Vizitka provozního pracovníka

Požadovaný zaměstnanec nebyl nalezen

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2017

Kuncová, M., Horáčková, P., & Hedija, V. (2017). Analysis of the Dependence of the Study Results of the Subjects Microeconomics on Mathematics. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 308-315.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Horáčková, P., & Erbenová, P. (2016). Komparace pohybové aktivity gravidních žen. Studia Kinanthropologica, 17.(3), 257-268.

2015

Erbenová, P., & Horáčková, P. (2015). Přírůstek tělesné hmotnosti v průběhu gravidity. Logos Polytechnikos, 6(1), 29-42.

2014

Erbenová, P., & Horáčková, P. (2014). Průběh gravidity v korelaci s předgravidním BMI. Studia Sportiva, 2014(2), 53-66.

2013

Horáčková, P. (2013). Analýza znalostí funkcí MS Excel potřebných k výuce pravděpodobnosti a statistiky. LOGOS POLYTECHNIKOS, 4.(4), 41-48.

Ostatní články ve sbornících

2014

Erbenová, P., & Horáčková, P. (2014). Pohybová aktivita v průběhu gravidity. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. Století: sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2014 (64-70). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2011

Horáčková, P. (2011). Moodle a matematika. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (19-25). VŠPJ: neuvedeno.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Horáčková, P., & Hanáček, M. (2016). Matematický seminář. VŠPJ: VŠPJ.

2015

Horáčková, P. (2015). Příprava testování studentů z předmětu Statistické metody.. : .
Horáčková, P., & Gurka, P. (2015). Příprava testování studentů z předmětu Matematika 1 (obory CR a FŘ). : .

2014

Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2014). Statistika v SPSS. Jihlava: VŠPJ.

2013

Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2013). STATISTICA. Jihlava: VŠPJ.

2012

Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2012). Příprava testování studentů ZS z předmětu Základy statistiky.. : .
Horáčková, P. (2012). Konstruktivní geometrie. : .

2011

Horáčková, P. (2011). Matematika I. : .
Horáčková, P. (2011). Posloupnosti. : .
Horáčková, P. (2011). Matice. : .

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2017

Černá, M., Dubnová, M., Horáčková, P., Šlechtová, P., & Řezníková, V. (2017). Stigmatization of People with Mental Illness in Students of Clinical Social Worker Branch. Clinical Social Work and Health Intervention,, 8(4), 25-34. doi: 10.22359/cswhi_8_4_03

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá