Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 223
E-mail fiala@vspj.cz
Místnost 3N070

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
12:30 - 13:45 Ve zkouškovém období jsou konzultační hodiny pouze po předchozí e-mailové domluvě (roman.fiala@vspj.cz).

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5895-6898

Článek v databázi Web of Science

2020

Fiala, R., Hedija, V., Dvořák, J., & Jánský, J. (2020). Are profitable firms also financially healthy? Empirical evidence for pig-breeding sector. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 16(1), 173-201.

2019

Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Is Gibrat’s law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. Journal of East European Management Studies, 24(3), 447-465. doi: 10.5771/0949-6181-2019-3-447
Fiala, R., & Hedija, V. (2019). Testing the validity of Gibrat's law in the context of profitability performance. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 2850-2863. doi: 10.1080/1331677X.2019.1655656

2017

Fiala, R. (2017). Testing convergence toward Gibrat’s law for Czech manufacturing firms. Ekonomický časopis, 65(8), 737-750.

Článek v databázi SCOPUS

2022

Fiala, R., & Hedija, V. (2022). Do Smaller Firms Grow Faster than Large Enterprises? The Case of Czech Transportation and Storage Industry. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 24(2), A79-A87. doi: 10.26552/com.C.2022.2.A79-A87

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives, 17(4), 425-440. doi: 10.1515/revecp-2017-0022

2016

Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 77-89. doi: 10.7160/aol.2016.080308

2015

Fiala, R., & Hedija, V. (2015). The Relationship Between Firm Size and Firm Growth: The Case of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(5), 1639-1644. doi: 10.11118/actaun201563051639

2013

Fiala, R., & Prokop, M. (2013). The relationship among reputation, inter-organizational trust and alliance performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 61(4), 899-908. doi: 10.11118/actaun201361040899

2012

Fiala, R., Prokop, M., & Živělová, I. (2012). The relationship between inter-organizational trust and performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 60(4), 89-98.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2013

Chalupová, M., Fiala, R., & Rojík, S. (2013). Sociální sítě tvořené pro budování regionálních značek potravin v Kraji Vysočina. Scientific Papers of the University of Pardubice, 29(4), 61-73.

2012

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2012). Vztah nezaměstnanosti a mezd na regionální úrovni v České republice v období 2003-2010. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, 15(1), 91-101.
Fiala, R., Borůvková, J., & Prokop, M. (2012). Inter-organizational Trust, Interpersonal Trust and Costs of Negotiation. Logos Polytechnikos, 3(3), 24-32.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2012). The Valuation of Organizational Capital. Journal of Competitiveness, 4(4), 123-132. doi: 10.7441/joc.2012.04.09

2011

Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Organizační kultura a výkonnost podniku. Logos Polytechnikos, 2(4), 76-85.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The measurement of organizational capital. Littera scripta, 4(2), 25-34.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Lineární regresní model jako nástroj měření organizačního kapitálu. Acta universitatis bohemiae meridionales, 14(1), 7-13.

2010

Fiala, R. (2010). Malé a střední podniky a podnikatelské sítě. Logos Polytechnikos, 1. ročník(1), 53-61.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Kuncová, M., Fiala, R., & Hedija, V. (2020). Financial Health Assessment of Pig-breeding Companies in Slovakia –Altman’s Z-score and TOPSIS Results Comparison. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) (339-345). Brno: Mendel University in Brno.

2019

Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Testing the validity of Gibrat’s law in Slovakia: Quantile approach. In AIP Conference Proceedings (450015-1 - 450015-4). Rhodes: AIP Publishing.

2016

Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). A Comparison of Specialised Agricultural Companies Performance. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) (209-215). Bratislava: Letra Interactive, s.r.o.

2015

Hedija, V., & Fiala, R. (2015). Vztah mezi velkosti a růstem cestovních kanceláří a agentur podnikajících v České republice. In 10. mezinárodní konference – Aktuální problémy cestovního ruchu (93-102). Jihlava: VŠPJ.
Fiala, R., & Hedija, V. (2015). Gibrat´s law and empirical studies. In 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions (254-262). Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
Fiala, R. (2015). Testing Gibrat`s law for small and medium-sized manufacturing firms: empirical evidence for the Czech Republic. In 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2015 (172-176). Plzeň: University of West Bohemia.

2014

Slabá, M., & Fiala, R. (2014). Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Current Trends in Public Sector Research (318-326). Brno: Masarykova univerzita.

2013

Fiala, R., Borůvková, J., & Slabá, M. (2013). Modeling Company Output As a Function of Its Major Inputs. In Financial Managment of Firms and Financial Institutions (156-161). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2011

Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The Relationship between Organizational Capital and Firm Performance. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Finace and the performance of rims in scenece, education, and practice (88-95). Zlín: Tomas Bata University.

Ostatní články ve sbornících

2021

Fiala, R., & Kuncová, M. (2021). THE CZECH BREWING INDUSTRY: IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN FIRM EFFICIENCY AND FIRM SIZE?. In 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2021 (185-192). Vienna: SGEM WORLD SCIENCE (SWS) Scholarly Society - Austria. doi: 10.35603/sws.iscss.2021/s04.18

2019

Fiala, R., & Hedija, V. (2019). IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN FIRM SIZE AND FIRM GROWTH FOR PIG BREEDING SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC?. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (615-623). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd. doi: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2

2018

Fiala, R., & Hedija, V. (2018). FACTORS AFFECTING THE VALIDITY OF GIBRAT’S LAW. In Trendy v podnikání 2018 - Recenzovaný sborník příspěvků (nestrankovano). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Fiala, R., & Hedija, V. (2018). IS THE FIRM SIZE DETERMINANT OF FIRM GROWTH IN SLOVAKIA?. In 5th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLUME 5 (563-568). Sofia: STEF92 Technology Ltd.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). ASSESSING THE TRAVEL AGENCIES EFFICIENCY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (244-252). Jihlava: College of Polytechnic Jihlava.

2016

Fiala, R. (2016). THE ASSOCITATION OF ENTERPRISES AND ENTREPRENEURIAL NETWORKS. In Business Intelligence as a Tool for Knowledge Development in Business Organizations (12-20). Bratislava: EKONÓM, University of Economics in Bratislava.

2014

Fiala, R. (2014). The relationship between human capital and firm performance. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014 (191-196). Hradec Králové: Magnanimitas.

2013

Fiala, R. (2013). Trust, conflict and performance. In Konkurence 2013 (80-90). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2012

Fiala, R. (2012). Komparace předmětu Strategické řízení s obdobně nazvanými předměty na vybraných vysokých školách. In Konference Konkurence (196-200). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Fiala, R. (2012). Komparace předmětu Management s obdobně nazvanými předměty na vybraných vysokých školách. In Konference Konkurence (190-195). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2011

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2011). Vztah nezaměstnanosti a mezd v období stabilního hospodářského růstu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGION V ROZVOJI SPOLECNOSTI 2011 (264-269). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2010

Fiala, R. (2010). Měření důvěry a pověsti členů klastrů a nákupních aliancí. In PEFnet 2010 (53). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2009

Fiala, R. (2009). Vliv organizačního kapitálu na výkonnost podniku. In MendelNet PEF 2009 (67). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
Fiala, R. (2009). Investiční pobídky - jejich význam pro Českou republiku a vliv na konkurenceschopnost malých a středních podniků. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty (113-117). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Odborná kniha

2013

Lízalová, L., Fiala, R., Šiška, L., & Prokop, M. (2013). Vliv nehmotných aktiv na výkonnost podniku. Praha: Grada.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2022

Fiala, R., Jiříček, P., Kuncová, M., Musil, P., Suchánek, P., & Dvořáková, S. (2022). CBA analýza úzkokolejné trati Jindřichův Hradec - Obrataň.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2021

Fiala, R., Kuncová, M., Činčalová, S., Slabá, M., & Rojík, S. (2021). 13. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence..

2020

Fiala, R., Slabá, M., Činčalová, S., Kuncová, M., & Rojík, S. (2020). 12. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence..

2019

Fiala, R., Kuncová, M., Slabá, M., Činčalová, S., & Rojík, S. (2019). 11. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

2018

Fiala, R., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2018). 10. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá