsledků: kombinace tradičních a inovativních výzkumných metod přinese synergické efekty při tvorbě a využití výstupů i pro navazující výzkumy.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 3 007 156,00 CZK

Dotační titul: Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Žadatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o

Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá