Vizitka akademického pracovníka

Fotografie RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Jméno a příjmení RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 170
E-mail pachrova@vspj.cz
Místnost 2N092

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
10:00 - 11:00 Konzultace k předmětům: Trvale udržitelný cestovní ruch, Management destinace, Šetrné formy cestovního ruchu, Management cestovních kanceláří a agentur, Animace v cestovním ruchu aj. Ročníkový učitel pro 5. a vyšší semestr Cestovního ruchu: možnost konzultovat studijní problémy, nebo jiné situace, které mohou ovlivnit úspěšné ukončení studia. Konzultace si prosím předem domluvte přes email. Po dohodě je možný i jiný termín, případně online konzultace.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1403-487X

Článek v databázi Web of Science

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 20(2), 691-706.

2014

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2014). Význam terénní výukové praxe při přípravě budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Geografické informácie, 18(1), 82-92.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako křižovatka poznatků. Studia Turistica, 8(1), 134-135.
Pachrová, S. (2017). Jihlavská konference se již podvanácté věnovala aktuálním problémům cestovního ruchu. COT: Odborný portál pro cestovní ruch [online], neuveden(29.3.2017), nestrankovano.
Pachrová, S. (2017). Turizmijáda. Studia Turistica, 8(1), 137.

2016

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.
Doležalová, M., & Pachrová, S. (2016). Praktické dopady novely zákona č. 159/1999 Sb. na činnost cestovních kanceláří. Acta Universitas Carolinae, LXII(3), 73-87.

2015

Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.
Doležalová, M., & Pachrová, S. (2015). Analýza informačních povinností cestovních kanceláří a přívětivost jejich nabídkových materiálů. Logos Polytechnikos, 6(3), 6-16.
Pachrová, S., & Linderová, I. (2015). Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. COT business, 2015(4), 12-13.

2014

Pachrová, S. (2014). Cestovní ruch a jeho dopady na společnost. Studia Turistica, 5(1), 82-85.
Pachrová, S. (2014). WELLTOUR 3 - Intenzivní program Erasmus: Promotion of Wellness Tourism - Focus on Families. Studia Turistica, 5(1), 86-90.

2013

Pachrová, S. (2013). Novelizace zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Logos Polytechnikos, 4(2), 19-23.
Janoušková, E., & Pachrová, S. (2013). Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS, .(4), 68-69.
Pachrová, S. (2013). WELLTOUR 2 - IP Erasmus „Promotion of wellness tourism - focus on elderly“. Studia Turistika, 4(1), 90-95.

2012

Pachrová, S. (2012). ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO STUDENTSKÉHO WORKSHOPU „PROMOTION OF WELLNESS TOURISM - WELLTOUR“. Studia Turistica, 3(6), 96-97.
Linderová, I., & Pachrová, S. (2012). Vztah místního obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích.. Studia Turistica, 3(7), 6-10.

2011

Pachrová, S. (2011). MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP „NEW TRENDS AND INOVATIONS IN TOURISM“. Studia Turistica, 2(5), 93-94.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2019). Services Quality Evaluation As a Tool For Visitor Management of Protected Areas: A Case Study of Moravian Karst. In PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION - WITH SENSE HAND IN HAND... (344-347). Brno: MENDEL UNIVERSITY BRNO.

2018

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2018). Vývoj cestovního ruchu v destinacích UNESCO v Kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Autenticita v kontextu cestovního ruchu / Autenticity in a Context of Tourism (343-352). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2017

Pachrová, S., & Sedláková, V. (2017). Analýza postojů místního obyvatelstva k vyhlášení NP Křivoklátsko. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch jako křižovatka poznatků (278-285). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Pachrová, S., & Doležalová, M. (2016). Mystery shopping cestovních kanceláří a cestovních agentur na území České republiky. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Místní bohatství a cestovní ruch (305-314). Jihlava: VŠP Jihlava.

2015

Pachrová, S., & Doležalová, M. (2015). Vliv současných legislativních změn na provoz cestovních kanceláří v České republice. In Sborník z 10. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy (339-350). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2021

Šimánková Hornová, B., & Pachrová, S. (2021). Digitization in Cultural Tourism. In Conference Proceedings from International Scientific Conference "The Poprad Economic and Management Forum 2021: Current trends and challenges in organizations management." (439-445). Ružomberok: VERBUM.

2020

Pachrová, S., & Filipi, R. (2020). Mimosezóna v Dubrovníku. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinace (176-182). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2019

Kozumplíková, A., Hübelová, D., Pachrová, S., & Peterka, M. (2019). Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje: Příležitost pro rozvoj regionu?. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Cestovní ruch – příležitost pro venkov / Rural tourism – possibility for a destination. (139-145). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2017

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako významný faktor regionálního rozvoje – příkladová studie Kraje Vysočina. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 (621 - 629). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2017). Disparities in Tourism Demand of UNESCO Destinations. In CACTUS 2017: The 6th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Chaleenges of Tourism Sustainability (32). Predeal: Bucharest University of Ecnomic Studies.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.
Pachrová, S. (2013). Marketingová strategie destinace. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (468-477). Hradec Králové: Magnanimitas.

2012

Pachrová, S. (2012). Inovace vzdělávání jako předpoklad konkurenceschopnosti a udržitelnosti cestovního ruchu. In Folia Turistica 2: Zborník vedeckých prác. (261-265). Banská Bystrica: UMB - Ekonomická fakulta.

2011

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2011). Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe. (97-103). Praha: Vysoká škola hotelová v Praze.
Pachrová, S. (2011). Zkvalitňování vzdělávání v cestovním ruchu na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (31-33). Brno: ESF MU.

2010

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2010). Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch (157-159). Jihlava: VŠPJ.
Pachrová, S. (2010). Městské památkové rezervace, jejich regenerace a význam pro cestovní ruch. In Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (metody, postupy, přístupy, teoretické aspekty) (24-28). Jindřichův Hradec: Oeconomica.

Odborná kniha

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Kapitola v odborné knize

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing Research of Visitors in the Region of Vysočina. In Tourism Role in the Regional Economy. Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions. Theoretical Framework and European Examples (136-153). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy: Regional Tourism Product - Theory and Practice (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2012

Vaníček, J., Šíp, J., & Pachrová, S. (2012). CZECH HISTORIC TOWNS AND TOURISM. In TRANSFORMATION OF HISTORICAL CITIES' FUNCTIONS IN THE CONTEXT OF TOURISM AND SUSTAINABILITY (113-128). Bydgoszcz: University of Economy in Bydgoszcz.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing research on visitors in the region of Vysočina. Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2011

Pachrová, S. (2011). Animation in Tourism. : .
Pachrová, S. (2011). Cestovní ruch 2. : .
Pachrová, S. (2011). Šetrné formy cestovního ruchu. : .
Pachrová, S. (2011). Trvale udržitelný cestovní ruch. : .
Pachrová, S. (2011). Management cestovních kanceláří a agentur. : .
Pachrová, S. (2011). Cestovní ruch 1. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2022

Pachrová, S., Janoušková, E., & Linderová, I. (2022). Potenciál cestovního ruchu v území Kraje Vysočina s vazbou na úzkokolejnou trať Jindřichův Hradec – Obrataň.

2021

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil návštěvníka.
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil tuzemského turisty.

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu

Upravit 01.01.2020 - 30.11.2022

Společnou výzvou pro projekt je přispět ke zlepšení stávající spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu (CR) v regionech Vysočina a Horní Rakousko.

Cílem projektu je zahájit zcela novou systematickou přeshraniční spolupráci dvou vysokoškolských pracovišť s organizacemi zprostředkovávajícími kulturní dědictví AT-CZ regionu široké veřejnosti.  Spolupráce bude založena na společné aktivitě v oblasti vzdělávání v digitalizaci v kulturním CR (tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek, sociálních médií aj. pro potřeby organizací kulturního CR). 

Projekt vygeneruje společné systémové opatření, umožní jeho implementaci do studijních plánů obou vysokých škol, projektoví partneři z praxe zajistí motivaci paměťových institucí k absolvování vytvořeného dalšího vzdělávání, a tak díky realizaci projektu dojde k posílení mezikulturní výměny v AT-CZ přeshraničním regionu.

Projektové aktivity umožní díky výměnám akademických pracovníků a aktivní komunikaci všech projektových partnerů sdílení know-how v AT-CZ přeshraničním regionu a povedou k následujícím opatřením:

a)       ke společnému vytvoření přeshraničního vzdělávacího semináře na téma „Muzeum a cestovní ruch“. V Horním Rakousku nabízí JKU od roku 2007 odborný seminář, jehož studijní plán bude zásadně přepracován tak, aby kladl důraz právě na téma digitalizace a umožnil paměťovým institucím nabízet své služby podle požadavků současných obyvatel a návštěvníků AT-CZ regionu. V rámci projektu proběhne společná pilotní výuka inovovaného semináře, který bude certifikován organizací ICOM (International Council of Museums).

b)      ke společnému vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce na téma digitalizace v kulturním CR na české straně a k jeho společné pilotní výuce. Od roku 2019 nabízí JKU řadu předmětů zaměřených na digitalizaci v CR. Obsah těchto předmětů bude zpřístupněn VSPJ, dojde k náslechům akademiků VSPJ ve výuce vybraných předmětů na JKU a následně všichni partneři navrhnou strukturu nového předmětu tak, aby byl přizpůsoben českým podmínkám a odpovídal potřebám praxe AT-CZ regionu.

Projekt řeší v AT-CZ prostoru velice aktuální a dosud neřešenou problematiku a vytváří nový společný přeshraniční mechanismus v oblasti systematické spolupráce vzdělávacích institucí a institucí trhu práce.

Realizací projektu rozšíří VŠPJ nejen sítě partnerských institucí, se kterými spolupracuje v rámci vzdělávací a tvůrčí činnosti, ale především naváže novou spolupráci s Horním Rakouskem, a to na téma Digitalizace v kulturním cestovním ruchu, které je na obou stranách hranice velmi žádaným.  V rámci projektu dojde také k prohloubení přeshraničních vztahů na principu partnerství a zároveň VŠPJ společně s partnery vytvoří opatření v podobě inovací studijních osnov a specializovaného dvojstranného odborně vzdělávacího programu. Realizované aktivity projektu účinně podpoří záměr VŠPJ poskytovat prakticky orientované vzdělání odpovídající aktuálním potřebám trhu práce.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 183 291,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Johannes Kepler Universität Linz, Association of Upper Austrian Museums, Vysočina Tourism

Erasmus Mundus Design Measures: Slow Tourism Management

Upravit 01.09.2022 - 31.12.2023
Konsorcium 7 univerzit (Polsko, ČR, Maďarsko, Azerbajdžán, Turecko, 2x Gruzie) má v plánu připravit společně podklady pro dvouletý navazující magisterský joint degree study programme se zaměřením na Slow tourism management. Hlavním výstupem projektu by mělo být připravení podkladů pro podání evropské akreditace nového studijního programu. Každá zapojená vysoká škola bude v průběhu realizace projektu dohlížet, aby projektové výstupy byly v souladu s interními standardy kvality dané instituce. Očekává se, že do konce období financování projekt navrhne základní společné mechanismy: - společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu, - společný návrh programu a integrovaných aktivit v oblasti výuky a odborné přípravy, - obecné služby nabízené studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza), - společná propagační a informační strategie, - společné administrativní a finanční řízení ze strany konsorcia, - politiku udělování společného diplomu, - návrh společné dohody o partnerství, které zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi. Tato dohoda má stanovit všechny akademické, provozní, správní a finanční aspekty realizace magisterského programu, - návrh společné dohody o studiu. Připravovaný magisterský program by měl dodržovat standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Před ukončením realizace projektu by měl být alespoň zahájen proces akreditace/hodnocení a prozkoumány možnosti, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů. O akreditaci dvouletého navazujícího magisterského joint degree studijního programu bude žádat polská univerzita jako lead partner u příslušné evropské akreditační instituce, ostatní vysoké školy toto nebudou muset na národních úrovních řešit. Pod vedením koordinátora projektu (University of Business in Wroclaw) budou v konsorciu spolupracovat 3 univerzity na pozici Partner Universities (University of Pannonia; European University a Baku Engineering University), ostatní 3 vysoké školy (včetně VSPJ) jsou v projektu zapojeny jako Associate Partner Universities. Rozdíl je v tom, že na partnerských univerzitách bude probíhat výuka magisterského programu min. po dobu jednoho semestru, zatímco Associate Partners Universities budou zapojeni např. v rámci vedení magisterských prací, výuky jednotlivých předmětů (pomocí vyslání akademika na partnerskou univerzitu např. na týden, nebo přes dálkovou výuku), organizaci letních/zimních škol, exkurzí, praxí apod. VSPJ bude jako řádný člen konsocia členem rozhodujících manažerských struktur projektu: Steering Board (osobní schůzky každých 6 měsíců - kick off meeting v prvním měsíci realizace ve Wroclawi + schůzky v 6. měsíci (Veszprem a Jihlava) a 12. měsíci (Batumi a Kutaisi Gruzie) a General Assembly (online meetingy každé 3 měsíce + kick off meeting v prvním měsíci realizace). VSPJ tedy bude aktivně zapojena do všech částí realizace projektu. Dále společně s University of Pannonia bude VSPJ zajišťovat administrativní management projektu (společně budeme mít na starosti agendu kolem setkání Steering Board a General Assembly, kalendář projektu, shromažďování zpráv od projektových partnerů apod.). Zapojení VSPJ do tohoto projektu nezakládá závazek budoucího uskutečňování programu na VŠPJ. VSPJ se účastní projektu jako Associate Partner University.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 0,00 EUR

Dotační titul: Program Erasmus+

Partneři: Alanya HEP University, European University Tbilisi, University of Pannonia, Batumi State University, Baku Engineering University

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá